Vill du prata data?

Senast ändrad: 07 juni 2023
Två personer och pratbubblor. Illustration.

Har du frågor om hantering av data från forskning och miljöanalys? Boka en tid med Data Management Support!

Prata data

Data Management Support (DMS) erbjuder stöd, rådgivning och utbildning inom datahanteringens alla områden, från planeringsstadiet till dess att data har arkiverats och publicerats.

Vi träffar dig gärna individuellt eller tillsammans med fler personer. Vi kan också komma på besök och ge en allmän eller skräddarsydd presentation, eller hjälpa dig att hålla en längre, mer interaktiv workshop.

Vi kan Prata Data online eller på plats. Mötets längd och innehåll anpassas enligt dina specifika önskemål och behov

För att boka en tid för att prata data, fyll i formuläret på den engelska versionen av den här sidan.

Om du har frågor om datahatering, skicka ett mail till dms@slu.se.

Fakta:

Om Data Management Support (DMS)

Data Management Support (DMS) är en universitetsgemensam enhet som ger stöd till anställda och studenter i frågor som rör datahantering, datahanteringsplaner samt arkivering och publicering av data. DMS bildades 2021 när Data Curation Unit (DCU) och Miljödatastöd slogs samman.