Låneregler

Senast ändrad: 22 december 2023

SLU-biblioteket är ett offentligt bibliotek, öppet för alla. Som låntagare förbinder du dig att följa bibliotekets låneregler.

Anställda och studenter vid SLU har automatiskt ett lånekonto. Om du inte tillhör SLU men vill låna böcker på våra bibliotek är du välkommen att kontakta oss eller besöka oss under våra bemannade öppettider för att få ett lånekonto.

Du måste vara över 18 år för att kunna få ett lånekonto.

Ditt ansvar som låntagare

När du väljer att använda SLU-biblioteket förbinder du dig att följa våra regler, och att observera förändringar av dessa.

 • När du lånar en bok är du skyldig att hålla reda på när lånetiden går ut och återlämna boken i rätt tid.
 • Du ansvarar för dina lån till dess att det lånade materialet är återlämnat och avregistrerat.
 • Det är inte tillåtet att anteckna i bibliotekets böcker.
 • Biblioteket tillhandahåller databaser, e-böcker och e-tidskrifter för icke-kommersiellt bruk. Den som använder bibliotekets elektroniska resurser är skyldig att följa licensvillkor och gällande lagar.

Försenad återlämning

 • Lån från SLU-bibliotekets samlingar, utom referenslitteratur, förnyas automatiskt så länge ingen annan ställer sig på kö eller maxlånetiden har uppnåtts. Om lånet inte går att förlänga skickar biblioteket ut ett meddelande om detta strax innan lånetiden går ut.
 • När lånetiden har gått ut skickas först två krav via e-post med uppmaning om att återlämna boken.
 • Vid det tredje kravet, som skickas ut med vanlig post, spärras du från att låna på nytt. Den spärren är kvar tills du återlämnat boken eller betalat en ersättningsavgift på bokens värde, dock minst 300 kr.

Skadat eller förlorat material

 • Skulle du tappa bort eller förstöra boken blir du ersättningsskyldig och får betala vad det kostar att köpa in boken på nytt. Värdet på böcker som inte längre går att köpa in sätts till 300 kr.
 • Obetalda fakturor lämnas till inkasso.
 • Efter överenskommelse med biblioteket kan du själv skaffa ett ersättningsexemplar och därmed undvika avgiften.
 • Är boken en del ur ett flerbandsverk som inte går att ersätta blir du ersättningsskyldig för hela verket.
 • Är det ett fjärrlån som tappats bort eller skadats gäller det utlånande bibliotekets villkor.

Fakta:

Sekretess

Uppgifter om lån, beställningar och reservationer lämnas inte ut, enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 40 kap 3 §.

Behandling av personuppgifter

SLU behandlar insamlade personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).