Språkverkstaden

Senast ändrad: 08 januari 2024

Språkverkstadens mål är att utveckla arbetet med akademiskt språk på SLU. Genom oss kan du som lärare få stöd genom t.ex. föreläsningar och workshops för att utveckla studenternas akademiska språk. Vi erbjuder också enskild handledning till studenter.

Föreläsningar och workshops

Språkverkstaden ger stöd i användandet av akademiskt språk till studenter och doktorander på hela SLU. Genom oss kan du som undervisar få stöd i form av föreläsningar och workshops för att stötta studenternas utveckling i generella kompetenser. Det kan gälla till exempel introduktion till lässtrategier och lästeknik, akademiskt skrivande, språkförberedande pass inför uppsatsarbete, muntlig presentationsteknik och posterpresentationer. Vårt fokus är att anpassa upplägget utifrån studenternas behov och kursens innehåll.

Kursutveckling

Vi på Språkverkstaden kan även fungera som stöd när du som lärare utvecklar arbetet med progression av studenternas akademiska språkutveckling. Detta kan gälla både i enskilda kurser och på programnivå. Stöd ges både genom enskilda samtal eller i till exempel workshopformat med lärarkollegiet.

Digitalt lärande

Språkverkstaden erbjuder digitalt stöd i form av moduler som du som lärare kan integrera i dina kurssidor i Canvas.

Individuell handledning till studenter

Språkverkstaden erbjuder under terminstid individuell språkhandledning till studenter. Vi ger stöd i lästeknik, inför skrivuppgifter (uppsatser, PM, labbrapporter och konferensabstract m.m.) och inför presentationer. Studenter kan få stöd på både svenska och engelska. 

Studenter med behov av stöd på grund av till exempel dyslexi eller neuropsykatrisk funktionsnedsättning kan få så kallat riktat pedagogiskt stöd genom att höra av sig till FUNKA. För att diskutera text och språk är alla studenter förstås välkomna till Språkverkstaden!

Drop-in

För kortare frågor är alla välkomna till bibliotekets drop-in under terminstid.