Doktorandkurs: Academic writing and text awareness

Senast ändrad: 22 december 2023

I doktorandkursen ”Academic writing and text awareness” (3 HEC) får du tillfälle att reflektera över dina egna strategier för att skriva och hantera text, både som skribent och läsare. Kursen ges digitalt och riktar sig till doktorander vid SLU.

Kursdatum

  • 2 april – 5 juni 2024
  • Sista anmälningsdag: 13 mars

Kursens innehåll

All vetenskap bygger i stor utsträckning på dialog genom texter. Som doktorand måste du lära dig vilka traditioner och förutsättningar som styr skrivande inom en ämnestradition. Samtidigt finns utmaningar som skribenten möter oavsett vetenskapsområde.

I den här kursen får du lära dig mer om till exempel:

  • forskarens skrivprocess
  • effektiva texter och strategier för skrivande
  • att hantera återkoppling
  • verktyg och resurser för vetenskapligt skrivande

Praktisk information

Kursen är helt digital och bygger på föreläsningar, diskussioner, inlämningsuppgifter och läsning av kurslitteratur. Obligatoriska moment kan förekomma. Inlämningar sker genom SLU:s lärplattform Canvas.

Kursen går på deltid, vilket ger dig stor frihet att planera din arbetstid. Notera dock att det finns löpande deadlines under kursens gång och att några uppgifter kräver aktivt deltagande under en given tid.

Kursen ges på engelska.

Kursplan

Mer information om kursens innehåll finns i kursplanen.