Drop-in – få hjälp online!

Senast ändrad: 01 juni 2023

På bibliotekets drop-in kan du som student eller anställd vid SLU få hjälp av bibliotekarier med att söka och värdera källor och av språkhandledare med muntligt och skriftligt akademiskt språk.

Ställ dina stora och små frågor om till exempel: 

  • Söka litteratur och värdera källor.
  • Referenshantering och plagiat.
  • Akademiskt språk, struktur och disposition.
  • Skrivprocessen och studieteknik.
  • Referenshanteringsprogram, till exempel Endnote och Zotero.

Tid och plats

Onsdagar kl. 13–15 under terminstid. 

Du träffar en handledare genom att gå in i Zoom. Vid vissa tillfällen kan det vara kö, handledaren släpper då in dig i Zoom-rummet så fort det blir ledigt.
 

Behöver du hjälp under andra tider går det bra att chatta eller skicka mejl, se kontaktinformation nedan.

Vill du ha hjälp med en fråga som tar lite längre tid kan du boka bibliotekarie eller språkhandledare, se Personlig hjälp.