Doktorandkurs: Information retrieval and methods for scientific communication

Senast ändrad: 13 mars 2024
Man med dator i knäet, i en eka i skogen, foto.

Den här kursen ger värdefulla färdigheter och insikter som kommer att göra din vardag som forskare enklare och effektivare. Kursen riktar sig till dig som är antagen som doktorand vid SLU och motsvarar 3 HECS. På den här sidan kan du läsa mer om kursen och också komma vidare till anmälningsformuläret.

Kursdatum

  • 7 oktober - 29 november 2024
  • Sista anmälningsdag: 23 september

Kursens innehåll

Kursen har en bred ansats till informationssökning och vetenskaplig kommunikation. Den tar upp alla steg i forskningsprocessen, från sökstrategier till kommunikation av de vetenskapliga resultaten.

Undervisande lärare på kursen är specialister inom:

  • litteratursökning i databaser och sökmotorer för webben
  • referenshantering
  • publiceringsstrategier och open access
  • bibliometri
  • upphovsrätt 
  • arkivering av forskningsdata

Så går kursen till

Kursen är helt webbaserad utan några schemalagda föreläsningar och går på deltid, vilket ger dig stor frihet att planera din arbetstid och att delta i kursen oavsett arbetsort. Kursen bygger främst på självstudier och samtliga läraktiviteter, inlämning av uppgifter och kommunikation sker via SLU:s lärplattform. Notera att det finns löpande deadlines under kursens gång och att några uppgifter innebär samarbete med andra kursdeltagare under en given tid.

Kursen ges på engelska.

Kursplan