Ny sökning
TN0332

Växtproduktionens teknik och arbetsmiljö

Kursen består av tre huvuddelar. Den första av dessa syftar till att ge kännedom om metoder och tekniska aspekter på produktion och lagring av produkter från lantbruket, där hänsyn tas till aktuella produktionsförutsättningar och miljöpåverkan. Här ingår moment med dimensionering, planering och ekonomisk värdering av system. Den andra delen avser att ge kunskaper om hur svenskt skogsbruk bedrivs för att ge en hög och värdefull avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. Den tredje delen behandlar arbetsmiljö med där studenten förväntas kunna beskriva och förklara centrala arbetsmiljöbegrepp avseende fysisk belastning, fysikaliska faktorer och kemiska hälsorisker.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-03-12 och 2024-04-02

Andra kursvärderingar för TN0332

Läsåret 2022/2023

Växtproduktionens teknik och arbetsmiljö (TN0332-30055)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Växtproduktionens teknik och arbetsmiljö (TN0332-30165)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Växtproduktionens teknik och arbetsmiljö (TN0332-30267)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Växtproduktionens teknik och arbetsmiljö (TN0332-30067)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Växtproduktionens teknik och arbetsmiljö (TN0332-30268)

2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Växtproduktionens teknik och arbetsmiljö (TN0332-30015)

2018-01-15 - 2018-03-25

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

  • "Fältmaskiner i lantbruket – från bearbetning till skörd" av Neuman, L och Sörkvist, L. 2020, L&L Förlag, Ulricehamn.
  • Kompendium, som säljs i SLU Alnarps Servicecenter (i Alnarpsgården, Sundsvägen 6). 
  • "Formel- och tabellsamling i teknologi, kemi och statistik" av Hörndahl, T, Nimmermark, S. m.fl.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Lantmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Teknologi Lantbruksvetenskap
Kurskod: TN0332 Anmälningskod: SLU-30287 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 50%