HATS - Publications

Last changed: 14 September 2023
Illustration: Logotype for the project "Handling of animals at transport and slaughter" HATS.

Here you can find selected publications from our project.

Click each heading to see the content.

Scientific articles

Books and book chapters

Congress presentations

 • Hultgren, J., 2020. Pågående forskning: Distansbedömning av slaktkroppar (Ongoing research: Distance assessment of carcasses). Presentation at a national meeting with Animal Welfare Officers at Swedish slaughterhouses, 7 October 2020. (in Swedish).
 • Hultgren, J., 2020. Pågående forskning: Skjutning på gård (Ongoing research: Shooting on farm). Presentation at a national meeting with Animal Welfare Officers at Swedish slaughterhouses, 7 October 2020. (in Swedish).
 • Hultgren, J., Berg, C., Algers, B., 2019. Stockperson actions and animal stress at mobile and stationary slaughter of cattle. Proceedings, XIX Congress of the International Society for Animal Hygiene, Wrocław, Poland, 8–12 September 2019. Oral presentation, abstract, p. 34.
 • Wilhelmsson, S., Hemsworth, P., Yngvesson, J., Andersson, M., Hultgren, J., 2019. Human-pig interactions during loading and unloading at slaughter transport. Proceedings, Animal Welfare Science Symposium, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden 16-17 May 2019, abstract, p. 18.
 • Wilhelmsson, S., Hemsworth, P.H., Yngvesson, J., Andersson, M., Hultgren, J., 2019. Animal handling and welfare-related behaviours in finishing pigs during transport loading and unloading. Proceedings, 53rd Congress of the International Society for Applied Ethology (ISAE), Bergen, Norway 5-9 August 2019. Poster, abstract, p. 229.
 • Wilhelmsson, S., Yngvesson, J., Hemsworth, P., Andersson, M., Hultgren, J., 2019. Relationships between driver handling and pig behaviour during loading and unloading. Proceedings, XIX Congress of the International Society for Animal Hygiene, Wrocław, Poland, 8–12 September 2019. Oral presentation, abstract, p. 35.
 • Arvidsson Segerkvist, K, Hultgren, J., Wallin, K., Larsen, A. & Karlsson, A.H., 2018. Is mobile abattoir beneficial for meat quality? Proceedings, 64th International Congress of Meat Science and Technology, Melbourne, Australia, 12-17 August 2018, abstract.
 • Arvidsson Segerkvist, K., Karlsson, A. & Hultgren, J., 2018. Is slaughter at a mobile abattoir beneficial for meat quality? Proceedings, 26th Congress of the Nordic Association of Agricultural Scientists, "Agriculture for the Next 100 Years", Kaunas, Lithuania, 27-29 June 2018, abstract, Section B, p. 31.
 • Hultgren, J., Berg, C. & Algers, B., 2018. Animal welfare concerns in mobile cattle slaughter. Proceedings, 3rd Animal Welfare Science Symposium, Uppsala, 2-3 May 2018. Presentation by Jan Hultgren.
 • Hultgren, J., Berg, C. & Algers, B., 2018. Pre-slaughter cattle handling and stress in mobile slaughter. Proceedings, European Congress of Veterinary Behavioural Medicine and Animal Welfare, Berlin, Germany, 27-29 September 2018, abstract. Presentation by Jan Hultgren.
 • Hultgren, J., Berg, C., Karlsson, A.H., Schiffer, K.J. & Algers, B., 2018. On-farm slaughter – ethical implications and prospects. I: Springer, S. & Grimm, H., eds., Professionals in food chains. Wageningen Academic Publishers, Wageningen, Netherlands, p. 146-151. Presentation by Jan Hultgren.
 • Hultgren, J., Berg, C., Schiffer, K.J. och Algers, B., 2018. On-farm slaughter of cattle – prospects for efficient veterinary inspection and good animal welfare. Book of abstracts, Nordic Meeting on the Modernisation of Meat Control and Animal Welfare Inspection at slaughterhouses, Uppsala, Sweden, 7-8 March 2018, abstract, p. 16. Presentation by Jan Hultgren.
 • Karlsson, A., 2018. Kan jag påverka mina djurs köttkvalitet? Gård & Djurhälsans Nötköttsseminarium, Ängelholm, Sweden, 25 January 2018. Presentation by Anders Karlsson. (In Swedish)
 • Karlsson, A., Öhgren, C. & Hultgren, J., 2018. Är mobil slakt gynnsam för köttkvaliteten? Studiebesök Gröna Möten på Götala nöt- och lammköttscentrum med föredrag om tekniska innovationer och metoder för en jämnare köttkvalitet, Skara, Sweden, 12 April 2018. Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak. Presentation by Anders Karlsson and Camilla Öhgren. (In Swedish)
 • Hultgren, J., Berg, C., Algers, B., 2017. Associations between driving actions and animal stress in mobile slaughter of cattle. Proceedings XVI International Congress on Animal Hygiene, Mazatlán, Mexico, 17-23 March. Abstract.
 • Hultgren, J., Berg, C., Arvidsson Segerkvist, K., Algers, B., 2016. Mobile abattoirs as a means to reduce stress in slaughter cattle. Proceedings European Congress on Animal Welfare and Behavioural Medicine, Cascais, Portugal, 20-22 October, p. 25. Abstract.
 • Gräns, A., Niklasson, L., Sundell, K., Sandblom, E., Kiessling, A., 2014. Seemingly contradictory results regarding the welfare of fish stunned using different methods. Proceedings International Congress on the Biology of Fish, Edinburgh, 3-7 August. Abstract.
 • Hultgren, J., Gamble, A., Gärling, T., Lerner, H., 2013. A survey of perceived animal welfare, work satisfaction, and life satisfaction among Swedish abattoir workers. Poster presentation at 15th International Conference on Production Diseases in Farm Animals, Uppsala, Sweden, 24–28 June 2013, p. 203. Abstract.

Reports and popular articles

 • Berg, L., Axelsson, M., Gräns, A., Herlin, A.H., Hultgren, J., Jacobson, M., Jarmar, A., Keeling, L., Lundmark Hedman, F., Rydhmer, L., Sandberg, E., Steen, M., Wall, H., Åsbjer, E., 2021. Bedövning vid slakt av fisk. Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden. Rapporter från SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd, 2021:1. Available at: https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/nationellt-centrum-for-djurvalfard/slus-vetenskapliga-rad-for-djurskydd/rapportserie/.
 • Hultgren, J., Algers, B., Arvidsson Segerkvist, K., Berg, L., Karlsson, S., Larsen, S., Wallin, K., & Öhgren, C., 2018. Small-scale and mobile slaughter of cattle: Animal welfare and meat quality. Executive summary of final scientific report. SLU, Dept. of Animal Environment and Health, Skara, Report 49.
 • Hultgren, J., Algers, B., Arvidsson Segerkvist, K., Berg, L., Karlsson, S., Larsen, S., Wallin, K., & Öhgren, C., 2018. Småskalig och mobil slakt av nötkreatur: Djurvälfärd och köttkvalitet. Final scientific report. SLU, Dept. of Animal Environment and Health, Skara, Report 48. (In Swedish with English summary)
 • Hultgren, J., Algers, B. & Berg, C., 2018. Djurvälfärd vid mobil slakt av nötkreatur. Svensk Veterinärtidning 70 (8), 11-16. (In Swedish with English summary)
 • Hultgren, J., Arvidsson-Segerkvist, K. & Karlsson, A. (2018). Slaktkroppsegenskaper och köttkvalitet vid mobil slakt av nötkreatur. Svensk Veterinärtidning 70 (9), 22-26. (In Swedish with English summary)
 • Kiessling, A., Hultgren, J., Pettersson, A., Brännäs, E., 2013. Riskbedömning av slakt av odlad fisk i Sverige  (Risk assessment of fish slaughter in Sweden). Swedish Univ Agric Sci, Umeå, Sweden. Report.
 • Algers, A., Algers, B., Franzén, U., Lindencrona, M., Moen, O., Ohnell, S., Waidringer, S., Wiberg, S., 2006. Logistik i samband med transport till slakt. Livsmedel och miljö – optimerade djurtransporter. En förstudie (Logistics at transport to slaughter. Food and environment – optimised animal transport). Swedish Univ Agric Sci, Dept Anim Environ Health, Skara, Sweden. Report 10.

Student reports

Other

 • Arzoomand, N., Berg, C., 2016. Utbildning för bättre djurskyddskontroll på slakterier. Svensk Veterinärtidning, 8-9, 49-52.
 • Algers, B., Anil, H., Blokhuis, H., Fuchs, K., Hultgren, J., Lambooij, B., Nunes, T., Paulsen, P., Smulders, F., 2009. Final report on Project to develop Animal Welfare Risk Assessment Guidelines on Stunning and Killing. Project developed on the proposal CFP/EFSA/AHAW/2007/01. Swedish Univ. Agric. Sci., Skara, Sweden. EFSA question no. EFSA-Q-2007-168.
 • Algers, A., Berg, L., Hammarberg, K., Larsen, A., Lindsjö, J., Malmsten, A., Malmsten, J., Mustonen, A., Olofsson, L., Sandström, V., 2012. Utbildning i djurvälfärd i samband med slakt och annan avlivning, DISA (material for web-based education in animal welfare at slaughter and killing).