New search
LK0392

Design through practice and management

This is a course for students who want to understand the interdependence of design and management in different scale landscape architecture projects.Theoretical, methodological and practical approaches and applications in following areas will be discussed during this course:

- Planting design through practice and management. The special value of this part is to introduce well established Swedish practices of working with plant material and dynamic plant communities during garden and park designs, its implementation process, management and maintenance plans.

- History of landscape architecture and its restoration /conservation aspects. This part will be given through the prism of historical precedents and restoration practices from Sweden and Europe.

- Cultural heritage landscapes management and maintenance aspects with emphasis to international and Swedish examples.

Course evaluation

The course evaluation is now closed

LK0392-10157 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for LK0392

Academic year 2022/2023

Design through practice and management (LK0392-10030)

2022-08-29 - 2022-10-31

Academic year 2021/2022

Design through practice and management (LK0392-10120)

2021-08-30 - 2021-11-01

Syllabus and other information

Litterature list

Obligatorisk litteratur:

Dee, Catherine (2012). To design Landscape. Art, Nature & Utility. Routledge. Tillgänglig: https://ebookcentral.proquest.com/lib/slub-ebooks/reader.action?docID=987950 Observera att boken finns att låna som e-bok via SLU Biblioteket.

EMF Landscape Architecture (2020). Girona’s shores. Girona/Catalonia/Spain: ps paisea #6, ISSN 2659-9724. Läsanvisning: Sid. 7-11. Tillgänglig på Canvas.

Flinck, Maria, (2021): Historiska trädgårdar. Att bevara ett föränderligt kulturarv. Carlssons förlag. Boken finns även som talbok och går att ladda ned för personer med läsnedsättning enligt § 17 Upphovsrättslagen (sök på Libris.se). Läsanvisning: Kap. 1-4, 7-8.

Jansson, Märit & Randrup, Thomas B. (eds) (2020): Urban Open Space Governance and Management. Routledge. Läsanvisning: Sid 2-29.

Persson, Bengt (1998). Skötselmanual 98. Gröna Fakta 8/1998. Alnarp: SLU/Movium.

Persson, Bengt, Kristoffersson, Anders och Fors, Hanna (2009). Skötselmanual för bostadsgårdar. Gröna Fakta 4/2009. Alnarp: SLU/Movium.

Persson, Bengt, Kristoffersson, Anders, Fors, Hanna och Lindgren, Therese (2009). Handledning till skötselmanual för bostadsgårdar. SLU Landskapsförvaltning och SABO. Tillgänglig på Canvas. Läsanvisning: Sid 4-17, 26-32.

Randrup, Thomas & Östberg, Johan (2017). Hållbar grönyteskötsel. SLU/Inst f landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Rapport 2017:6. Tillgänglig: På Canvas. Läsanvisning: Sid 7-14, 20-32.

Säljö, Roger (2014). Lärande i praktiken; Ett sociokulturellt perspektiv. Lund: Studentlitteratur. Läsanvisning: meddelas vid kursstart.

Waern, K. (2022). "En praktikers bekännelser". Bulletin för trädgårdshistorisk forskning, nr 35. Tillgänglig: https://www.gardenhistoryforum.org/bulletin/ [2023-06-21]

Obligatorisk litteratur inför exkursioner (med reservation för korrigeringar):

Östberg, J., Sandberg, K. och Blomquist, E. (2023). Fria eller fälla 2.0. Movium Fakta nr 1/2023. Tillgänglig via Moviums hemsida. Obs!: Fulltextversion av Riksantikvarieämbetets rapport ”Fria eller fälla 2.0” (2017) finns tillgänglig via* https://www.raa.se/kulturarv/landskap/fria-eller-falla/

Svenska Bostäder (2022). SB Byggtekniska regler bostadsgårdarTillgänglig på Canvas.

Svenska Bostäder (2022). SB Standard yttre miljö Bilaga 1: Gestaltning och utrustning, Bilaga 2: Växtanvändning, Bilaga 3: Garantiskötsel, och Bilaga 4: Armatur. Tillgängliga på Canvas.

SLU (2018). Flytt av stora träd. Utbildningsmaterial och filmer. Institutionen för stad och land. Tillgängligt: https://www.slu.se/flytta-stora-trad

Laine, Christian (2004). "Rosendal: historien om en kunglig lustpark". Lustgården 2004(84), s. 61-72. Tillgänglig: https://cloud.program-support.se/s/67LWbySz0MN8LC2?page=62#pdfviewer

Länsstyrelsen i Stockholms län (2012). Vård- och underhållsplan för Kungliga nationalstadsparken. Rapport 2012:33. Läsanvisning: Sid 140-147. Tillgänglig: https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e548f57/1530603354021/Rapport%202012-33%20V%C3%A5rd-%20och%20utvecklingsplan%20f%C3%B6r%20Kungliga%20nationalstadsparken.pdf [2021-08-24].

Stockholms stad (2015). Norr Mälarstrand. Program för upprustning. Stockholm. Läsanvisning: programmet inklusive Bilaga 1 Kulturhistoria - Parkens utveckling – Dagens situation, och Bilaga 2 VegetationsinventeringTillgängliga på Canvas.

Sundström, Emma (2004). “The Restoration of Norr Mälarstrand: a linear Park of the Stockholm School”. In: *Journal of the Garden History Society.*Sweden. Vol 32:2, s. 272-278. På Canvas.

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Landscape Engineer Programme - Alnarp Landscape Architecture Programme - Uppsala, Landscape Engineer Programme - Uppsala Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 74982 SEK Cycle: Master’s level (A1N)
Subject: Landscape Architecture Landscape Architecture
Course code: LK0392 Application code: SLU-10157 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Urban and Rural Development Pace: 100%