Policy och riktlinjer för publicering

Senast ändrad: 02 februari 2024

SLU har en policy för vetenskaplig publicering och riktlinjer för publikationer utgivna av universitetet. Policyn syftar till att främja utvecklingen mot öppen vetenskap och att resultaten av den verksamhet som bedrivs vid SLU ska spridas, synliggöras och användas. Riktlinjer för publikationer utgivna av SLU syftar till att kvalitetssäkra SLU:s egen utgivning och skapa förutsättningar för ökad tillgänglighet, synlighet och användande.

Policyn i korthet

Policyn redogör för SLU:s viljeinriktning i frågor kring vetenskaplig publicering. Den vänder sig till SLU-anställda som ska publicera och till prefekter (eller motsvarande) som i sin roll har ett övergripande ansvar för sin institution/enhets publicering. I policyn berörs följande delar:

  • Tillgänglighet, synlighet och kvalitet
  • Affiliering
  • SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Ladda ner policyn i sin helhet:

Riktlinjer i korthet

Riktlinjerna är bindande och vänder sig till dig som ska skriva eller producera ett verk som ska publiceras av SLU och dig som är ansvarig för en fakultet, institution eller annan organisatorisk enhets utgivning. I riktlinjerna berörs följande delar:

  • Öppen tillgång till publikationer utgivna av SLU
  • Upphovsrättslicenser
  • Ansvar för utgivningen
  • Grafisk profil och bibliografiska uppgifter

Ladda ner riktlinjer för publikationer i sin helhet:

För hantering och tillgängliggörande av forsknings- och miljöanalysdata finns en separat policy.