Referera enligt Oxford och Vancouver

Senast ändrad: 11 mars 2024
Exteriörbild av äldre universitetsbyggnad i Oxford, England.

Här hittar du information om att referera enligt Oxford eller Vancouver.

Oxfordsystemet

Oxfordsystemet är vanligt inom humaniora och kännetecknas av att texthänvisningen skrivs i en fotnot längst ner på sidan. I den löpande texten skrivs en liten upphöjd siffra som hänvisar till fotnoten. Det är vanligt att man i fotnoten skriver den fullständiga referensen första gången man använder den i texten. Nästa gång man refererar till samma källa kan det räcka med upphovspersonens namn och vilken sida du hämtat informationen ifrån.

Referenslistan skall ställas upp i alfabetisk ordning. Här följer några bra länkar om du vill har instruktioner om hur man refererar enligt Oxford:

Om du är osäker på vad som gäller på just din institution är det bästa att fråga din lärare eller handledare.

Vancouversystemet

Vancouversystem är vanligt inom medicin. Det kännetecknas av att källhänvisningarna i den löpande texten numreras allteftersom de används. Det betyder att den första referensen man hänvisar till får nummer 1, som sätts inom parantes (1). Om samma referens används senare i texten hänvisar man till samma siffra.

Den fullständiga referenslistan ställs upp i numerisk ordning, till skillnad från alfabetisk ordning som är vanligt i andra system. Vill du veta mer hur man skriver referenser och refererar enligt Vancouver finns här några bra instruktioner:

Om du är osäker på vad som gäller på just din institution är det bästa att fråga din lärare eller handledare.