SLU news

SLU inventerar skador av granbarkborre

Published: 04 December 2020
Inventering av granbarkborreskadat träd

Nationell Riktad Skogsskadeinventering (NRS) vid SLU, har på uppdrag av Skogsstyrelsen inventerat granbarkborreskador i Götaland och Svealand. Inventeringen visar att total volym på ca 7,9 miljoner skogskubikmeter har skadats.

Resultaten från inventeringen av granbarkborreskador utförd inom NRS visar på en total volym (stående, vindfällen samt avverkade stående träd) av knappt 8 milj m3sk gran som under 2020 var angripen av granbarkborre. Av den totala volymen fanns 3,8 milj m3sk i Svealand och 4,1 milj m3sk Götaland. Den genomsnittliga volymen per hektar är i Götaland 3,1 och i Svealand 4,3 m3sk/ha. Det finns tecken på att tyngdpunkten av granbarkborreangreppen under 2020 har flyttats norrut jämfört med tidigare år.

Se även pressmeddelande från Skogsstyrelsen

Hela rapporten kan laddas ner via LÄNK


Contact