Publicera avhandling

Senast ändrad: 04 mars 2024

Avhandlingar registreras och laddas upp i SLU:s publikationsdatabas för öppet tillgängliggörande. På den här sidan hittar du ytterligare information om publiceringsprocessen.

Du som är författare har ansvar för att utforma din avhandling, ange licens, ordna med tryckning och senast tre veckor före disputationen registrera och ladda upp avhandlingen i SLUpub. 

Utforma din avhandling

Doktorsavhandling

 • Doktorsavhandlingar ska ingå i serien Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, ISSN 1652-6880.
 • Doktorsavhandlingar ska ha två ISBN-nummer, ett till den tryckta versionen och ett till den elektroniska versionen, samt ett delnummer i Acta-serien.
 • Doktorsavhandlingar ska utformas med hjälp av SLU-bibliotekets mallpaket för avhandlingar som innehåller mallar för:
  • Kappan
  • Spikblad
  • Baksidestext för omslaget
  • Errata
 • Det finns ingen mall för framsidan eftersom tryckeriet utformar den. Vill du ha en illustration på framsidan skickar du den till tryckeriet tillsammans med övriga filer. Du kan rådgöra med tryckeriet om hur stor illustrationen ska vara. Väljer du en bild som det finns upphovsrättsliga restriktioner för, måste du få tillstånd att använda bilden innan avhandlingen kan tryckas.
 • De publicerade artiklarna i sammanläggningsavhandlingen skickas till tryckeriet som förlagens pdf. Läs i förlagens kontrakt om du har tillstånd att trycka publicerade artiklar i din avhandling. Kontakta biblioteket om du är osäker.

Licentiatavhandling

 • Licentiatavhandlingarna publiceras inte i Acta-serien. Det finns inte någon SLU-gemensam serie för licentiatavhandlingar även om vissa institutioner har sådana eller publicerar dem i sin rapportserie. Kontrollera med din institution vad som gäller.
 • Licentiatavhandlingar ska ha två ISBN- nummer, ett till den tryckta versionen och ett till den elektroniska versionen.
 • Du kan använda SLU:s dokumentmall för avhandlingar men det är inte obligatoriskt eftersom din institution eller fakultet kan ha andra riktlinjer.

Gemensam/dubbel avhandling

 • Gemensamma avhandlingar ska ingå i serien Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, ISSN 1652-6880.
 • Gemensamma avhandlingar ska ha två ISBN-nummer från SLU, ett till den tryckta och ett till den elektroniska versionen, samt ett delnummer i Acta-serien.
 • Omslaget kan vid behov anpassas till partneruniversitetets mall men följande uppgifter måste finnas:
  • SLU:s logotyp på omslaget.
  • Acta-seriens namn och delnummer på omslaget.
  • ISSN och dubbla ISBN för Acta-serien på någon av de inledande sidorna.
  • Att avhandlingen är ett resultat av en gemensam examen, samt vilka universitet som är involverade på omslaget eller någon av de inledande sidorna.
  • Publiceringsort på någon av de inledande sidorna.

Ange CC-licens för avhandlingens kappa

SLU rekommenderar att du väljer att CC-licensiera avhandlingens kappa, se policy och riktlinjer för publicering.

Tryck din avhandling

Du skickar delarna i din avhandling i separata filer till Grafisk service:

 • Kappan i pdf
 • Papers/artiklar i pdf
 • Spikbladet i pdf
 • Baksidestext för omslaget i .doc (word)
 • Eventuell framsidesbild i .tif eller .jpg
 • Eventuell errata i pdf

Din doktorsavhandling ska vara färdigtryckt senast tre veckor innan disputationen (på spikdagen). Kontakta grafisk service i god tid innan dess:

Tryckta exemplar som ska skickas till biblioteket och registrator

Senast på spikdagen ska rätt antal tryckta exemplar av din avhandling (inklusive spikblad) finnas hos SLU-biblioteket och registrator. Antalet varierar beroende på fakultet:

 • För dig vid NJ-fakulteten: 3 exemplar av din avhandling på biblioteket i Uppsala och 1 exemplar hos Registrator, Box 7070, 750 07 Uppsala.
 • För dig vid VH-fakulteten: 4 exemplar av din avhandling på biblioteket i Uppsala och 1 exemplar hos Registrator, Box 7070, 750 07 Uppsala.
 • För dig vid S-fakulteten: 4 exemplar av din avhandling på biblioteket vid den ort där disputationen sker och 1 exemplar hos Registrator, SLU, 901 83 Umeå.
 • För dig vid LTV-fakulteten: 2 exemplar av din avhandling på biblioteket i Alnarp och 1 exemplar hos Registrator, Box 190, 234 22 Lomma.

Registrera och ladda upp din avhandling i SLUpub

När avhandlingen är godkänd och tryckt får du en komplett pdf av tryckeriet som inkluderar fram- och baksida och alla ingående artiklar. Det är denna fil du laddar upp när du registrerar avhandlingen i SLU:s publikationsdatabas. Registrera och ladda upp din avhandling så snart som möjligt. Den ska finnas tillgänglig online tre veckor innan disputationen, därför måste den registreras i SLUpub senast några dagar innan dess.

Biblioteket kommer sedan att kontrollera vilka artiklar som får tillgängliggöras utifrån upphovsrätten och klippa bort de artiklar som inte kan publiceras enligt nedan:

 • Kappan publiceras alltid, eftersom du som författare har fullständig upphovsrätt.
 • Artiklar publicerade open access med licens enligt Creative Commons (CC) publiceras alltid.
 • Artiklar som inte är publicerade open access med licens kommer att kontrolleras av biblioteket och tillgängliggörs när det är möjligt.
 • Artiklar med status submitted eller unpublished klipps bort och publiceras inte elektroniskt för att inte försvåra framtida publicering i tidskrift. Vill du som författare publicera dessa ändå kan du kontakta biblioteket.
 • Monografiavhandlingar publiceras i sin helhet. Om du också publicerar avhandlingen hos ett kommersiellt förlag måste du som författare se till att förlaget medger elektronisk publicering.