Vad är ett referenshanteringsprogram?

Senast ändrad: 08 november 2023
Skogsmästarstudenter utför mätningar i skog.

Ett referenshanteringsprogram hjälper dig att samla in och organisera referenser. Med programmet kan du sedan enkelt referera i text och skapa referenslistor med olika citeringsstilar. Det går också att dela referenser och samarbeta kring manuskript. Det finns flera olika program, men vid SLU används främst EndNote och Zotero.

Efterhand som du samlar på dig referenser till artiklar, böcker och andra typer av publikationer, så kan det vara praktiskt att börja använda ett referenshanteringsprogram för att samla och strukturera alla referenser. Oavsett vilket program du väljer så kan du använda det till att infoga referenser i text, skapa referenslistor och enkelt formatera dokument i olika citeringsstilar. Olika program har också olika möjligheter att dela referenser och samarbeta kring manuskript.

Det finns många olika referenshanteringsprogram att välja bland, alla med för- och nackdelar. SLU-biblioteket ger support för EndNote och Zotero, och på SLU finns en campuslicens för EndNote. Det finns stilfiler för dessa program som överensstämmer med SLU:s Harvard-stil.

I bibliotekets sök- och skrivguide finns en film som beskriver vad man kan göra med ett referenshanteringsprogram:

EndNote eller Zotero?

EndNote

 • Vanligast bland SLU:s forskare.
 • Licensbaserat (SLU har campuslicens).
 • Finns installerade på campusdatorerna.
 • Kan installeras på egen dator (kontakta IT-stöd om du behöver hjälp).
 • Funkar på PC och Mac.
 • Mest användbar för att importera vetenskapliga artiklar från referensdatabaser.

Zotero

 • Vanligast bland SLU:s studenter.
 • Enkel att lära sig och komma igång med.
 • Gratis upp till viss lagringsmängd, open source.
 • Finns ej på campusdatorerna.
 • Kan installeras själv på många datorer och synkronieras.
 • Funkar på PC, Mac och Linux.
 • Användbar för att ladda ner referenser från både webbsidor och referensdatabaser.

För mer information, ladda ner program och hämta stilfiler: