Hoppa till huvudinnehåll

Registrera och publicera

Allt som forskare publicerar vid SLU ska registreras i SLU:s publikationsdatabas. Databasen används för att visa upp SLU:s forskning på webben, för att leverera data till nationella system och för intern uppföljning och medelstilldelning. Studentarbeten publiceras i Epsilon.

Guide för att registrera dina publikationer

Här finns en guide för hur du går till väga för att registrera dina publikationer i publikationsdatabasen och göra dem öppet tillgängliga.

Publicera avhandling

Avhandlingar registreras och laddas upp i SLU:s publikationsdatabas för öppet tillgängliggörande. Här hittar du information om publiceringsprocessen.

Avhandlingar på rad, foto.

Publicera studentarbete

Studentarbeten publiceras av institutionernas administratörer. Här finns en guide för publicering av studentarbeten i Epsilon.

Två studenter arbetar i ett laboratorium, foto.

Dokumentmallar

Här hittar du dokumentmallar i Word för SLU-publikationer. Här finns även information och hjälp kring hur du använder mallarna.

Uppslagen bärbar dator med uppslagen bok inuti, foto.

Riktlinjer för publikationer utgivna av SLU

SLU har riktlinjer för publikationer utgivna av universitetet. De omfattar öppen tillgång, upphovsrättslicenser, ansvarsförhållanden samt grafisk profil och bibliografiska uppgifter.

Policy för vetenskaplig publicering

Policyn för vetenskaplig publicering syftar till att resultaten av den verksamhet som bedrivs vid SLU ska spridas, synliggöras och användas.

Vetenskaplig tidskrift på Ipad.
Publicerad: 25 oktober 2022 - Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se
Loading…