SLU-bibliotekets ledning och organisation

Senast ändrad: 30 maj 2024

Här hittar du information om bibliotekets organisation och kontaktuppgifter till ledningen.

SLU-bibliotekets verksamhet

SLU-biblioteket utvecklar och arbetar med vetenskaplig kommunikation och stöd till forskning och utbildning i samverkan med SLU:s forskare, studenter och anställda. Vi arbetar för att SLU:s aktörer ska bli framgångsrika i sin verksamhet och för att universitetets resultat ska spridas och bli till nytta i samhället. Målet är att bidra till att göra SLU till ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

SLU-bibliotekets organisation och personal

SLU-biblioteket har runt ett femtiotal anställda spridda på olika campus över landet. Precis som SLU i stort jobbar vi som en enhet, ett bibliotek. I genomsnitt har vi en halv miljon besök i våra fysiska lokaler och över en miljon digitala besök per år. Via våra digitala tjänster finns vi tillgängliga för dig, där du är, när du vill. 

Kontaktinformation ledningsgruppen

Överbibliotekarie 

Linda Vidlund, linda.vidlund@slu.se, 018-67 34 07

Forskningsstöd, avdelningschef

Peter Nilén, peter.nilen@slu.se, 070-865 52 27

Pedagogiskt stöd och lärandemiljöer, avdelningschef

Love Strandberg, love.strandberg@slu.se, 018-67 15 66

Sekretariatet för forsknings- och miljödatahantering, avdelningschef

Hanna Lindroos, hanna.lindroos@slu.se, 018-67 28 38

Verksamhetsstöd, avdelningschef

Malin Jenslin, malin.jenslin@slu.se, 018-67 20 82