Värt att veta på Ultuna – Hösten 2019

Senast ändrad: 11 november 2019
Vart-att-veta_2-webb.jpg

Här presenteras höstens program i föreläsningsserien Värt att veta. Värt att veta är korta föredrag om forskning på SLU. Forskningen på SLU vågar ifrågasätta etablerad kunskap och siktar på att lösa riktiga problem för en levande värld. Alla är välkomna.

Tid och plats

Alla föreläsningar hålls i SLU-biblioteket på Ultuna. De börjar alltid klockan 12.15 och håller alltid på till som längst 13.00. Tillställningen är kostnadsfri.

Sopplunch

Vi bjuder de första 20 deltagarna på en enklare lunch.  

Språket

Föreläsningarna hålls på svenska eller engelska. På det språk som titlarna nedan är skrivna, hålls föreläsningarna.

Program

14 november

Anke Herrmann
Forskare vid institutionen för mark och miljö

Nitrogen and agriculture over the ages – a brief history

Kväve är ett viktigt makronäringsämne för växttillväxt. I jordbrukssystem är noggrann hantering avgörande för växtproduktion och miljöskäl. Ändå är optimering av tillgängligt kväve för växttillväxt utmanande på grund av komplexiteten i kvävecykeln i jord. Detta Värt att veta ger en översikt över upptäckten av olika processer inom kvävecykeln samt historisk utveckling av näringshanteringssystem i jordbrukssystem.

Anke Herrmann är docent i jordvetenskap och hennes huvudsakliga forskningsfokus är nedbrytning av markorganiskt material i olika jordekosystem.

28 november: Vatten

Kevin Bishop
Professor vid institutionen för vatten och miljö

The Water Cycle Diagram: An icon dangerously out of date for the Anthropocene

Diagram med vattnets kretslopp är ikoner för hydrologi, men de visar en vilseledande bild. Att utesluta människor bidrar till en basal brist på kunskap om hur vi relaterar till vatten, och en falsk trygghetskänsla angående tillgången till denna väsentliga resurs i framtiden.

Kevin Bishop är professor vid institutionen för vatten och miljö samt vicerektor med ansvar för miljöanalys. Denna del av SLU:s uppdrag ger en vetenskaplig bas för en mer hållbar framtid.

5 december: Djur

Lotta Berg
Professor vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa

One Health för djur och människor – är One Welfare nästa steg?

Begreppet One Health illustrerar att djur och människor kan drabbas av samma hälsoproblem kopplat till smitta eller livsstil; även miljön har betydelse. Nu går vi vidare till One Welfare, om hur djur och människor påverkar varandras välbefinnande. 

Lotta Berg är veterinär och professor i husdjurens miljö och hälsa vid SLU i Skara. Hennes forskning handlar huvudsakligen och djurskydd och djurvälfärd för lantbrukets djur, inklusive förebyggande djurhälsovård, beteende och skötselaspekter. Hon arbetar bl.a. med frågor kring hur djurskyddslagstiftningen fungerar, om djurskydd vid slakt, krisberedskapsfrågor, och om relationen mellan tama djur och vilda djur och då ofta med en One Health-vinkel. Även vad gäller djurskyddsfrågorna finns en koppling till människans välfärd, eftersom riskerna ofta är likartade. Hon undervisar bl.a. veterinär-, agronom- och etologi- och djurskyddsstudenter, och medverkar ofta i olika fortbildningskurser för yrkesverksamma kollegor. Hon är delvis knuten till Nationellt Centrum för Djurvälfärd, som ligger under SLU, och hon är ordförande för det svenska vetenskapliga rådet för djurskydd.   

Kontakt

Lousia Hatamian
Telefon: 018-67 23 93
E-post: lousia.hatamian@slu.se

Tidigare föreläsningar hösten 2019

3 oktober
Sara Hallin
Professor vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

How to minimize environmental impact in crop production?
Microbes are key players when nitrogen compounds are transformed – can they be managed to minimize environmental impact and support crop production?

17 oktober
Anke Fischer, Erica von Essen och Kaisa Raitio
Forskare vid institutionen för stad och land

How Environmental Communication can help in times of Sustainability Crisis
Har du funderat på varför så mycket betydande kommunikation förmedlas genom sociala medier? Eller varför många i Europa nyligen inte ansåg att klimatförändringarna var ett stort problem? Vår presentation diskuterar forskning som svarar på dessa frågor.

Se föredraget i efterhand – klicka här

7 november

Sebastian Sundberg, Artdatabanken

Hur mycket är ett träd värd? Om våra träds nyckelroll som värdar för biologisk mångfald
Gran, tall och ek har vardera omkring 1 000 arter av svampar, lavar, mossor och ryggradslösa djur knutna till sig. En dryg femtedel av Sveriges alla landlevande arter är beroende av en enda värdväxt. Kom och lyssna på varför träden utgör så viktiga men också sköra strukturer i livets väv.

 

 

Föredraget läggs ut på webben så att man kan se det i efterhand. Länk till föredraget kommer att publiceras på denna sida.

 

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Sidansvarig: marten.granert@slu.se