Värt att veta på Ultuna – Hösten 2020

Senast ändrad: 02 juli 2020

Värt att veta är korta populärveten-skapliga föredrag om forskning på SLU. Just nu, alltså under sommaren 2020, håller vi på att planera för höstens program. Vi informerar dig när programmet är klart. Då är du varmt välkommen.

Tid och plats

Alla föreläsningar hålls på plan 1 i SLU-biblioteket på Ultuna. De börjar alltid klockan 12.15 och håller alltid på till som längst 13.00. Tillställningen är kostnadsfri. Det finns alltid tid för frågor.

Sopplunch

Vi bjuder de första 20 deltagarna på en enklare sopplunch.  

Språket

Föreläsningarna hålls på svenska eller engelska. På det språk som titlarna är skrivna, hålls föreläsningarna.

Ingen anmälan

Du behöver aldrig anmäla dig till Värt att veta. Det är bara att komma.

Program hösten 2020

Vi håller som bäst på att planera höstens program. Vi hoppas att bli klara i slutet av augusti. De datum som föreläsningarna ska hållas på är dock bestämda.

15 och 22 oktober

12 och 26 november

Vi meddelar på medarbetarwebben när programmet är klart. Inför varje föreläsning kommer vi att informera på olika sätt.

Föreläsningar hösten 2019

Föreläsningar hösten 2019

3 oktober
Sara Hallin
Professor vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

How to minimize environmental impact in crop production?
Microbes are key players when nitrogen compounds are transformed – can they be managed to minimize environmental impact and support crop production?

17 oktober
Anke Fischer, Erica von Essen och Kaisa Raitio
Forskare vid institutionen för stad och land

How Environmental Communication can help in times of Sustainability Crisis
Har du funderat på varför så mycket betydande kommunikation förmedlas genom sociala medier? Eller varför många i Europa nyligen inte ansåg att klimatförändringarna var ett stort problem? Vår presentation diskuterar forskning som svarar på dessa frågor.

Se föredraget i efterhand – klicka här

7 november

Sebastian Sundberg, Artdatabanken

Hur mycket är ett träd värd? Om våra träds nyckelroll som värdar för biologisk mångfald
Gran, tall och ek har vardera omkring 1 000 arter av svampar, lavar, mossor och ryggradslösa djur knutna till sig. En dryg femtedel av Sveriges alla landlevande arter är beroende av en enda värdväxt. Kom och lyssna på varför träden utgör så viktiga men också sköra strukturer i livets väv.

Föredraget läggs ut på webben så att man kan se det i efterhand. Länk till föredraget kommer att publiceras på denna sida.

14 november

Anke Herrmann
Forskare vid institutionen för mark och miljö

Nitrogen and agriculture over the ages – a brief history. Kväve är ett viktigt makronäringsämne för växttillväxt. I jordbrukssystem är noggrann hantering avgörande för växtproduktion och miljöskäl. Ändå är optimering av tillgängligt kväve för växttillväxt utmanande på grund av komplexiteten i kvävecykeln i jord. Detta Värt att veta ger en översikt över upptäckten av olika processer inom kvävecykeln samt historisk utveckling av näringshanteringssystem i jordbrukssystem.

Anke Herrmann är docent i jordvetenskap och hennes huvudsakliga forskningsfokus är nedbrytning av markorganiskt material i olika jordekosystem.

28 november

Kevin Bishop
Professor vid institutionen för vatten och miljö

The Water Cycle Diagram: An icon dangerously out of date for the Anthropocene. Diagram med vattnets kretslopp är ikoner för hydrologi, men de visar en vilseledande bild. Att utesluta människor bidrar till en basal brist på kunskap om hur vi relaterar till vatten, och en falsk trygghetskänsla angående tillgången till denna väsentliga resurs i framtiden.

Kevin Bishop är professor vid institutionen för vatten och miljö samt vicerektor med ansvar för miljöanalys. Denna del av SLU:s uppdrag ger en vetenskaplig bas för en mer hållbar framtid.

5 december – Inställt
One Health för djur och människor – är One Welfare nästa steg?

Föreläsningar våren 2020

Våren 2020 liknar ingen annan vår. Coronapandemin har lagt sin våta filt över världen och så även över Värt att veta. Endast tre av planerade fem föreläsningar kunde hållas till alla större folksamlingar förbjöds.

Föreläsningar våren 2020

23 januari
Sofia Boqvist, universitetslektor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Är insekter framtidens mat? Kittlar dödskönt i kistan
Insekter har sedan länge ätits på många platser på jorden, men inte i Europa och inte heller i Sverige. Är det så att insekter är framtidens mat hos oss? Är det i så fall riskfritt att servera dem på släktmiddagen?

13 februari
Per Sandin, universitetslektor vid institutionen för växtproduktionsekologi

”Bara naturliga råvaror!” – Miljöetik och majsflingor
Är det bra med bara naturliga ingredienser i maten? Är det omoraliskt att vara onaturlig?

5 mars 
Johan Lundqvist, forskare vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Kemiska föroreningar i dricksvatten
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel men hur säkerställer vi att det inte är förorenat av hälsofarliga kemikalier? Hur ser situationen ut idag och vilka lösningar kan forskningen erbjuda för att bidra till att säkerställa tillgången till rent och hälsosamt dricksvatten?

Se i efterhand
Klicka på länken för att se föredraget i efterhand https://play.slu.se/qc/?id=9bftqc

Kontakta oss

Har du förslag på någon person eller ämne som du tycker ska vara med på Värt att veta? Kontakta oss gärna. 


Kontaktinformation

Mårten Granert-Gärdfeldt, kommunikatör
Kommunikationsavdelningen, SLU
marten.granert@slu.se, 018-67 16 77, 072-243 85 95

Lousia Hatamian, bibliotekarie
Biblioteket, SLU
lousia.hatamian@slu.se,018-67 23 93, 072-454 10 18

Sidansvarig: mw-red@slu.se