Publications on food waste

Last changed: 15 August 2019
A can with chutney. Photo.

Here you will find publications on food waste from SLU. It is about waste in the entire food system, in primary production, in catering kitchens, households and in the treatment of food waste.

Treatment of food waste

Eriksson, M., Spångberg, J., 2017, Carbon footprint and energy use of food waste management options for fresh fruit and vegetables from supermarkets, Waste Management, 60, 786.799.

Berglund, M., 2017LCA av innovativa matsvinnsentreprenörer – En studie ur ett socialt- och miljöperspektiv, Examensarbete i miljövetenskap, SLU, Uppsala.

Rohm H Oostindjer M, Aschemann-Witzel J, Symmank C. Consumers in a Sustainable Food Supply Chain (COSUS): Understanding Consumer Behavior to Encourage Food Waste Reduction. En projektrapport i tidningen Foods 6: 104.

Gunnarsson, S., 2016Miljönyttan med att dumpstra - En livscykelanalys av återvinning och återanvändning av matavfall från livsmedelsbutiker i Uppsala, Examensarbete i teknik, Uppsala Universitet, Uppsala.

Spångberg, J., Eriksson, M., 2016Matsvinn till chutney - Klimat- och energianalys av återanvändning av frukt- och gröntsvinn från livsmedelsbutiker, Rapport 087, Institutionen för energi och teknik, SLU, Uppsala.

Eriksson, M., Strid, I., Hansson, P-A., 2015, Carbon footprint of food waste management options in the waste hierarchy – a Swedish case study, Journal of Cleaner Production, 93, 115-125.

Eriksson, F., Fellenius, F., Norman, R., 2014Mat till välgörenhet- en alternativ åtgärd för att skapa mervärde av matsvinnet i butik, Examensarbete i ekonomi, SLU, Uppsala.

Kiessling A, Strid I, Boqvist S, 2014, Athen Position Paper, Output of the Strategic workshop: “Food waste in the European Food Supply Chain”, May 2014, Cost F&A.

Strid, I., Ottosson, J., 2014. Biosecurity risks and environmental opportunities when capturing nutrients for sustainable agr-food production. Key documents from: “Food Waste in the European Food Supply Chain: Challenges and Opportunities”, Athens, Greece.

Food waste in the household

Marklinder, I., Eriksson, M., 2015, Best-before date – food storage temperatures recorded by Swedish students, British Food Journal, 117, 1764-1776.

Marklinder, I., Eriksson, M., 2012, Best-before date mass experiment: food storage temperatures registered by Swedish school pupils, European Symposium on Food Safety, Warszawa.

Marklinder, I., Eriksson, M., Thomasson, L., 2012, Slutrapport från Forskarfredags bäst före försök, Vetenskap & Allmänhet, Stockholm.

Food waste in professional kitchens / restaurants / hotels

Eriksson, M., Lindgren, S., Persson Osowski, C., 2018, Mapping of food waste quantification methodologies in the food services of Swedish municipalities, Recourses, Conservation and Recycling, 137, 191-199.

Steen, H., Malefors, C., Röös, E., Eriksson, M., 2018, Identification and modelling of risk factors for food waste generation in school and pre-school catering units, Waste Management, 77, 172-184.

Eriksson, M., Persson Osowski, C., Björkman, J., Hansson, E., Malefors, C., Eriksson, E., Ghosh, R., 2018, The tree structure - A general framework for food waste quantification in food services, Recourses, Conservation and Recycling, 130, 140-151.

Malefors, C., Eriksson, M., Persson Osowski, C., 2017, From quantification to reduction - A comparison of two food waste minimization approaches in food services, 16th Waste management and landfill symposium, Sardinien, Italien.

Eriksson, M., Persson Osowski, C., Malefors, C., Björkman, J., Eriksson, E. 2017, Quantification of food waste in food canteens – a case study from Sala municipality in Sweden, Waste Management, 61, 415-422.

Singh, S., 2017, Re-defining data visuals for an efficient and sustainable food waste management, Examensarbete i hållbar utveckling, Uppsala universitet, Uppsala.

Simon, K., 2017, Evaluation of the potential in a measurement method for minimizing food waste in public sector food service, Examensarbete i livsmedelsvetenskap, SLU, Uppsala.

Steen, H., 2017, Exploring backgrounds for food waste in schools and kindergartens - Identification and quantification of factors influencing plate and serving waste, Examensarbete i teknik, Uppsala universitet, Uppsala.

Eriksson, M., Malefors, C., Björkman, J., Eriksson, E., 2016Matsvinn i storkök – en analys av riskfaktorer och föreslagna åtgärder, Rapport 092, Institutionen för energi och teknik, SLU, Uppsala.

Eriksson, M., Malefors, C., Björkman, J., Eriksson, E., 2016Matsvinn i storkök – en kvantitativ fallstudie av måltidsverksamhet i Sala, Rapport 091, Institutionen för energi och teknik, SLU, Uppsala.

Johansson, K., 2016, What is the problem with food waste? – The role of attitudes for food waste in school meals, Examensarbete i landsbygdsutveckling och naturresurshantering, SLU, Uppsala.

Hansson, E., 2016, Matsvinn på förskolor – en fallstudie av kvantiteter och orsaker i Knivsta kommun, Examensarbete i miljövetenskap, SLU, Uppsala.

Peksin, A., 2016, Matsvinn inom hotell - beskrivning av nuläget och identifiering av nyckeltal, Examensarbete i maskinteknik, KTH, Stockholm.

Mattisson, E., 2014, Att mäta matsvinn i skolkök – En jämförande studie av 13 metoder att mäta matsvinn, Examensarbete i miljövetenskap, SLU, Uppsala.

Jansson, M. 2009. Food wastage at preschools in Uppsala Municipality, examensarbete i livsmedelsvetenskap, Rapport 268, SLU, Uppsala.

Food waste in stores (and industry)

Brancoli P, Lundin M, Bolton K, Eriksson M.  2019. Bread loss rates at the supplier-retailer interface – Analysis of risk factors to support waste prevention measures. Resources, Conservation and Recycling 147: 128-136.

Ghosh, R., Eriksson, M., 2018, Food Waste due to Retail Power: Evidence from Sweden, 30th International Conference of Agricultural Economists (ICAE), Vancouver.

Ghosh, R., Eriksson, M., Istamov, A., 2017, How coercive power in the supplier-retailer interface leads to increased food waste: The case of Swedish bread industry, 3rd International Conference on Global Food Security 2017, Kapstaden.

Eriksson, M., Ghosh, R., Mattsson, L., Ismatov, A., 2017, Take back policy in the perspective of food waste generation in the supplier-retailer interface,Recourses, Conservation and Recycling, 122, 83-93.

Pucar, S., Gyllstedt, E., 2017, En svensk livsmedelskedjas extra satsningar för att minska matsvinn. Vilka åtgärder förekommer och hur kan de värderas?, Examensarbete i kostvetenskap, Uppsala Universitet, Uppsala.

Eriksson, M., Pano, N., Ghosh, R., 2016Food Chain Sustainability in Sweden – Value creation through research, Rapport 168, Institutionen för ekonomi, SLU, Uppsala.

Eriksson, M., Strid, I., Hansson, P.-A., 2016, Food waste reduction in supermarkets – net costs and benefits of reduced storage temperature. Recourses, Conservation and Recycling, 107, 73-81.

Eriksson, M., 2015, Supermarket food waste - Prevention and management with the focus on reduced waste for reduced carbon footprint, Doktorsavhandling 2015:119, SLU, Uppsala.

Scholz, K., Eriksson, M., Strid, I., 2015, Carbon footprint of supermarket food waste, Recourses, Conservation and Recycling, 94, 56-65.

Lindberg, S., 2015, Lägre förvaringstemperatur för kylda livsmedel – En väg mot ökad hållbarhet och minskat matsvinn i butiker?, Examensarbete i livsmedelsvetenskap, SLU, Uppsala.

Persson, M., 2015, Äggsvinn i livsmedelsbutik– en fallstudie av svinn och effekten av en förlängdförsäljningstid, Examensarbete i miljövetenskap, SLU, Uppsala.

Martinsson, H. 2014, Matsvinn i butik – Hur påverkar livsmedelslagstiftningen?, Examensarbete i livsmedelsvetenskap, SLU, Uppsala.

Eriksson, M., Strid, I., Hansson, P-A., 2014, Waste of organic and conventional meat and dairy products: A case study from Swedish retail, Recourses, Conservation and Recycling, 83, 44-52.

Eriksson, M., Strid, I., 2013, Svinnreducerande åtgärder i butik - Effekter på kvantitet, ekonomi och klimatpåverkan, Rapport 6594, Naturvårdsverket, Stockholm.

Strid, I., Eriksson, M., 2013, Valorisation of meat waste from retail stores, The 6th International Conference on Life Cycle Management, Göteborg.

Scholz, K., 2013, Carbon footprint of retail food wastage: a case study of six Swedish retail stores, Examensarbete i miljövetenskap, SLU, Uppsala.

Schütt, E., Strid, I., 2013. Minskat matsvinn från livsmedelsbutiker – sammanfattning av ett forskningsprojekt kring matsvinn, Institutionen för energi och teknik, SLU, Uppsala.

Strid, I, 2013. Varor på drift, krönika i HUR:s nyhetsbrev nr 2, 2013. Handelns Utvecklingsråd, Stockholm.

Strid, I., 2012. Prioritizing retail food waste prevention - Potatoes, Tomatoes or Carambolas? p. 210. In: Book of Abstracts of the 8th International Conference on LCA in the Agri-Food Sector, 1-4 October 2012, St Malo, France. Corson, M.S., van der Werf, H.M.G. (Eds.), INRA, Rennes, France.

Strid, I., Charles, A., Corazza-Bildt, A-M., Granqvist, C-J., Ungerth, L., Frost-Johansson, M., Baummann, P., Brinkman, Ö., 2012. ”EU-regel får oss att slänga fräscha ägg”, Svenska Dagbladet, SvD Brännpunkt, 2012-04-07.

Nilsson, H., 2012, Hållbarhetsaspekter av svinnreducerande åtgärder - En fallstudie av införda åtgärder på butiksnivå, Examensarbete i hållbar utveckling, Uppsala universitet, Uppsala.

Sjöberg, E., 2012, Livsmedelssvinn i butikers miljömärkning - kriterier som kan leda till minskat svinn, Examensarbete i miljövetenskap, SLU, Uppsala.

Jonsson, C., 2012, Datummärkning på livsmedel - till nytta för producenter, handlare eller konsumenter, Examensarbete i livsmedelsvetenskap, SLU, Uppsala.

Eriksson, M., 2012, Retail Food Wastage - a Case Study Approach to Quantities and Causes, Licentiatavhandling 2012:045, Institutionen för energi och teknik, SLU, Uppsala.

Eriksson, M., Strid, I., Hansson, P-A., 2012, Food losses in six Swedish retail stores: Wastage of fruit and vegetables in relation to quantities delivered,Recourses, Conservation and Recycling, 68, 14-20.

Lagerberg Fogelberg C, Vågsholm V, Birgersson A. 2011. Från förlust till vinst – såhär minskar vi matsvinnet i butik. En rapport från SLU.

Eriksson, M., Strid, I., 2011, Livsmedelssvinn i butiksledet – en studie av butikssvinn i sex livsmedelsbutiker, Rapport 035, Institutionen för energi och teknik, SLU, Uppsala.

Strid, I., 2011. "Våga göra mer för att minska svinnet". ICA nyheter, Opinion, 2011-01-14. 

Strid I., Åhnberg A. 2010. När mat blir sopor – en studie om rutiner och hantering av svinn från frukt och grönt samt kött på Willys Södertälje Weda. Rapport 025, Institutionen för energi och teknik, SLU.

Food waste in primary production

Strid, I., Eriksson, M., 2014, Losses in the supply chain of Swedish lettuce – wasted amounts and their carbon footprint at primary production, whole sale and retail, 9th International Conference LCA of Food, San Francisco.

Strid, I., Röös, E., Tidåker, P., 2014. Förluster av svenskt nötkött inom primärproduktion och slakt. Rapport 2014:07, Jordbruksverket, Jönköping, Sverige.

Strid, I., Eriksson, M., Andersson, S., Olsson, M., 2014, Svinn av isbergssallat i primärproduktionen och grossistledet i Sverige, Rapport 2014:06, Jordbruksverket, Jönköping.

Wastage throughout the food system

Strid, I. 2018. Potentiella åtgärder för minskat svinn. Ett seminarium.

Strid, I. 2018. Minskning av matsvinn och köttätande lika viktigt, Dagens Nyheter, Åsikt 2018-02-28.

Strid I. 2010. Matsvinn - att förlora kamelen efter att ha silat myggen. In: Jordbruk som håller i längden. 239-245, Formas Fokuserar, vol 17.