Vad är ett referenshanteringsprogram?

Senast ändrad: 20 maj 2020
Skogsmästarstudenter utför mätningar i skog

Ett referenshanteringsprogram hjälper dig att samla in och organisera referenser. Med programmet kan du sedan enkelt referera i text och skapa referenslistor med olika citeringsstilar. Det går också att dela referenser och samarbeta kring manuskript. Det finns flera olika program, vid SLU används främst EndNote, Zotero och Mendeley.

Efterhand som du samlar på dig referenser till artiklar, böcker och andra typer av publikationer, så kan det vara praktiskt att börja använda ett referenshanteringsprogram för att samla och strukturera alla referenser. Oavsett vilket program du väljer så kan du använda det till att infoga referenser i text, skapa referenslistor och enkelt formatera dokument i olika citeringsstilar. Olika program har också olika möjligheter att dela referenser och samarbeta kring manuskript.

Det finns många olika referenshanteringsprogram att välja bland, alla med för- och nackdelar. SLU-biblioteket ger support för EndNote, Zotero och Mendeley, och på SLU finns en campuslicens för EndNote. Det finns stilfiler för dessa tre program som överensstämmer med SLU:s Harvardstil.

I SLU-bibliotekets "Dags att skriva självständigt arbete" finns en film som beskriver vad man kan göra med ett referenshanteringsprogram:

EndNote, Mendeley eller Zotero?

Endnote

 • Vanligast bland SLU:s forskare
 • Har inbyggd PDF-läsare
 • Licensbaserat (SLU har campuslicens)
 • Finns installerade på campusdatorerna
 • Kan installeras på egen dator med hjälp av IT-stöd
 • Funkar på PC och Mac
 • Går endast att ladda ner metadata från referensdatabaser

Zotero

 • Vanligast bland SLU:s studenter
 • Enkel att lära sig och komma igång med
 • Gratis upp till viss lagringsmängd, open source
 • Finns ej på campusdatorerna
 • Kan installeras själv på många datorer och synkronieras
 • Funkar på PC, Mac och Linux
 • Går att ladda ner metadata från webbsidor med mera förutom från referensdatabaser

Mendeley

 • Enkel att lära sig och komma igång med
 • Har inbyggd PDF-läsare
 • Gratis upp till viss lagringsmängd och funktionalitet, Free ware
 • Finns ej på campusdatorerna
 • Kan installeras själv på många datorer och synkroniseras
 • Funkar på PC, Mac och Linux
 • Går att ladda ner metadata från webbsidor mm förutom från referensdatabaser

 

Mer information, ladda ner program och hämta stilfiler:

  

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se