Hoppa till huvudinnehåll

Data Management Support

SLU Data Management Support (DMS) bistår SLU-anställda med datahantering – från planering och datainsamling till publicering, långtidsbevarande, arkivering och återanvändning av forsknings- och miljöanalysdata.

SLU:s datahanteringsguider

Här hittar du resurser som hjälper dig att planera din datahantering, skriva en datahanteringsplan, publicera data, hitta redan publicerade data och mycket mer.

Cirkel med pilar som representerar olika steg i datahanteringsprocessen. Illustration.

Miljöanalysdata

Här kan du läsa mer om SLU:s systematiska arbete med datahantering inom miljöanalysen och tillgänglig support.

Provfiske i ett skogsvattendrag. Foto.

Så publicerar du data via SND:s forskningsdatakatalog

All SLU-personal kan kostnadsfritt publicera vetenskapliga data och databeskrivningar via Svensk Nationell Datatjänst. Läs vår guide för att ta reda på hur!

Logga med geometriska figurer i blått och rött. Illustration.

Nyligen publicerade SLU-data

SLU-data i SND:s forskningsdatakatalog, kurerade av DMS. Alla SLU-data i SND:s forskningsdatakatalog

  • Unik kullesterprofil i en Varroa destructor resistent population av...

    Data om kemiska föreningar utvunna från honungsbiyngel (Apis mellifera) i en varroaresistent och varroamottaglig population. Prover togs 0, 6, 12, 18, 24 och 36 timmar efter avtäckning av yngel genom nedsänkning av puppor i pentan under 10 minuter. 6 bikupor från varje population användes och 3 replikat togs per bikupa per tidpunkt. FAME-kolonnen beräknades genom att tillsätta metylpalmitat, linoloat och stearat tillsammans, medan FAEE-kolumnen beräknades genom att tillsätta etylpalmitat...

  • Experimentell restaurering av Charophytes Chara aspera och Chara...

    Data omfattar tre olika experiment inom tre olika områden för att testa metoder för (A) omplantering av C. aspera, (B) effekterna av skörd av C. aspera på givar-C. aspera-ängen och (C) omplantering av C. tomentosa. Experimentet utfördes under två år och data om ljus, temperatur samt sedimentvatten och organiskt material finns också tillgänglig för de experimentella områdena. Tre metoder för plantering testades för C. aspera: spadplantering, juteband, BESE-element© och naturlig...

Publicerad: 08 mars 2024 - Sidansvarig: dms@slu.se
Loading…