Staff

Last changed: 03 December 2020

Susanna Lundqvist. Photo.

Susanna Lundqvist, projektledare inom kompetensutveckling för yrkesverksamma, kontakt för Uppdragsutbildning, kontakt för Ämnesgrupp Trädgård Partnerskap Alnarp, tel. 040-41 51 75

Lena Johnson. Photo.

Lena Johnson, projektledare inom kompetensutveckling för yrkesverksamma, webbpublicerare, tel. 040-41 52 69

 

Fanny Malmström, projektmedarbetare inom kompetensutveckling för yrkesverksamma, föräldraledig.

Related pages:

Contact
Page editor: lena.johnson@slu.se