Hoppa till huvudinnehåll

Data Management Support

SLU Data Management Support (DMS) bistår SLU-anställda med datahantering – från planering och datainsamling till publicering, långtidsbevarande, arkivering och återanvändning av forsknings- och miljöanalysdata.

SLU:s datahanteringsguide

Här hittar du resurser som hjälper dig att planera din datahantering, skriva en datahanteringsplan, publicera data, hitta redan publicerade data och mycket mer.

Cirkel med pilar som representerar olika steg i datahanteringsprocessen. Illustration.

Miljödatastöd

Miljödatastöd är en stödorganisation inom fortlöpande miljöanalys med uppdrag att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet för datahantering inom SLU:s fortlöpande miljöanalys.

Provfiske i ett skogsvattendrag. Foto.

Svensk nationell datatjänst (SND)

SND är ett nätverk bestående av ett 40-tal lärosäten, inklusive SLU. SND arbetar för att ge forskare ett samordnat och kvalitetssäkrat system för att hitta, beskriva och dela forskningsdata.

Logotyp med text: “SND” och “Svensk nationell datatjänst”. Illustration.

Kalender

Nyheter

Publicerad: 13 mars 2023 - Sidansvarig: dms@slu.se
Loading…