Jump to main content

See, listen & follow

Most of our popular science is only available in Swedish. Take a look at the Swedish page!

The Forest’s Role in a New Climate

Those who want to conserve the forest and those who want to utilize the forest more intensively both use climate arguments to strengthen their cause. Who is right? How can we use the forest to mitigate climate change?

Forest – is there enough?

Klimatutmaningen gör att förväntningarna på skogen växer snabbare än själva skogen. Allt det man kan göra av olja går att göra av skog, säger en del, och listan är lång över fossila produkter som nu ska ersättas av träbaserade versioner. Andra menar att skogen ska bevaras, för att säkra såväl biologisk mångfald som människors möjligheter till ett rikt friluftsliv.

Varied Forestry

There was a time when the Swedish Government campaigned that clearcut forestry was a winning concept and best for society. Now other voices are heard – one of the Government’s environmental goals is a more varied forestry. But what is that?

A Rapidly Changing Forest

An observant driver noticed brown sections on young pines along the way from Arlanda Airport. It turned out to be a large out-break of the fungal disease Diplodia pinea. The disease, which is new for Sweden is spread by the wind.

Beautiful and Ugly Forest

The Swedes keep the forest close to their hearts and many use the forest for rest and recreation. But what kind of forest do people find beautiful? And how do they feel about clear-cuts? Would you consider taking your wedding photo in the forest?

Forest and water

Rent vatten är viktigt för människor och djur. I det brukade skogslandskapet krävs bättre skydd av de små bäckarna som är själva kapillärerna i landskapet. Smartare metoder för att undvika körskador och bättre kantzoner längs vatten är frågor som forskarna nu inriktar sig på.

Published: 03 July 2023 - Page editor: viktor.karlsson@slu.se

Emma Holmström, Program Director for Future Forests
emma.holmstrom@slu.se, 040-41 51 14

Henrik Persson, Communications Officer for Future Forests
henrik.j.persson@slu.se, 090-786 85 16, 076-126 73 22

Loading…