Ny sökning
LK0392

Gestaltning genom förvaltning

Den här kursen vänder sig till dig som är intresserad av det ömsesidiga beroendet mellan gestaltning och förvaltning av anlagda utemiljöer. Du får bl.a. lära dig mer om hur man gör skötselplaner för parker, bostadsområden och naturlika planteringar.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LK0392-10157 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0392

Läsåret 2022/2023

Gestaltning genom förvaltning (LK0392-10030)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Gestaltning genom förvaltning (LK0392-10120)

2021-08-30 - 2021-11-01

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Obligatorisk litteratur:

Dee, Catherine (2012). To design Landscape. Art, Nature & Utility. Routledge. Tillgänglig: https://ebookcentral.proquest.com/lib/slub-ebooks/reader.action?docID=987950 Observera att boken finns att låna som e-bok via SLU Biblioteket.

EMF Landscape Architecture (2020). Girona’s shores. Girona/Catalonia/Spain: ps paisea #6, ISSN 2659-9724. Läsanvisning: Sid. 7-11. Tillgänglig på Canvas.

Flinck, Maria, (2021): Historiska trädgårdar. Att bevara ett föränderligt kulturarv. Carlssons förlag. Boken finns även som talbok och går att ladda ned för personer med läsnedsättning enligt § 17 Upphovsrättslagen (sök på Libris.se). Läsanvisning: Kap. 1-4, 7-8.

Jansson, Märit & Randrup, Thomas B. (eds) (2020): Urban Open Space Governance and Management. Routledge. Läsanvisning: Sid 2-29.

Persson, Bengt (1998). Skötselmanual 98. Gröna Fakta 8/1998. Alnarp: SLU/Movium.

Persson, Bengt, Kristoffersson, Anders och Fors, Hanna (2009). Skötselmanual för bostadsgårdar. Gröna Fakta 4/2009. Alnarp: SLU/Movium.

Persson, Bengt, Kristoffersson, Anders, Fors, Hanna och Lindgren, Therese (2009). Handledning till skötselmanual för bostadsgårdar. SLU Landskapsförvaltning och SABO. Tillgänglig på Canvas. Läsanvisning: Sid 4-17, 26-32.

Randrup, Thomas & Östberg, Johan (2017). Hållbar grönyteskötsel. SLU/Inst f landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Rapport 2017:6. Tillgänglig: På Canvas. Läsanvisning: Sid 7-14, 20-32.

Säljö, Roger (2014). Lärande i praktiken; Ett sociokulturellt perspektiv. Lund: Studentlitteratur. Läsanvisning: meddelas vid kursstart.

Waern, K. (2022). "En praktikers bekännelser". Bulletin för trädgårdshistorisk forskning, nr 35. Tillgänglig: https://www.gardenhistoryforum.org/bulletin/ [2023-06-21]

Obligatorisk litteratur inför exkursioner (med reservation för korrigeringar):

Östberg, J., Sandberg, K. och Blomquist, E. (2023). Fria eller fälla 2.0. Movium Fakta nr 1/2023. Tillgänglig via Moviums hemsida. Obs!: Fulltextversion av Riksantikvarieämbetets rapport ”Fria eller fälla 2.0” (2017) finns tillgänglig via* https://www.raa.se/kulturarv/landskap/fria-eller-falla/

Svenska Bostäder (2022). SB Byggtekniska regler bostadsgårdarTillgänglig på Canvas.

Svenska Bostäder (2022). SB Standard yttre miljö Bilaga 1: Gestaltning och utrustning, Bilaga 2: Växtanvändning, Bilaga 3: Garantiskötsel, och Bilaga 4: Armatur. Tillgängliga på Canvas.

SLU (2018). Flytt av stora träd. Utbildningsmaterial och filmer. Institutionen för stad och land. Tillgängligt: https://www.slu.se/flytta-stora-trad

Laine, Christian (2004). "Rosendal: historien om en kunglig lustpark". Lustgården 2004(84), s. 61-72. Tillgänglig: https://cloud.program-support.se/s/67LWbySz0MN8LC2?page=62#pdfviewer

Länsstyrelsen i Stockholms län (2012). Vård- och underhållsplan för Kungliga nationalstadsparken. Rapport 2012:33. Läsanvisning: Sid 140-147. Tillgänglig: https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e548f57/1530603354021/Rapport%202012-33%20V%C3%A5rd-%20och%20utvecklingsplan%20f%C3%B6r%20Kungliga%20nationalstadsparken.pdf [2021-08-24].

Stockholms stad (2015). Norr Mälarstrand. Program för upprustning. Stockholm. Läsanvisning: programmet inklusive Bilaga 1 Kulturhistoria - Parkens utveckling – Dagens situation, och Bilaga 2 VegetationsinventeringTillgängliga på Canvas.

Sundström, Emma (2004). “The Restoration of Norr Mälarstrand: a linear Park of the Stockholm School”. In: *Journal of the Garden History Society.*Sweden. Vol 32:2, s. 272-278. På Canvas.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Landskapsarkitektur Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0392 Anmälningskod: SLU-10157 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%