New search
TN0332

Technology and work environment in crop production

Kursen består av tre huvuddelar. Den första av dessa syftar till att ge kännedom om metoder och tekniska aspekter på produktion och lagring av produkter från lantbruket, där hänsyn tas till aktuella produktionsförutsättningar och miljöpåverkan. Här ingår moment med dimensionering, planering och ekonomisk värdering av system. Den andra delen avser att ge kunskaper om hur svenskt skogsbruk bedrivs för att ge en hög och värdefull avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. Den tredje delen behandlar arbetsmiljö med där studenten förväntas kunna beskriva och förklara centrala arbetsmiljöbegrepp avseende fysisk belastning, fysikaliska faktorer och kemiska hälsorisker.

Course evaluation

The course evaluation is now closed

TN0332-30287 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for TN0332

Academic year 2022/2023

Technology and work environment in crop production (TN0332-30055)

2023-01-16 - 2023-03-21

Academic year 2021/2022

Technology and work environment in crop production (TN0332-30165)

2022-01-17 - 2022-03-23

Academic year 2020/2021

Technology and work environment in crop production (TN0332-30267)

2021-01-18 - 2021-03-23

Academic year 2019/2020

Technology and work environment in crop production (TN0332-30067)

2020-01-20 - 2020-03-24

Academic year 2018/2019

Technology and work environment in crop production (TN0332-30268)

2019-01-21 - 2019-03-25

Academic year 2017/2018

Technology and work environment in crop production (TN0332-30015)

2018-01-15 - 2018-03-25

Syllabus and other information

Litterature list

  • "Fältmaskiner i lantbruket – från bearbetning till skörd" av Neuman, L och Sörkvist, L. 2020, L&L Förlag, Ulricehamn.
  • Kompendium, som säljs i SLU Alnarps Servicecenter (i Alnarpsgården, Sundsvägen 6). 
  • "Formel- och tabellsamling i teknologi, kemi och statistik" av Hörndahl, T, Nimmermark, S. m.fl.

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Agriculture and Rural Management (BSc) Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19030 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1N)
Subject: Technology Agricultural Science
Course code: TN0332 Application code: SLU-30287 Location: Alnarp Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Biosystems and Technology Pace: 50%