Members

Last changed: 28 March 2022

Membership in Carenet is open to researchers and animal health care personnel with a special interest in research. To facilitate contacts within Carenet, research interests of members are listed below.

If you would like to come in contact with CAReNet members, please contact us at carenet@slu.se. To join the network, fill out the application form under "Join CAReNet".

 • Adrian Scoreatin, veterinarian, University Animal Hospital at the Department of
  Companion Animal Clinical Sciences, NMBU, veterinary cardiology
 • Agneta Egenvall, veterinär, inst kliniska vetenskaper, SLU, epidemiologi, biomekanik, evidensbaserad medicin
 • Alexandra Vilén, klinikveterinär, Evidensia Specialistdjursjukhus Helsingborg, bakteriella infektioner, antibiotika, vårdhygien
 • Amelie Brunkwall, leg vet, Evidensia Djursjukhuset Malmö, microbiology, pharmacology, physiology 
 • Andre Rowe, chefsveterinär medicinavdelningen, Evidensia Specialistdjursjukhuset Strömsholm, hematologi, onkologi, infektionssjukdomar
 • Andreas Lervik, Dipl. ECVAA, Dept. Companion Animal Clinical Sciences, NMBU, anaesthesia, analgesia, emergency medicine, critical care, pigs in biomedical research
 • Anette Spohr, DVM, PhD, Country Medical Director, Evidensia, internal medicin, gastroenterology
 • Anita Ekmann, leg vet, egenföretagare, hästmedicin och -kirurgi, kvarka
 • Anita Haug Haaland, førsteamanuensis, Institutt for sports- og familiedyrmedisin, NMBU, onkologi, eksotiske infeksjonssykdommer
 • Ann Essner, sjukgymnast, PhD, associerad forskare, institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet, Evidensia Djurkliniken Gefle, fysioterapi, rehabilitering
 • Ann Hammarberg, leg vet, universitetsadjunkt, inst kliniska vetenskaper, SLU, pedagogik, djuromvårdnad, katt
 • Ann Pettersson, docent, inst kliniska vetenskaper, SLU, oralhälsa, stress och sjukdom, prognostiska markörer, stress och smärtmarkörer
 • Anna Bergh, lektor, inst anatomi, fysiologi och biokemi, SLU, rehabilitering, utveckling av objektiva mätmetoder, utveckling av rehabmetoder, funktionell anatomi, rörelseanalys
 • Anna Bodegård-Westling, leg vet, med dr, Djursjukhuset Albano, AniCura, kardiologi
 • Anna Bohlin, leg vet, specialist hästens sjukdomar, resident internmedicin häst, Evidensia Specialisthästsjukhuset Helsingborg, internmedicin häst, föl
 • Anna Bonnevie, veterinarian, Swedish National Veterinary Institute (SVA), Dept of Animal Health and Antimicrobial Strategies, infectious diseases in dogs and cats
 • Anna Hielm-Björkman, PI, docent, klinisk lärare, Dept of Equine and Small Animal Medicine, Helsingfors universitet, utfodring, kronisk smärta, OA, akupunktur, katt och hund
 • Anna Lindhe, laboratorieveterinär, avdelningen för virologi, immunbiologi och parasitologi, SVA, virologi
 • Anna Rave, veterinär, smådjursspecialist, AniCura Regiondjursjukhuset Bagarmossen, kardiologi
 • Anna Sjöblom, leg vet, universitetsadjunkt, inst kliniska vetenskaper, SLU, smärta, ortopedi och kirurgi
 • Anna Tidholm, veterinär, AniCura Albano, kardiologi, invärtes medicin
 • Anna Öhman, leg vet, dipl ACVIM, chefsveterinär medicin, Specialisthästsjukhuset Helsingborg, Evidensia, hästmedicin
 • Anna-Maria Andersson, biträdande statsveterinär, enheten för djurhälsa och antibiotika, SVA, epidemiologi, biostatistik, diagnostik, serologi
 • Anna-Mariam Kiviranta, DVM, Diplomate of European College of Veterinary Neurology, Veterinary Teaching Hospital, Helsinki University, veterinary neurology
 • Anne S Kallerud, PhD-student, institutt for sports- og familiedyrmedisin, NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, biomekanikk, halthet hos hest, objective gait analysis
 • Anneli Bjöersdorff, leg vet, PhD, affärsområdeschef LäckebyLab, AniCura, fästingöverförda infektioner
 • Anneli Ryden, universitetsadjunkt, SLU, anestesi, vårdhygien
 • Annelin Bjelland, forsker Statens Legemiddelverk, tidligere resident ECVIM-CA cardiology Universitetsdyresykehuset NMBU / The Royal Veterinary College UK, kardiologi, internmedicin, ffa smådjur
 • Annelin Bjelland, resident ECVIM-CA cardiology, Universitetsdyresykehuset, NMBU, kardiologi hos hund og katt, internmedicin
 • Anne-Charlotte Olsson, inst biosystem och teknologi, SLU, grisproduktion
 • Anne-Marie Dalin, professor, inst kliniska vetenskaper, SLU, reproduktion
 • Anneli Rydén, universitetsadjunkt, djursjukskötare, inst kliniska vetenskaper, SLU, djuromvårdnad, anestesi, försöksdjursmedicin
 • Annika Bergström, lektor, DVM, leg vet, dipl DECVS, inst kliniska vetenskaper, SLU, stamcellsterapi vid ledsjukdomar, perioperativa komplikationer, multiresistena bakterier hos kirurgiska patienter
 • Annika Tranaeus Rowe, klinikveterinär, Evidensia Specialistdjursjukhuset Strömsholm, onkologi
 • Ann-Sofi Bergqvist, veterinär, lektor, inst kliniska vetenskaper, SLU, reproduktion, gynekologi, andrologi
 • Bente Wabakken Hognestad, cand.med.vet, SportFaMed smådyr, NMBU, neurology, diagnostic imaging and rehabilitation/sports medicine
 • Bert-Jan Reezigt, Chief Scientific Officer, Blå Stjärnans djursjukhus, invärtes medicin, akut- och intensivvård, biomarkörer vid kritiska sjukdomar
 • Bodil Ström Holst, docent, inst kliniska vetenskaper, SLU, endokrinologisk diagnostik, reproduktion, infektionssjukdomar
 • Cajsa Ericsson, leg sjukgymnast, University of Liverpool, Mälaren Hästklinik AB, biomekanik häst/hund, rehabilitering, anatomi, smärta
 • Camilla Ahrenbring, leg vet, Distriktsveterinärerna Fjärdhundra, intermedicin och ortopedi häst, fölsjukvård
 • Camilla James, veterinärchef, spec steg 1, Evidensia, Djursjukhuset Göteborg, soft tissue and orthopedic surgery, laparoscopy, neurology
 • Camilla Wikström, laboratorieveterinär, avd bakteriologi, SVA, bakteriologi
 • Carl Ekstrand, leg vet, doktorand, inst biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU, klinisk veterinärmedicinsk farmakologi
 • Carin Wrange, redaktör, hippologienheten, SLU, forskningsinformation häst
 • Caroline Harlos, veterinarian, AniCura Albano, gastroenterology
 • Caroline Mineur, DSS, hästkliniken UDS, SLU, häst
 • Casper Lindegaard, chefsveterinär kirurgi häst, PhD, Dipl. ECVS, Evidensia Specialisthästsjukhuset Helsingborg, minimalinvasiv kirurgi, evaluering av smärta hos häst, smärtbehandling av häst, inflammation, CT
 • Catarina Eliasson, veterinär, Djursjukhuset i Jönköping, AniCura, katt
 • Catarina Kjellerstedt, leg vet, specialist i hundens och kattens sjukdomar, Evidensia Smådjur Sverige, reproduktion
 • Cecilia Johansson, projektkoordinator, inst medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet, hunden som komparativ modell för ärftliga sjukdomar
 • Cecilia Ley, VMD, dipl ECVP, universitetsadjunkt, inst biomedicin och veterinär, folkhälsovetenskap, osteoartrit, fetma
 • Cecilia Müller, lektor, inst för husdjurens utfodring och vård, SLU, utfodring och vård av häst, hästnutrition
 • Charles Ley, VMD, klinikveterinär, SLU, bilddiagnostik, osteoartrit, nukleärmedicin, osteochondros, magnetröntgen
 • Charlotte Wallmark, leg vet, Evidensia Valla djursjukhus, dermatology
 • Christina Knudsen, veterinär, AniCura Dyresykehuset Bergen Nord, kirurgi
 • Christina Müller Jonsson, leg vet, Evidensia, Gammelstads djursjukhus, orthopedics, surgery
 • Christina Obel, DVM, Djursjukhuset Albano, kirurgi, neurologi
 • Christophe Bujon, Academy Manager, IVC Evidensia, clinical sciences for small animals and horses
 • Daniel Bergman, leg vet, doktorand, inst kliniska vetenskaper, SLU, klinisk kemi, endokrinologisk diagnostik, epigenetik
 • Dinah Seligsohn, forskarstuderande, inst kliniska vetenskaper, SLU, samt enheten för djurhälsa och antibiotikafrågor, SVA, mastit, infektionssjukdomar, veterinär folkhälsa, epidemiologi, kameler, idisslare
 • Dorthe Hansen, DVM, PgCert SAS, Dyresykehuset Bergen Nord, AniCura, kirurgi
 • Dragos Fagaras, leg vet, SLU, UDS smådjurskliniken, akut- och intensivvård, neurologi, anestesi
 • Dylan Gorvy, DVM, PhD, equine clinic, SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS), wound healing
 • Einar Johard, klinikveterinär, Djursjukhuset Albano, Anicura, kardiologi
 • Elin Gertzell, leg vet, doktorand, inst kliniska vetenskaper, SLU, grismedicin, heard health 
 • Elin Hernlund, leg vet, DVM, UDS, inst kliniska vetenskaper samt inst anatomi, fysiologi och biokemi, SLU, ortopedi och biomekanik hos häst
 • Elin Skärlina, klinikveterinär, Specialisthästsjukhuset Strömsholm, Evidensia, hästkirurgi
 • Elisa Scala, leg vet, Specialisthästsjukhuset Strömsholm, Evidensia, equine internal medicine, equine medicine
 • Elisabeth Bademo, chefsveterinär, AniCura Västra djursjukhuset
 • Elisabeth Ball, klinikveterinär, UDS, diagnostic imaging 
 • Elke Hartmann, PhD, Dept. of Animal Environment and Health, SLU, ethology, applied ethology, horse behaviour, low stress handling, human-animal relationship
 • Ellen Law, veterinarian, Diagnostic Imaging Department, University Animal Hospital, SLU, large animal diagnostic imaging
 • Ellen Skancke, assoc. professor, 1. amanuensis, SportFaMed, Veterinærhøgskolen, NMBU, gastroenterologi, cancer GI tractus, microbiota, små dyr
 • Emelie Pettersson, veterinär, BVSc, MSc, doktorand, inst kliniska vetenskaper, SLU och enheten för djurhälsa och antibiotikafrågor, SVA, grisparasitologi
 • Emelie Reimegård, Veterinarian, Södra djursjukhuset, Evidensia, effects of sedation
 • Emil Olsen, DVM, PhD, DACVIM (LAIM), MRCVS, Veterinary Teaching Hospital (UDS), SLU, ECC, epilepsy, MUE, neurology, equine internal medicine
 • Emilia Gordin, vet. lic., specialistveterinär i smådjurssjukdomar (Finland), avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin, Helsingfors universitet, nephrology, with focus on acute kidney injuries in dogs
 • Emma Lassa, veterinarian, Mälaren hästklinik, equine
 • Emma Norlander, leg vet, Evidensia
 • Emma Persson Sjödin, leg vet, doktorand, inst kliniska vetenskaper, SLU, biomekanik häst
 • Emma Strage, leg vet, doktorand, resident klinisk patologi, inst kliniska vetenskaper, SLU, Endokrinologi, ffa diabetes mellitus och tillväxthormon
 • Erica Wiss, leg vet, Djursjukhuset Albano, AniCura, endokrinologi
 • Erika Brandeker, klinikveterinär, Anicura Regiondjursjukhuset Bagarmossen, internmedicin
 • Erika Roman, Professor in Domestic Animal Neurophysiology, SLU, animal behavior and neurobiological mechanisms underlying behavior, with special emphasis on personality related to motivation, stress or pain
 • Erling Strandberg, professor, inst husdjursgenetik, SLU, genetik hund
 • Esa Eskelinen, DVM, Specialist in small animal diseases, Evidensia, Tammisto Animal Hospital, canine and feline orthopaedics
 • Eva Axnér, professor, kliniska vetenskaper, SLU, reproduktion
 • Eva Bertilsson, projektledare, Naturbruksförvaltningen, Västra Götalandsregionen, beteendehantering, djurvälfärd, interaktion djur-människa
 • Eva Hellmén, professor emerita, inst anatomi, fysiologi och biokemi, SLU, cancer, regenerativ medicin
 • Eva Tydén, forskare, inst biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU, mekanismer bakom resistens mot anthelmintika
 • Francisca Corral, kirugisk klinikk, NMBU, surgery
 • Fredrik Skedsmo, veterinær, PhD-student, Department of companion animal clinical sciences, NMBU Veterinærhøgskolen, neurology, neuropathology
 • Frida Martin, doktorand, inst biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU, parasitologi
 • Gittan Gröndahl, tillförordnad statsveterinär, avdelningen för djurhälsa och antibiotikafrågor, SVA, infektion, medicin, klinisk immunologi, diagnostik, polyneuropati, häst
 • Gry Jaeger, associate professor, Norwegian University of Life Sciences, rehabilitering, smertebehandling
 • Gudrun Seeberg Boge, PhD-student, Institutt for sports- og familiedyrmedisin, Norwegian University of Life Sciences, postoperative komplikasjoner smådyr
 • Gunilla Ölmedal, veterinär, Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg, bakterier i blodet hos katt
 • Gustaf Svensson, chefsveterinär, Blå Stjärnans djursjukhus, ortopedi hund och katt
 • Göran Andersson, Professor, Dept Animal Breeding and Genetics, SLU, molecular genetics
 • Göran Dalin, docent, senior advisor, inst anatomi, fysiologi och biokemi, SLU, forskningsinformation häst
 • Görel Nyman, professor, inst kliniska vetenskaper, SLU, anestesiologi alla djurslag
 • Hanna Bremer, doktorand, inst kliniska vetenskaper, SLU, immunmedierade sjukdomar hund
 • Hanna Dyggve, DVM, PhD, Department of Equine and Small Animal Medicine, Department of Bacteriology and Immunology, University of Helsinki, immunology, genetics, autoimmunity, hepatology
 • Hanna Palmqvist, leg vet, doktorand, inst husdjurensutfodring och vård, SLU, mättnadsreglering hos hund
 • Hanna Sinkko, post doc, University of Helsinki, Dept. Equine and Small Animal Medicine
 • Hannah Harjen, PhD-student, Institutt for sports- og familiedyrmedisin, NMBU, small animals, renal biomarkers, coagulation
 • Hans Kollberg, professor emeritus, MD, inst för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet, immunterapi vid avvänjning av griskultingar
 • Harald Small, leg vet, AniCura Follo Dyreklinikk, smådjursmedicin
 • Hedvig Stenberg, doktorand, inst biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU, infektionssjukdomar, virologi, one health
 • Heidi Sjetne Lund, førsteamanuensis, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Urologi, FLUTD, akuttmedisin
 • Helena Back, veterinär, doktorand, enheten för virologi, immunbiologi och parasitologi, SVA, luftvägsvirus hos häst
 • Helena Röcklinsberg, docent i etik, lektor i djuretik, inst husdjurens miljö och hälsa, SLU, etiska aspekter inklusive djuretik och veterinäretik
 • Helene Alm, klinikveterinär, Tyresö djurklinik, hormonet AMH , reproduktion smådjur
 • Helene Hamlin, universitetslektor, inst kliniska vetenskaper, SLU, immunmedierade sjukdomar hos hund
 • Heli Hyytiäinen, PhD, Faculty of Veterinary Medicine, University of Helsinki, animal locomotion, functionality, pain management, orthopaedical, neurological and respiratory physiotherapy, foals
 • Henrik Rönnberg, professor, universitetslektor, inst kliniksa vetenskaper, SLU, klinisk onkologi, komparativ onkologi, biomarkörer
 • Håkan Andersson, sektionschef, SVA, smittsamma sjukdomar, mikrobiologi, biomarkörer, farmakologi
 • Ida Hallberg, PhD student, Dept. Clinical Sciences, SLU, (small) animal reproduction, reproductive toxicology
 • Ingela Tjärn, leg. djursjukskötare, hästkliniken UDS, SLU, häst, sårvård anestesi, smärta
 • Inger Lilliehöök, professor, inst kliniska vetenskaper, SLU, klinisk kemisk diagnostik, hematologi, cytologi, biokemi och endokrinologi
 • Inger Lise Andersen, professor, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU, hestens etologi og velferd
 • Ingrid Ljungvall, universitetslektor, docent, Dipl ECVIM-CA (kard), inst kliniska vetenskaper, SLU, kardiologi/cirkulation, respiration, nefrologi, neurologi och gastroenterologi smådjur 
 • Janne Graarup Lyngby, DVM, DACVIM-SAIM, MRCVS, Department of Veterinary Clinical Sciences, University of Copenhagen, internal medicine, small animal gastroenterology, endocrinology and hemostasis
 • Jeanette Hansson, leg vet, DVM, dipl ECVIM-CA, inst kliniska vetenskaper, SLU, endokrina sjukdomar
 • Jennie Ginyard, leg djursjukskötare, UDS häst, SLU, anestesi, analgesi
 • Jens Häggström, Professor, Dept Clinical Sciences, SLU, clinical research, small animals
 • Jens Stetter, leg vet, AniCura Läckeby djursjukhus, kirurgi, ortopedi, hygien
 • Johan Bromee, chefsveterinär, Nya Östersunds Djursjukhus, smådjurskirurgi, hästkirurgi
 • Johan Lindsjö, klinikveterinär, Evidensia Djursjukhuset västerort, djurvälfärd och etik
 • Johanna Bager Björzén, veterinarian, animal welfare, physiotherapy and internal medicine
 • Johanna Holmberg, PhD-student, inst kliniska vetenskaper, SLU, gastroenterology
 • Johanna Miemois, chefsveterinär, Universitetsdjursjukhuset, SLU, intensivvård, analgesi, vårdkvalitet
 • Johanna Penell, universitetsadjunkt, inst kliniska vetenskaper, SLU, epidemiologi inriktad ffa på häst, katt och hund
 • John Pringle, veterinär, professor, institutionen för kliniska vetenskaper, SLU, infektionssjukdomar häst
 • Jonas Wensman, VMD, forskare, inst kliniska vetenskaper, SLU, infektionssjukdomar
 • Josefin Söder, veterinär, doktorand, inst anatomi, fysiologi och biokemi, SLU, metabola rubbningar kopplade till övervikt hos hundar
 • Josefine Öberg, chefsveterinär, dipl ECVCP, Regiondjursjukhuset Bagarmossen, AniCura, klinisk patologi
 • Julija Tamosauskaite, Evidensia, NekalA, neurology
 • Kajsa Winbladh, DVM, Blå Stjärnans Djursjukhus, kirurgi, neurologi och ortopedi
 • Karin Bergström, biträdande statsveterinär, avdelningen för djurhälsa och antibiotikafrågor, SVA, infektionssjukdomar och antibiotikaresistens hos häst, samt infektionsprevention och kontroll
 • Karin Holm Forsström, leg vet, docent, klinikchef, UDS stordjur, SLU, häst, ortopedi
 • Karin Hultin Jäderlund, førsteamanuensis, SportFaMed, NMBU, veterinær neurologi
 • Karin Kriström, leg vet, AniCura Albano, kardiologi
 • Karin Löfqvist, veterinär, Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg, ortopedi hund och katt
 • Karin Olofsson, doktorand, inst biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU, immunologisk reaktivitet hos hästar med kronisk idiopatisk enteropati, gastrointestinal patologi
 • Karin Östensson, Associate Professor, Dept of Clinical Sciences, general interest in clinical veterinary medical research
 • Karina Gleerup, Assistant Professor, Department of Veterinary Clinical Sciences, Københavns Universitet, smerte, smertevurdering, smertebehandling, anæstesi, adfærd, etologi
 • Karolina Engdahl, veterinär, doktorand, inst kliniska vetenskaper, SLU, epidemiologi, ortopedi hos hund och katt
 • Karolina Enlund, leg vet, doktorand, AniCura Albano och inst kliniska vetenskaper, SLU, odontologi hund och katt
 • Kati Salla, DVM, PhD, Department of Equine and Small Animal Medicine, University of Helsinki, veterinary anaesthesiology and analgesia
 • Katja Höglund, docent, universitetslektor, inst anatomi, fysiologi och biokemi, SLU, kardiologi, cirkulationsfysiologi och metabolism
 • Katja Puustinen, klinikveterinär, Universitetsdjursjukhuset, SLU
 • Kerstin Hansson, universitetslektor, docent, DipECVDI, inst kliniska vetenskaper, SLU, bilddiagnostik allmänt, osteoartrit
 • Kerstin Olsson, professor emeritus, inst anatomi, fysiologi och biokemi, SLU, vätskebalans, stress, förlossning
 • Kicki Gustafsson Berger, veterinär, VETA-bolaget, ortopedi, medicin
 • Kiki Olin, leg djursjukskötare, UDS häst, SLU, anestesi, analgesi
 • Kjerstin Pettersson, sjukgymnast, UDS smådjur, SLU, ortopedi, neurologi
 • Kristin Marie Valand Herstad, veterinær, PhD student, Institutt for sports- og familiedyrmedisin, NMBU, tarmmikrobiota
 • Kristine Jensen, DACVIM, chefsveterinär, Evidensia Djursjukhuset Malmö, endokrinologi, diabetes, hematologi, immunologi
 • Lars Moe, professor, Dept Companion Animal Clinical Science, Norwegian University of Life Sciences, onkologi, indremedisin
 • Lars Roepstorff, Professor, Dept of Anatomy, Physiology and Biochemistry, SLU, biomechanics
 • Lena Myrenius, leg vet, steg 1-specialist smådjur, Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg, odontologi och intern medicin
 • Lena Olsén, docent, forskare, inst för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU, djurvälfärd, farmakologi, smärta, antibiotika, antihistaminer, djuromvårdnad
 • Lena Pelander, DipECVIM, doktorand, inst kliniska vetenskaper, SLU, njursjukdom hos hund
 • Lena Skånberg, forskarassistent, inst husdjurens miljö och hälsa, SLU, etologi och djurvälfärd
 • Leticia Marcelino, SLU, diagnostic imaging UDS, small animal diagnostic imaging (radiology, computed tomography)
 • Lilian Gomes Christiernin, veterinär, Mälaren hästklinik, övergripande häst samt stamcellsforskning djur
 • Lijo John, PhD, Dept. VES, SVA, zoonotic viruses, vaccine platforms
 • Lina Nowak, klinikveterinär, Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg, neurologi, MRI and CT
 • Lina Strömstedt, föreståndare, SLU Biobank, provtagning, provhantering, provlagring, DNA-extraktion
 • Linda Andersson, veterinär, veterinärmedicinsk sakkunnig, avdelningen för avel och hälsa, SKK, hundars hull och faktorer som påverkar och påverkas av hull
 • Linda Engblom, AgrD, avdelningen för kemi, miljö och fodersäkerhet, SVA
 • Linda Olofsson, leg vet, Evidensia, small animal medicine and surgery
 • Linda Toresson, klinikveterinär, doktorand, Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg och Helsingfors universitet, gastroenterologi, IBD, vitamin B12-brist
 • Linda Wright, klinikveterinär, Evidensia Specialisthästsjukhuset Helsingborg, anestesi, akut- och mjukdelskirurgi häst/föl
 • Linn Jägare, leg sjukgymnast, leg djursjukskötare, godkänd SJG av Jordbruksverket, Djur i Balans i Sverige AB, rehabilitering
 • Lisa Wilteus, leg djursjukskötare, inst kliniska vetenskaper, SLU, smärtlindring på häst
 • Lotta Gunnarsson, tillförordnad statsveterinär, enheten för djurhälsa och antibiotikafrågor, SVA, infektionssjukdomar hos hund och katt
 • Lotta Möller, DVM, Agria Djurförsäkring, small animal science, cats and dogs
 • Maja Wiklund, leg vet, universitetsadjunkt, inst kliniska vetenskaper, SLU, hästanestesi
 • Malin Hagberg Gustavsson, AgrD, koordinator CAReNet
 • Malin Oscarson, veterinær, resident small animal internal medicine, Department of Companion Animal Clinical Sciences, Norwegian University of Life Sciences, small animal internal medicine
 • Malin Öhlund, doktorand, inst kliniska vetenskaper, SLU, katt, metabolism, endokrinologi, nutrition
 • Maren Helland, Assistant Professor, Department of Companion Animal Clinical Sciences, NMBU
 • Margareta Uhlhorn, chefsveterinär, Universitetsdjursjukhuset, SLU, bilddiagnostik
 • Maria Kareskoski, Diplomate ECAR, clinical instructor, Department of production animal medicine, University of Helsinki, equine reproduction
 • Maria Lundvall, veterinär, generalsekreterare, Svensk Djursjukvård, djuromvårdnad
 • Maria Löfgren, forskare, inst biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU, ledskador hos hästar
 • Maria Norell Candetoft, leg vet, specialist i hundens och kattens sjd, UDS smådjur, SLU, kirurgi och ortopedi
 • Maria Tholander Hasselrot, överveterinär vårdhygien och antibiotika, Distriktsveterinärerna, vårdhygien, antibiotikaresistens, häst, smådjur, produktionsdjur 
 • Maria Wilhelmsson, leg. djursjukskötare, MSc, Swevet, veterinary nursing, equine veterinary nursing, equine intensive care, equine gastrointestinal problems, equine endocrinology, equine nutrition
 • Marie Rhodin, lektor, inst kliniska vetenskaper, SLU, hästar, ortopedi, objektiva rörelseanalyser
 • Marit Gorvy, leg vet, smådjurskliniken, Universitetsdjursjukhuset, SLU, smådjursmedicin, speciellt gastroenterologi
 • Marita Stigelius, djursjukskötare, vd, VeTA-bolaget och Husdjurshälsan, genetik, rehab och omvårdnad
 • Marlene Areskog, DVM, PhD, Country Medical Director, Evidensia djursjukvård Sverige
 • Martin Rapp, klinikveterinär, Evidensia Specialistdjursjukhuset Strömsholm, bilddiagnostik
 • Mathias Björndal, DVM, Blå Stjärnan Djursjukhus, oncology, imaging, cardiology, internal medicine
 • Mia Adler Westholm, veterinär/forskningssekreterare, Stiftelsen Hästforskning, equine research
 • Michael Segall, leg vet, överveterinär antibiotika och vårdhygien, Distriktsveterinärerna, antibiotika- och vårdhygienfrågor
 • Miia Riihimäki, leg vet, VMD, universitetsadjunkt, inst kliniska vetenskaper, SLU, luftvägar häst
 • Mikaela Klar Fritz, PhD student, Swedish National Veterinary Institute and Swedish University of Agricultural Sciences, Dept. of Clinical Sciences, intestinal microbiota in pigs post-weaning, prevention of post-weaning diarrhoea, next-generation sequencing, experimental infections, clinical trials, AMR, trace element metabolism
 • Moa Berggren, leg vet, avdelningsföreståndare vård, Evidensia Specialisthästsjukhuset Strömsholm, internmedicin 
 • Monika Domberg, leg vet, UDS small animal clinic, orthopaedics, behavioural medicine, etiology, gastrointestinal diseases
 • Monika Wartel, överveterinär häst, Distriktsveterinärerna, häst
 • Måns Röken, chefsveterinär, Djurkliniken Norrköping, Evidensia, smådjursmedicin, smådjurskirurgi
 • Niklas Bergknut, Evidensia, neurology, neurosurgery, mainly spinal disorders
 • Ninni Rothlin Zachrisson, veterinarian, Dept. Clinical Sciences, SLU, feline medicine, feline diabetes mellitus and geriatric feline medicine
 • Nora Digranes, veterinarian, PhD student, Department of Companion Animal Clinical Sciences, NMBU, veterinary and comparative medicine, analgesia, anesthesia, neuroscience
 • Odd Höglund, lektor, inst kliniska vetenskaper, SLU, kirurgiska implantat, biomarkörer (kirurgisk stress, smärta, sjukdom)
 • Outi Simola, DVM, Dipl ECVP, Senior Researcher, Finnish Food Authority, Veterinary Bacteriology and Pathology Unit, pathology and diseases of companion animals
 • Outi Vapaavuori, Professor, University of Helsinki, etiology and treatment of various naturally occurring orthopedical and soft tissue diseases in dogs
 • Peter Feledy, Chief Operating Officer, Anicura
 • Peter Södergren, veterinär, Anicura Albano Djursjukhus, kirurgi
 • Pia Haubro Andersen, veterinär, professor, inst kliniska vetenskaper, SLU, kirurgiskt trauma, inflammation och smärta, translokation av endotoxin från GI, experimentell kirurgi, objektivisering av kliniska fynd
 • Pia Segerberg, aut. dyrepleier, Sport- og familiedyr, NMBU, animal welfare
 • Ragnvi Hagman, leg vet, docent, inst kliniska vetenskaper, SLU, kirurgisk patofysiologi, sepsis, endotoxinemi, utvärdering av smärta, mikrobiologi, antibiotikaresistens, reproduktionssjukdomar
 • Rebecka Frey, Anicura Norsholms Djursjukhus, dermatologi smådjur och häst, sommareksem på islandshäst, sjukdomar på Islandshästar, antibiotikaresistens
 • Robert Cikota, klinikveterinär, AniCura Västra Djursjukhuset, klinisk forskning, dermatologi
 • Runa Rørtveit, DVM, PhD, førsteamanuensis, Institutt for sports- og familiedyrmedisin, NMBU, nyresykdommer hos hund og katt
 • Ruth Anne Aas, veterinär, AniCura Jeløy Dyreklinikk, ofthalmology
 • Safaa Elmahalawy, research assistant, veterinarian, BVF, Parasitology section, SLU, parasites, viruses, bovine medicin, cell cultures
 • Sanna Kreuger, veterinär, UDS, SLU, smådjursmedicin
 • Sara Saellström, klinikveterinär, Universitetsdjursjukhuset, SLU, oncology, new therapies, tumor markers, genetics
 • Sara Persson, leg vet, universitetsadjunkt, inst kliniska vetenskaper, SLU, reproduktion och miljögifter
 • Sara Ståhlnacke, djurvårdare, laboratorietekniker, medicinansvarig, Mälaren hästklinik, patologi, immunologi, cytologi
 • Sarah Stadig, leg vet, doktorand, inst kliniska vetenskaper, SLU, katt, artros, kattortopedi, etologi, smärta katt, smärtvalidering
 • Sari Köttö, klinikveterinär, Evidensia Djurkliniken Nyköping, translationell forskning, global hälsa
 • Sari Mölsä, DVM, PhD, DiplECVS, Dept of Equine and Small Animal Medicine, University of Helsinki, small animal soft tissue surgery, outcome measures in small animal orthopedic research
 • Sigurdur Freyr Sigurdsson, klinikkveterinær, PhD-kandidat, Institut for sports- og familiedyrmedisin, NMBU, osteoartritt, spatt hos Islandshest, bildediagnostikk, osteochondrose, halthet
 • Sofia Hanås, leg vet, doktorand, Evidensia Djurkliniken Västerås, kardiologi och blodtryck
 • Sofia Malm, genetiskt sakkunnig, Svenska kennelklubben/inst husdjursgenetik, SLU, ärftliga sjukdomar hos hund 
 • Sofie Henriksson, leg veterinär, IVC Evidensia, Specialisthästsjukhuset Strömsholm, equine surgery and medicine
 • Sofie Van Meervenne, klinikveterinär, diplomate ECVN, doktorand, AniCura Läckeby djursjukhus, könshormoner och epilepsi hos hund, epilepsi och neurologi hos katt
 • Sophie Gäfvert, veterinär, steg 1 spec, ögonlysare, Evidensia Södra djursjukhuset
 • Sophie Hedberg, veterinär, Regiondjursjukhuset Bagarmossen, Anicura, hematologi, CRP, pyometra, endokrinologi
 • Sorawit Phetariyawong, PhD student, Dept. Clinical Sciences, SLU, cardiology
 • Steen Engermann, specialdyrlæge i onkologi, AniCura Aarhus Dyrehospital, onkologi hund och katt
 • Stefan Börjesson, forskare, SVA, djurhälsa och antibiotikafrågor
 • Stein Istre Thoresen, Group Medical Quality and Development Director, AniCura, klinisk kemi, internmedicin smådjur
 • Susanne Gustafsson, koordinator, inst husdjursgenetik, SLU, veterinärmedicinsk forskning på hund och katt
 • Susanne Lindahl, VMD, klinikveterinär, Djurdoktorn Västerås, Evidensia, bakteriologi, luftvägssjukdomar
 • Suzanna Eklund, DVM, Veterinär Eklund AB, reproduction small animals (mostly feline), endocrinology small animals, pathology small animals, cardiology small animals
 • Suzanne Gundler, klinikveterinär, AniCura Regiondjursjukhuset Bagarmossen, kardiologi hund och katt
 • Sverre Seierstad, forskningskoordinator, Evidensia, marina n-3-fettsyror och hjärtsjukdom
 • Tarja Jokinen-Pääkkönen, clinical teacher in veterinary neurology, Dept for Clinical Veterinary Sciences, University of Helsinki, neurologiska sjukdomar hos hundar
 • Tekla Pleyers, leg vet, Evidensia Specialisthästsjukhuset Strömsholm, anestesi, smärtlindring
 • Thanikul Srithunyarat, doktorand, inst kliniska vetenskaper, SLU, pain assessments in dogs and cats
 • Theodoros Ntallaris, PhD, Ambulatory Clinic, University Animal Hospital (UDS), SLU, reproductive physiology and biotechnology
 • Therese Alvegard, husdjurslärare, Västra Götalandsregionen, djurvälfärd, djurskydd, etologi, foder
 • Tomas Bergström, Associate Professor, Department of Animal Breeding and Genetics, SLU, canine, feline and equine genetics and genomics
 • Tuuli Åhlberg, veterinär, Diploma in Veterinary Medicine, Helsinki University Veterinary Hospital, Helsinki University, small animal surgery, diagnostic imaging, canine perineal hernias
 • Ulf Emanuelsson, professor i veterinärmedicinsk epidemiologi, inst kliniska vetenskaper, SLU, studiedesign, analytisk epidemiologi
 • Ulrika Dreimanis, chefsveterinär, spec internmedicin, Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg, internmedicin
 • Ulrika Evans Cederlund, Veterinärbilen Knivsta, hund och katt
 • Ulrika Falkenö, Resident European Veterinary Clinical Pathology, Universitetsdjursjukhuset, SLU, klinisk patologi
 • Ulrika Forshell, DVM, Elanco, pharma, parasitology, equine biomechanics
 • Ulrika Nordwall, leg vet, spec hundens och kattens sjukdomar, Specialistdjursjukhuset Strömsholm, Evidensia, kardiologi
 • Ulrika Sjösten, leg djursjukskötare, Hässelby veterinärpraktik, odontologi, anestesi, smärtlindring
 • Ulrika Windahl, biträdande statsveterinär, avdelning för djurhälsa och antibiotikafrågor, SVA, infektioner hund, infektioner katt, one health
 • Uweis Nassor, researcher, Bacteriology/Virology, National Veterinary Institute (SVA), high risk biological agents
 • Vanessa Bettembourg, veterinær, dip. ECVAA, Evidensia Djursjukvård, veterinary anaesthesia, zoology, wildlife
 • Veronica Näslund, veterinarian, PhD student, Dept. Clinical Sciences, SLU, diagnostic imaging, artificiell intelligence/machine learning 
 • Victoria Wilke, leg vet, Evidensia Djursjukhuset Växjö, orthopaedics, surgery, internal medicine
 • Yezica Norling, forskningsassistent, inst husdjurens miljö och hälsa, SLU, beteendemässiga indikatorer på känslotillstånd hos djur, främst hund
 • Ylva Sjunnesson, DVM, PhD, inst kliniska vetenskaper, SLU, reproduktion
 • Åke Hedhammar, professor emeritus, inst kliniska vetenskaper, SLU, hund som komparativ modell för genomik och nutrition, hundvälfärd
 • Åsa Fahlman, forskare, inst kliniska vetenskaper, SLU, anestesi, One Health, viltmedicin, bevarandemedicin, infektionsjukdomar
 • Åsa Ohlsson Andersson, forskare, inst kliniska vetenskaper, SLU, kattgenetik, hjärtsjukdom