Boka språkhandledning

Senast ändrad: 04 april 2024

Du som är student eller doktorand kan boka handledning med en språkhandledare under terminstid.

Vi kan hjälpa dig med:

  • läststrategier och lästeknik
  • skrivprocessen (att komma igång, upprätta en arbetsplan)
  • konkret språkhjälp (språk och stil, struktur och disposition)
  • skrivkramp
  • presentationsteknik (t.ex. visuell design av poster- eller PowerPoint-presentation, muntlig presentation).

Vi kan dock inte hjälpa dig med innehåll eller korrekturläsning. 

Handledningen sker främst online via Zoom.

Boka språkhandledning

Uppgiftens språk:
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Fakta:

Om du har behov av särskilt stöd, till exempel på grund av dyslexi eller en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, kan du ansöka om särskilt pedagogiskt stöd.