Policy Options for Sustainable Food Consumption

Last changed: 04 September 2023

Publ. 2020. Future Food Reports #13. The aim of this report is to map the current state of knowledge about policy instruments for environmentally sustainable food consumption and to identify what public actors already now could do to promote a positive development in this area.

This report is the result of a collaborative project involving Mistra Sustainable
Consumption, SLU Future Food, the Beijer Institute of Ecological Economics, the Centre for Collective Action Research (CeCAR) at the University of Gothenburg and Chalmers University of Technology.

The report targets officials and decision-makers in the area of food and the environment, as well as researchers and research funders.

The report has also resulted in a Policy Brief (in Swedish).

Facts:

Rapporten är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Mistra Sustainable Consumption, SLU Future Food, Beijer Institute of Ecological Economics, Centre for Collective Action Research (CeCAR) vid Göteborgs universitet samt Chalmers.

Projektet syftade till att översiktligt kartlägga nuvarande kunskapsläge om styrmedel för en miljömässigt hållbar matkonsumtion samt att identifiera vad offentliga aktörer redan idag skulle kunna göra för att främja en positiv utveckling. Den riktar sig till forskare och forskningsfinansiärer, men också tjänstemän och beslutsfattare på mat- och miljöområdet.