New search
LK0312

Field Trip in Landscape Architecture

2020-10-15
Välkomna till kursen LK0312 Studieresa inom landskapsarkitektur V21
Välkomna till kursen LK0312 Studieresa inom landskapsarkitektur. Inom kursen kommer vi att kommunicera via e-post och vi använder oss av den e-postadressen som är registrerad på LADOK. Utdrag ur kursbeskrivningen "Kursmål: Efter genomgången kurs skall studenten kunna - formulera en väl avgränsad frågeställning anpassad till studier av platser - redovisa teoretisk utgångspunkt i relation till frågeställning - presentera sina intryck av de platser som studerats Innehåll: Genom litteraturstudier och studiebesök får studenten ökad förståelse för skillnader och likheter mellan landskapsarkitektur vid resmålet och i Sverige. Inför den obligatoriska studieresan formulerar studenten ett reseprogram innehållande mål och syfte med resan samt resplan med tider. Studieresan med studiebesök dokumenteras väl och presenteras i text och bild. Reseprogram och resedokumentation lämnas in för bedömning." Den här kursen har inget upprop. Du tar själv kontakt med kursansvarig innan din eventuella resa. Tid och plats för handledning bestäms efter överenskommelse. Vill ni göra en gemensam resa, kontakta kursansvarig. Samhällsläget är högst osäkert med avseende på utlandsresor pga av C19. Vill man resa sker resan helt på eget ansvar. Informera er om läget: https://www.krisinformation.se/, Observera att om man reser mot UDs avrådan gäller inte försäkringar och dylikt. Ni har två alternativ att genomföra kursen V21: • Fysisk studie med resan. Om du lyckas genomföra en resa så gäller nedanstående moment med program- och rapportskrivning samt en studieresa som en del av metoden. • Teoretisk studie. Om du inte lyckas genomföra en resa så gäller nedanstående moment med program- och rapportskrivning men där den teoretiska studien blir en större del av metoden. Ni letar information via litteratur, film, radio, teve, intervjuer etc. Kanske känner ni någon som ni kan ha ett Zoom-möte med där personen i fråga kan visa platser och anläggningar som ni vill studera? Program: Programskrivning ska innehålla: studieobjekt, syfte, frågeställning, utkast på metod (hur du hämtar information (film, litteratur, studiebesök) och en enkel, realistisk tidplan med angivna veckor. Storleksordning: cirka en A4- sida. Handledning kan göras på distans via e-post, telefon eller på Zoom. Inlämning senast 12 februari 2021. OBS: Du blir registrerad på kursen först när ditt program är godkänt. Rapportskrivning: Rapporten ska innehålla: inledning/ bakgrund, syfte och frågeställning, en enkel metodbeskrivning, resultat och slutligen en slutsats/diskussion. Det är inte viktigt att de olika delarna är rubricerade som ovan utan det är fritt fram för dig att utforma rapporten som du vill. Jobba mot att få ihop en lättläst och strukturerad rapport där texter och bilder stöttar varandra. Som vanligt är även läsbarheten och förmågan att kommunicera innehållet viktigt. Inlämning via e-post senast 4 juni 2021. Litteratur Litteraturen söker du själv. Det finns således ingen obligatorisk sådan. Det är lätt att hitta nätiformation om platser idag. Försök att även hitta litteratur och information som har hänvisningar till forskningsbaserade fakta. Tidigare studentarbeten kan fungera fint. Försäkring Som student täcks du vanligtvis av försäkringen Student UT när du arbetar med kurs utomlands. Det är viktigt att du är registrerad på kursen innan du åker så att försäkringarna gäller. Kolla i god tid upp villkoren i länken nedan och stäm av med oss. Denna försäkring tecknas endast på ditt initiativtagande. Student UT: https://www.kammarkollegiet.se/forsakringar/studier/utresande-studenter/forsakringsvillkor-student-ut Notera att kursledningen inte svarar för att ovanstående information är uppdaterad med tanke på C19 och det osäkra läget. Informera er vid behov direkt från Kammarkollegiet. Villkor Observera! Du som är antagen med villkor kommer inte att registreras på kursen förrän du uppfyllt förkunskapskraven som i denna kurs motsvarar 45 hp landskapsarkitektur.

The course evaluation is now closed

LK0312-30280 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for LK0312

Academic year 2021/2022

Field Trip in Landscape Architecture (LK0312-10138) 2021-08-30 - 2022-01-16

Academic year 2020/2021

Field Trip in Landscape Architecture (LK0312-10310) 2020-08-31 - 2021-01-17

Academic year 2019/2020

Field Trip in Landscape Architecture (LK0312-30041) 2020-01-20 - 2020-06-07

Academic year 2019/2020

Field Trip in Landscape Architecture (LK0312-10045) 2019-09-02 - 2020-01-19

Academic year 2018/2019

Field Trip in Landscape Architecture (LK0312-30057) 2019-01-21 - 2019-06-09

Academic year 2018/2019

Field Trip in Landscape Architecture (LK0312-10066) 2018-09-03 - 2019-01-20

LK0312 Field Trip in Landscape Architecture, 5.0 Credits

Studieresa inom landskapsarkitektur

Syllabus approved

2017-11-15

Subjects

Landscape Architecture

Education cycle

Bachelor’s level

Advanced study in the main field

First cycle, less than 60 credits from first-cycle courses as entry requirements(G1F)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

Equivalent to 45 credits in landscape architecture.

Objectives

-

Content

-

Formats and requirements for examination

-
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Responsible department

Department of Urban and Rural Development

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Replaces: LK0105
There are no Grading criteria posted for this course

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Landscape Architecture Programme - Uppsala, Landscape Architecture Programme (admission before 1 July 2007) Landscape Architecture Programme, Ultuna Landscape Architecture Programme, Ultuna Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 24994 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Landscape Architecture
Course code: LK0312 Application code: SLU-30280 Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Urban and Rural Development Pace: 15%