SLU news

New European project: ARCADIA

Published: 22 January 2024

ARCADIA-projektet syftar till att stimulera transformativ anpassning med hjälp av naturbaserade lösningar över europeiska regioner och ge stöd vid utformning av konsekventa regionala blågröna infrastrukturnätverk.

Professor Kes McCormick och forskare Lisa Blix Germundsson ingår i projektgruppen och fokuserar på styrning, finansiering och innovation.