New search
SV0006

Introduction to forestry practices

Välkomna till kursen!

Vi planerar att ge kursen på plats i Umeå (dvs inte digitalt på distans), men följer givetvis noga pandemins utveckling och de restriktioner den kan innebära.

Litteraturlista och preliminärt schema läggs ut här på kurshemsidan, men observera att det är i läroplattformen Canvas som den uppdaterade informationen kommer att finnas så fort ni får tillgång till kursens Canvasrum. Detta görs tillgängligt i god tid före kursstart.

Registering sker via Ladok, tidigast 2 veckor innan kursstart

Meddela mig snarast om du har behov av pedagogiskt stöd, i form av tex anpassad examination. Mejlar mig då också beslut från NAIS/SLU Funka. Är du osäker på vilket stöd som kan ges och hur du får det, så tar du kontakt med SLU Funka (Funka@slu.se).

Väl mött vid kursstart den 24 mars!

Mvh // Ola Lindroos

OBSERVERA att trots att kursen totalt sett går på halvfart under 10-veckorsperioden så förutsätts heltidsstudier och fysisk närvaro på dagtid. Detta beror på att kursen är en del i Skogsvetarprogrammet, och samordnas med en annan programkurs (BI1382, Skoglig ekologi och botanik, 7,5 hp). Under de 10 veckor kurserna ges så varvas veckorna mellan kurserna, med heltidsstudier på respektive kurs.

Upplägget är främst gjort för att passa programstudenternas behov. Fristående studenter är välkomna, men om enbart en av kurserna läses så innebär det att det blir perioder med heltidsstudier som kommer att varvas med perioder helt utan studier.

Är du ny student rekommenderar vi dig även att gå in på sidan Viktig information steg för steg där vi samlat information som t.ex. hur man tackar ja till sin plats och hur man aktiverar sitt studentkonto.

The course evaluation is open

Please fill in the evaluation form

You have until 2022-06-19

SV0006 Introduction to forestry practices, 7.5 Credits

Praktiskt skogsbruk

Syllabus approved

2020-11-11

Subjects

Forestry Science

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Forest technology 3.50 1002
Silviculture 4.00 1003

Advanced study in the main field

First cycle, less than 60 credits from first-cycle courses as entry requirements(G1F)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

x

Objectives

x

Content

x

Formats and requirements for examination

x
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

The syllabus is uppdated in accordance with the decisions 2021-02-11 (§§ 9-10) by the Board of Education on the main field of study Forestry science and on degree requirements (SLU.sfak.2021.3.1.1-22). It thus replaces SG0265, decided by the Programme Board for Education in Forestry (PN-S) 2020-11-11 (SLU.sfak.2020.3.1.1-447), due to changed field of study.

Responsible department

Department of Forest Biomaterials and Technology
Cooperating departments:
Department of Forest Ecology and Management
Department of Forest Resource Management

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Replaces: Del av kurs SG0215, SG0265
There are no Grading criteria posted for this course

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Forest Science (BSc) Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19027 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Forestry Science
Course code: SV0006 Application code: SLU-40155 Location: Umeå Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Forest Biomaterials and Technology Pace: 50%