Hoppa till huvudinnehåll

Data Management Support

SLU Data Management Support (DMS) bistår SLU-anställda med datahantering – från planering och datainsamling till publicering, långtidsbevarande, arkivering och återanvändning av forsknings- och miljöanalysdata.

SLU:s datahanteringsguider

Här hittar du resurser som hjälper dig att planera din datahantering, skriva en datahanteringsplan, publicera data, hitta redan publicerade data och mycket mer.

Cirkel med pilar som representerar olika steg i datahanteringsprocessen. Illustration.

Miljöanalysdata

Här kan du läsa mer om SLU:s systematiska arbete med datahantering inom miljöanalysen och tillgänglig support.

Provfiske i ett skogsvattendrag. Foto.

Så publicerar du data via SND:s forskningsdatakatalog

All SLU-personal kan kostnadsfritt publicera vetenskapliga data och databeskrivningar via Svensk Nationell Datatjänst. Läs vår guide för att ta reda på hur!

Logga med geometriska figurer i blått och rött. Illustration.

Nyligen publicerade SLU-data

SLU-data i SND:s forskningsdatakatalog, kurerade av DMS. Alla SLU-data i SND:s forskningsdatakatalog

  • Modellera bästa förvaltningspraxis för att minska...

    Denna datauppsättning innehåller all geospatial information och HYPE-ingångar och utdata relaterade till publiceringen av "Hur uppnår man en 50 % minskning av näringsbelastningar från jordbrukets avrinningsområden under olika klimatbanor?". I den här studien bygger vi högupplösta geospatiala data för att bygga en semidistribuerad vattenmängds- och vattenkvalitetsmodell för två svenska jordbruksupptagningsområden i hydrologiska förutsägelser av miljön (HYPE). Vi kalibrerade och validerade...

  • Samhällen i infrastrukturmiljöer är artrika men hyser bara delvis...

    Denna studie är en del av projektet GINFRA – green rights-of-way infrastructure for biodiversity and ecosystem services. Projektets huvudsyfte var att kvantifiera om linjära infrastrukturmiljöer (vägkanter och kraftledningsgator) bidrar till mångfalden av växter och insekter i olika rumsliga skalor. Detta gjordes genom att uppskatta hur linjära infrastrukturmiljöers mängd i landskapet bidrar till mångfalden samt hur mycket de bidrar till landskapets konnektivitet. Datan samlades genom att...

Publicerad: 08 mars 2024 - Sidansvarig: dms@slu.se
Loading…