Program

Last changed: 15 February 2023
Lake surrounded by green trees and fields
Tid: 7 oktober 2022 kl. 9–16
Plats: Aula Magnas hörsal, Frescativägen 6, Stockholms universitet

PROGRAM

9.00  Dagen startar

Välkomnande av SUHF:s samverkansgrupp och Klimatnätverket
Johanna Adami, rektor för Sophiahemmets Högskola och medlem i Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) samverkansgrupp
Johanna Sennmark, miljöchef på Sveriges lantbruksuniversitet, ordförande i Klimatnätverket
 
Inledningsanförande
Astrid Söderberg Widding, rektor för Stockholms universitet och ordförande för Sveriges universitets- och högskoleförbund 

9.35 – 10.45      Session 1: Forskningsprojektet och forskarutbildningen

 • Hur kan FN:s globala mål användas för att beskriva forskningsprojektets bidrag till en hållbar utveckling? (på engelska)
  Francesco Fuso Nerini, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan

 • Forskningsfinansiärernas krav på redovisning av forskningsprojektets bidrag till en hållbar utveckling och krav på beskrivning av projektets effekt på samhället?
  John Tumpane, avdelningschef på Formas

 • Hur ser forskarutbildningens innehåll ut för att stärka förståelsen för kopplingen till hållbar utveckling?
  Johanna Björklund, docent i biologi, inriktning miljövetenskap vid Örebro universitet

10.45 – 11.10     Pausfika


11.10
– 12.00     Session 2: Forskarens nätverkande

 • Projekt om flygande inom akademin
  Elina Eriksson, universitetslektor vid Kungliga Tekniska Högskolan

 • Riktlinjer och policys för resande inom akademin
  Kjell-Ove Lindgren, travel manager vid Karolinska Institutet   

12.00 – 13.00     Lunch

13.00 14.10     Session 3: Forskarens konsumtion

 • Spendanalys
  Jens Johansson sakkunnig vid Upphandlingsmyndigheten och Karolina Kjellberg, miljöchef vid Uppsala universitet.

 • Grön upphandling – vilka möjligheter finns att minska klimatutsläpp?
  Susanne Ekman, upphandlingschef vid Stockholms universitet

 • Effektivt resursutnyttjande inom akademin
  Peter Karlsson, innovationsledare vid Akademiska Hus

14.15 – 16.00     Session 4: Panelsamtal

Forskarpanel
Lennart Bergström, professor vid Stockholms universitet
Johanna Björklund, docent vid Örebro universitet
Elina Eriksson, universitetslektor vid Kungliga Tekniska Högskolan
Hanna Karlsson, docent vid Karolinska institutet
Karl Kilbo Edlund, vice ordförande för Sveriges förenade studentkårers
     doktorandkommitté
Elin Röös, universitetslektor vid Sveriges lantbruksuniversitet

15.00 – 15.15      Pausfika

Reflekterande panel
Frans Prenkert, professor vid Örebro universitet
Berit Olofsson, dekan vid Stockholms universitet
Mats Olsson, prefekt vid Karolinska Institutet
Ylva Hillbur, vice rektor för internationella relationer, Sveriges
    lantbruksuniversitet
Linn Svärd, ordförande, Sveriges förenade studentkårer

15.55 – 16.00      Avslutande ord
Karin Dahlman Wright, professor vid Karolinska Institutet och representant för Lärosätenas klimatnätverk
Contact