Tillgänglighet till SLU-bibliotekets digitala tjänster

Senast ändrad: 09 mars 2021

På SLU-biblioteket vill vi att alla ska kunna använda våra digitala tjänster. Här beskriver vi hur våra digitala tjänster uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister.

Vi är medvetna om att våra digitala tjänster idag inte helt lever upp till lagkraven, men arbetar kontinuerligt för att öka tillgängligheten. Ett antal av de tjänster biblioteket erbjuder tillhandahålls av utomstående leverantörer, där vi inte alltid eller fullt ut har möjlighet att påverka användargränssnittet. I dessa fall rapporterar vi fel och brister till leverantören och uppgraderar tjänsten när leverantören genomfört förbättringar. Specifik information om enskilda tjänster finns nedan.   

Så här gör du om du inte kan använda våra digitala tjänster 

Kontakta biblioteket om du behöver innehåll från oss som inte är tillgängligt för dig.  

Tillsyn 

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta dem och påtala det. 

Brister i våra digitala tjänster 

Webbplatserna och bakomliggande system är delvis förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. För detaljer om varje tjänst, se nedan. 

SLU-bibliotekets webbplats

Webbplatsen https://www.slu.se/bibliotek/ är en del av universitetets externa webbplats för vilken det finns en gemensam tillgänglighetsredogörelse.  

SLU:s publikationsdatabas

Systemet bakom SLU:s publikationsdatabas tillhandahålls av Converis från Clarivate och fulltexter tillgängliggörs i ett öppet repositorium som bygger på den öppna programvaran EPrints (version 3.3.16) 

Innehåll som inte är tillgängligt 

Converis är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service men arbetar löpande med att åtgärda kända tillgänglighetsproblem i systemets gränssnitt, kod och funktionalitet.  

EPrints är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service men arbetar löpande med att åtgärda kända tillgänglighetsproblem i systemets gränssnitt, kod och funktionalitet. Vi planerar att uppgradera Eprints till version 3.4.2 där ett antal kända tillgänglighetsproblem har åtgärdats.  

Oskäligt betungande anpassning  

En del av innehållet i publikationsdatabasen består av pdf-dokument (fulltextversioner av forskningsresultat). Dessa framställs och laddas upp av olika parter inom universitetet. Att kontrollera och framför allt anpassa samtliga av dessa till nuvarande lagkrav är i nuläget inte en genomförbar uppgift. SLU-biblioteket åberopar därför undantag för oskäligt betungande anpassning av innehåll i SLU:s publikationsdatabas enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Innehåll som inte omfattas av lagen  

Det innehåll som beskrivs nedan är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.   

Äldre pdf-dokument (som offentliggjorts före den 23 september 2018) undantas från kraven, om de inte behövs för att ”genomföra de aktiva administrativa förfaranden som följer av den berörda myndighetens uppgifter”. I publikationsdatabasen finns många äldre pdf-dokument som inte omfattas.

Epsilons repositorium för studentarbeten

Repositoriet bygger på den öppna programvaran EPrints (version 3.3.16). 

Innehåll som inte är tillgängligt 

Epsilons repositorium för studentarbeten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service men arbetar löpande med att åtgärda kända tillgänglighetsproblem i systemets gränssnitt, kod och funktionalitet. Vi planerar att uppgradera Eprints till version 3.4.2 där ett antal kända tillgänglighetsproblem har åtgärdats.  

Oskäligt betungande anpassning 

En del av innehållet i repositoriet består av pdf-dokument (fulltextversioner av studentarbeten). Dessa framställs och laddas upp av olika parter inom universitetet. Att kontrollera och framför allt anpassa samtliga av dessa till nuvarande lagkrav är i nuläget inte en genomförbar uppgift. 

SLU-biblioteket åberopar därför undantag för oskäligt betungande anpassning av innehåll i Epsilons repositorium för studentarbeten enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.  

Innehåll som inte omfattas av lagen  

Det innehåll som beskrivs nedan är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.   

Äldre pdf-dokument (som offentliggjorts före den 23 september 2018) undantas från kraven, om de inte behövs för att ”genomföra de aktiva administrativa förfaranden som följer av den berörda myndighetens uppgifter”. I Epsilons repositorium för studentarbeten finns många äldre pdf-dokument som inte omfattas.

SLU-bibliotekets sök- och lånesystem

Systemet tillhandahålls av företaget ExLibris och SLU-biblioteket har den version av gränssnittet som kallas Primo VE (ibland benämnt som “New UI). 

Innehåll som inte är tillgängligt 

Sök- och lånesystemet är delvis förenligt med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.  

I dagsläget finns följande kända problem i gränssnittet: 

  • Vid användning av skärmläsare eller andra verktyg kan viss information om webbsidornas struktur gå förlorad 
  • Vid användning av skärmläsare, förstoringsprogram, punktdisplay eller andra verktyg kan vissa benämningar inte läsas upp på ett korrekt sätt 
  • I enstaka fall är kontrasterna för länktexter och knappar under rekommenderade gränsvärden 
  • Det saknas i vissa fall möjlighet att hoppa över återkommande innehåll i sidhuvudet, vilket försvårar möjligheterna ta sig mellan funktionerna i systemets gränssnitt med hjälp av skärmläsare eller tabbning via tangentbord 

Systemleverantören arbetar löpande med att åtgärda kända tillgänglighetsproblem i systemets gränssnitt, kod och funktionalitet.  

Oskäligt betungande anpassning 

SLU-biblioteket åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av innehåll i SLU-bibliotekets sök- och lånesystem enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi åberopar undantaget på följande grunder: 

  • Datan som beskriver de publikationesom finns tillgängliga via biblioteket hämtas från flera olika system där språk blandas både i och mellan posterna. Det saknas systemfunktionalitet för att översätta datan på ett konsekvent sätt, vilket gör att språk inte behandlas enhetligt vid användning av skärmläsare eller andra verktyg. Att kontrollera och framför allt anpassa datan till nuvarande lagkrav är i nuläget inte en genomförbar uppgift. 
  • När en publikation finns tillgänglig elektroniskt länkas användaren ut till andra plattformar och system där en PDF (eller publikation i annat format) finns för nedladdning. Publikationerna framställsladdas upp och lagras av de vetenskapliga förlag eller leverantörer som säljer licenser till biblioteket. Att kontrollera och anpassa dessa till nuvarande lagkrav är i nuläget inte en genomförbar uppgift för SLU-biblioteket som prenumererande part. 

SLU-bibliotekets Vanliga frågor/FAQ, kontaktformulär och chatt

Vanliga frågor/FAQ, kontaktformuläret och chatten ingår i tjänsten LibAnswers som tillhandahålls av företaget Springshare och är delvis förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.  

Innehåll som inte är tillgängligt 

  • I Vanliga frågor/FAQ är kontrasten mellan text och bakgrund på vissa ställen inte tillräcklig. 
  • I kontaktformuläret och på vissa ställen i Vanliga frågor/FAQ blandas svenska och engelska på samma sida vilket innebär att till exempel skärmläsare inte presenterar innehållet korrekt. 
  • Fokus för chatten visas inte alltid vilket kan innebära svårigheter för personer som använder tab-tangenten för att navigera och behöver veta var på sidan fokus ligger.  

Hur vi testat våra digitala tjänster 

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av https://www.slu.se/bibliotek/ och våra digitala tjänster.

Senaste bedömningen gjordes den 15 november 2020. 

Rapportera brister i tjänsternas tillgänglighet 

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten i våra digitala tjänster. Om du upptäcker problem som inte beskrivs på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav ber vi dig att kontakta biblioteket.  

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se