Värt att veta Ultuna – Hösten 2020

Senast ändrad: 20 oktober 2020

Värt att veta är korta föredrag om forskning på SLU. Forskningen på SLU vågar ifrågasätta etablerad kunskap och siktar på att lösa riktiga problem för en levande värld.

Zoom

Länk till Zoom kommer kommer att publiceras under respektive föredrag. Länken blir aktiv 10 minuter innan föredraget börjar.

Språk

Föreläsningarna hålls ibland på svenska och ibland på engelska.  Språket anges i presentationen för det aktuella föredraget.

Program hösten 2020

Föreläsningarna startar kl 12.15 och håller på som längst till 13.00

Det finns alltid tid för frågor.

26 november

Föredrag om matsvinn (mer information kommer)

Ingrid Strid, institutionen för energi och teknik

Läs om SLU:s forskning  matsvinn.

Tidigare föreläsningar hösten 2020

15 oktober

SLU och Sveriges nya forskningsfartyg Svea – ett år i havsforskningens tjänst

Mattias Sköld på institutionen för akvatiska resurser kommer att berätta om projekteringen och bygget av Svea som tog sex år från det att SLU fick regeringens uppdrag. Men framför allt om vårt fantastiska fartyg och om den forskning och miljöövervakning som Svea genomfört sen hon togs i drift i oktober förra året.

Föreläsningen gavs på svenska.

Länk till filmen

Det går att se filmen från föreläsningen till början av november. Här är länken

https://youtu.be/pBYNwxI3fOQ

Filmen från Svea första expedition är gjord av Mikael Ovegård på SLU:s institution för akvatiska resurser och infomationsfilmen på slutet är gjord av Johan Thorburn på SLU fartygsenheten.

 

Föreläsningar hösten 2019

Föreläsningar hösten 2019

3 oktober
Sara Hallin
Professor vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

How to minimize environmental impact in crop production?
Microbes are key players when nitrogen compounds are transformed – can they be managed to minimize environmental impact and support crop production?

17 oktober
Anke Fischer, Erica von Essen och Kaisa Raitio
Forskare vid institutionen för stad och land

How Environmental Communication can help in times of Sustainability Crisis
Har du funderat på varför så mycket betydande kommunikation förmedlas genom sociala medier? Eller varför många i Europa nyligen inte ansåg att klimatförändringarna var ett stort problem? Vår presentation diskuterar forskning som svarar på dessa frågor.

Se föredraget i efterhand – klicka här

7 november

Sebastian Sundberg, Artdatabanken

Hur mycket är ett träd värd? Om våra träds nyckelroll som värdar för biologisk mångfald
Gran, tall och ek har vardera omkring 1 000 arter av svampar, lavar, mossor och ryggradslösa djur knutna till sig. En dryg femtedel av Sveriges alla landlevande arter är beroende av en enda värdväxt. Kom och lyssna på varför träden utgör så viktiga men också sköra strukturer i livets väv.

Föredraget läggs ut på webben så att man kan se det i efterhand. Länk till föredraget kommer att publiceras på denna sida.

14 november

Anke Herrmann
Forskare vid institutionen för mark och miljö

Nitrogen and agriculture over the ages – a brief history. Kväve är ett viktigt makronäringsämne för växttillväxt. I jordbrukssystem är noggrann hantering avgörande för växtproduktion och miljöskäl. Ändå är optimering av tillgängligt kväve för växttillväxt utmanande på grund av komplexiteten i kvävecykeln i jord. Detta Värt att veta ger en översikt över upptäckten av olika processer inom kvävecykeln samt historisk utveckling av näringshanteringssystem i jordbrukssystem.

Anke Herrmann är docent i jordvetenskap och hennes huvudsakliga forskningsfokus är nedbrytning av markorganiskt material i olika jordekosystem.

28 november

Kevin Bishop
Professor vid institutionen för vatten och miljö

The Water Cycle Diagram: An icon dangerously out of date for the Anthropocene. Diagram med vattnets kretslopp är ikoner för hydrologi, men de visar en vilseledande bild. Att utesluta människor bidrar till en basal brist på kunskap om hur vi relaterar till vatten, och en falsk trygghetskänsla angående tillgången till denna väsentliga resurs i framtiden.

Kevin Bishop är professor vid institutionen för vatten och miljö samt vicerektor med ansvar för miljöanalys. Denna del av SLU:s uppdrag ger en vetenskaplig bas för en mer hållbar framtid.

5 december – Inställt
One Health för djur och människor – är One Welfare nästa steg?

Föreläsningar våren 2020

Våren 2020 liknar ingen annan vår. Coronapandemin har lagt sin våta filt över världen och så även över Värt att veta. Endast tre av planerade fem föreläsningar kunde hållas till alla större folksamlingar förbjöds.

Föreläsningar våren 2020

23 januari
Sofia Boqvist, universitetslektor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Är insekter framtidens mat? Kittlar dödskönt i kistan
Insekter har sedan länge ätits på många platser på jorden, men inte i Europa och inte heller i Sverige. Är det så att insekter är framtidens mat hos oss? Är det i så fall riskfritt att servera dem på släktmiddagen?

13 februari
Per Sandin, universitetslektor vid institutionen för växtproduktionsekologi

”Bara naturliga råvaror!” – Miljöetik och majsflingor
Är det bra med bara naturliga ingredienser i maten? Är det omoraliskt att vara onaturlig?

5 mars 
Johan Lundqvist, forskare vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Kemiska föroreningar i dricksvatten
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel men hur säkerställer vi att det inte är förorenat av hälsofarliga kemikalier? Hur ser situationen ut idag och vilka lösningar kan forskningen erbjuda för att bidra till att säkerställa tillgången till rent och hälsosamt dricksvatten?

Se i efterhand
Klicka på länken för att se föredraget i efterhand https://play.slu.se/qc/?id=9bftqc

Kontakta oss

Har du förslag på någon person eller ämne som du tycker ska vara med på Värt att veta? Kontakta oss gärna. 

Fakta:

Värt att veta i Sverige

Värt att veta började i Umeå och finns nu också på Ultuna. Alnarp återkommer med program våren 2021. Det finns en webbsida där länkar till orterernas program finns. Klicka här så kommer du till den sidan


Kontaktinformation

Mårten Granert-Gärdfeldt, kommunikatör
Kommunikationsavdelningen, SLU
marten.granert@slu.se, 018-67 16 77, 072-243 85 95

Lousia Hatamian, bibliotekarie
Biblioteket, SLU
lousia.hatamian@slu.se,018-67 23 93, 072-454 10 18

Sidansvarig: mw-red@slu.se