New search
MV0209

Basic course - agronomist soil/plant

Välkommen till den första kursen på Växtodlingsprogrammet!

Roligt att just du vill läsa denna kurs och detta program! Nu finns litteraturlistor samt ett preliminärt schemat tillgängligt här via kurshemsidan. Vissa ändringar i schemat kan komma att göras fram till kurssstart. Eftersom det fortfarande kvarstår en del restriktioner kring undervisningen pga pandemin så kommer kursen att genomföras i en hybridform där vissa delar, som t.ex. många föreläsningar, kommer att genomföras på distans med mer interaktiva och praktiska moment genomförs på campus. Du kommer alltså att behöva befinna dig på rimligt avstånd från Ultuna under kursens gång så att du kan delta fullt ut i undervisningen. Tänk också på att vi kommer att vara utomhus en del så se till att ha regnkläder och stövlar tillgängliga och om möjligt också en cykel!

Om du har frågor kring kursen eller programmet så är du välkommen att höra av dig till mig. karin.hamner@slu.se eller 018-67 12 36

Hälsningar

Karin Hamnér, kursledare samt biträdande programstudierektor för Växtodlingsprogrammet

The course evaluation is now closed

MV0209-10190 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for MV0209

Academic year 2020/2021

Basic course - agronomist soil/plant (MV0209-10268) 2020-08-31 - 2020-11-01

Academic year 2019/2020

Basic course - agronomist soil/plant (MV0209-10205) 2019-09-02 - 2019-10-31

Academic year 2018/2019

Basic course - agronomist soil/plant (MV0209-10119) 2018-09-03 - 2018-11-05

Academic year 2017/2018

Basic course - agronomist soil/plant (MV0209-10036) 2017-08-28 - 2017-10-30

Academic year 2016/2017

Basic course - agronomist soil/plant (MV0209-10231) 2016-08-29 - 2016-10-31

MV0209 Basic course - agronomist soil/plant, 15.0 Credits

Grundkurs - agronom mark/växt

Syllabus approved

2016-02-01

Subjects

Agricultural science Soil science

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Introduction to the education  9.00 1002
Geology and hydrology  6.00 1003

Advanced study in the main field

First cycle, entry requirements only from upper secondary school(G1N)

Grading scale

Pass / Failed The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

Knowledge equivalent to general entry requirements and specific entry requirements equivalent field-specific entry requirements A11 that includes Biology 2, Physics 1a or Physics 1b1+1b2, Chemistry 2, Mathematics 4

Objectives

The aim of the course is to give an introduction to the education and the professional role and an understanding of the crop production importance in the society. Furthermore, the course should give a general understanding of the geological relations and processes that shape the landscape and knowledge of the occurrence and renewal in the landscape of the water. The aim is also to introduce to higher education and give training in written and oral presentation.
On completion of the course, the student should be able to
- describe at a general level use of natural resources, with focus on agriculture and animal husbandry, and their importance in the society in all at a general level joint
- describe at a general level the crop production in relation to the social progress and the importance for the cultural landscape and the environment
- identify certain species of crops and weed
- account for the geological structure of the landscape and development
- describe the occurrence and renewal of the water in the landscape
- account for basic concepts and processes within geology and hydrology
- identify those in Sweden most commonly occurring soil types, minerals and rocks
- carry out simple hydrological calculations
- describe at a general level the soil as system and its function as habitat
- know and use certain mathematical tools that are commonly occurring within the natural sciences
- search, critically review and discuss scientific literature in speech and writing.

Content

The lectures of the course, exercises, study visits, field trips and study tours treat
- biological and geological natural resources, their occurrence and how they are used to generate goods and employments, with focus on agriculture and annual cycles
- prerequisites for cultivation in the agriculture, overview of historical development regarding the use of plant material and soil and water resources and possible future development
- species knowledge current crops and weed
- the structure, plate tectonics and processes that shape the bedrock of the earth.
- composition and properties of the most common rock forming the mineral and the rocks
- the effects of the ice melting and the strand displacement on the earth types distribution in the landscape
- weathering, frost phenomenon, erosion and mass movements
- quaternary deposits and the soil type importance for the properties of the soil
- the hydrological cycle and water balance
- the formation and occurrence in the landscape of the groundwater
- occurrence, binding and movement of water and nutrients
- the water as resource and human influence on the water balance and the water quality
- the soil as system and its different components and its importance as habitat
- basic mathematics with relevance for following courses in the education
- introduction to ethical argumentation, sustainable natural resources exploitation and agricultural and rural history
- cartography and interpretation of different type of map
- general library science and study technique
- oral and written presentation
On field trips, natural environments are visited to increase the knowledge of geological relations and about the use and the administration of natural resources in Sweden. To give insight in possible future professional role, study visits at some workplaces are also made. Compulsory components are study visits, field trips, study tours and some exercises.

Formats and requirements for examination

- Passed tests
- Thesis: Passed written and oral presentation
- Approved participation in field trips, exercises and other compulsory components
 • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
 • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
 • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
 • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

 • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
 • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

In connection with study tours, a fee for the course participants is added to finance a part of the cost for travel and living.

Responsible department

Department of Soil and Environment
Cooperating departments:
Department of Energy and Technology
Department of Crop Production Ecology

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biology field: Övriga biologikurser
Replaces: LB0018, MV0173

Betygskriterier MV0209, ht2021

På denna kurs ges betyg enligt den tvågradiga skalan G (godkänd) och U (underkänd). För att bli godkänd på kursen ska följande krav vara uppfyllda:

Kursdel: Introduktion (9hp)

Aktivt deltagande i och godkänd quizz

 • Artkunskap – genomgångar och quizz

Aktivt deltagande i och godkända inlämningar/redovisningar

 • Tema Jordbruk – Del 1
 • Tema Jordbruk – Paneldebatt
 • Tema Jordbruk – Del 3
 • Tema Jordbruk – Del 2

Aktivt deltagande i

 • Seminarium Växtodling
 • Generella kompetenser (Bibliotek 1 o 2, Vetenskapligt skrivande, Etisk argumentation-seminarium)
 • Studiebesök
 • Produktion, miljö, naturvård – exkursion inkl. bearbetning och reflektion

Godkända

 • Uppsats muntlig presentation och opposition
 • Uppsats skriftlig presentation

Kursdel: Geologi och hydrologi (6 hp)

Aktivt deltagande i

 • Exkursion inkl bearbetning av exkursion
 • Kartövning
 • Grundvattenövning
 • Markvattenövning

Godkända

 • Jordartstest
 • Tentamen Hydrologi
 • Tentamen Geologi
 • Mineral- och bergartstest

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Agriculture Programme - Soil/Plant Crop Production (BSc) Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38054 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Agricultural science Soil science
Course code: MV0209 Application code: SLU-10190 Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Soil and Environment Pace: 100%