Datahanteringsstöd vid SLU

Senast ändrad: 28 mars 2024

Data Management Support vid SLU är en universitetsgemensam stödfunktion som ger SLU-anställda och SLU-studenter vägledning i frågor som rör datahantering.

Hur vi hjälper till

Vi anordnar regelbundet workshoppar och webbinarier om olika aspekter av datahantering och besöker institutioner och andra enheter för att presentera de tjänster vi tillhandahåller. Vi erbjuder även vägledning och konsultation och möter gärna individer och grupper, personligen eller online.

Kontaka oss (dms@slu.se) för att diskutera vilka alternativ som finns, eller använd vårt webbformulär för att boka en tid för att prata data.

Vad vi kan hjälpa till med

Vi hjälper gärna till med alla aspekter av datahantering, bland annat de ämnen som anges nedan.

Generell datahantering

 • SLU:s policy för datahantering och hur du följer den.
 • FAIR-principerna för datahantering.
 • Hur man organiserar data.
 • Datadokumentation och metadata.
 • Datafiler: format, organisation och versionshantering.
 • Lagring och backup.
 • Dataskydd, persondata och känsliga data.
 • Arkivering och data som allmänna handlingar.
 • Hur man hittar och återanvänder data.

Att planera datahantering och datahanteringsplaner

 • Planering av datahantering generellt.
 • Mallar för datahanteringsplaner, anpassade efter finansiärernas krav.
 • Stöd för att skapa datahanteringsplaner.

Forskningsansökningar och finansiärs krav

 • Datahantering och öppen vetenskap i ansökningar.
 • Finansiärernas krav.

Datadelning och datapublicering

 • Råd om lämpliga datarepositorier.
 • Råd om hur man förbereder data inför publicering och arkivering.
 • Granskning och kurering av data för publicering i SND:s forskningsdatakatalog.
 • Krav från förlag och tidskrifter.

SLU:s datahanteringsguide

Vi tillhandahåller även guider om datahantering som täcker de flesta områden som anges ovan.