Hoppa till huvudinnehåll

SLU:s datahanteringsguider

Här hittar du resurser som hjälper dig att planera din datahantering, skriva en datahanteringsplan, publicera data, hitta redan publicerade data och mycket mer.

Så lagrar och säkerhetskopierar du vetenskapliga data vid SLU

Det finns flera sätt att lagra vetenskapliga data säkert vid SLU. Den här guiden hjälper dig att navigera bland de olika alternativen.

Server. Illustration.

Skriv en datahanteringsplan

Här hittar du mallar och verktyg som du kan använda när du skapar en datahanteringsplan, samt allmän information, till exempel finansiärernas krav på kring datahanteringsplaner.

Skrivplatta med checklista. Illustration.

Kvalitetsguide för miljödatahantering

SLU:s kvalitetsguide för hantering av data från fortlöpande miljöanalys beskriver mål och viktiga kvalitetsaspekter när det gäller datahantering.

Fyrkant med check-symbol. Illustration.

Publicera data via Svensk nationell datatjänst

Svensk nationell datatjänst (SND) är en nationell forskningsinfrastruktur som bland annat erbjuder forskare möjlighet att publicera data i en forskningsdatakatalog.

Logotyp med text: “SND” och “Svensk nationell datatjänst”. Illustration.

Introduktion till datahantering

Läs mer om hantering av data från forskning och miljöanalys.

Cirkel med pilar som representerar olika steg i datahanteringsprocessen. Illustration.

Planera datahantering

Gör forskningen effektivare och öka värdet forskningsdata.

Glödlampa, kugghjul och moln. Illustration.

Samla in, organisera och lagra data

Organisera, dokumentera och beskriv data systematiskt.

Rundkolv, atom och DNA-molekyl. Illustration.

Bearbeta och analysera data

Möjliggör reproducerbarhet, bevarande och publicering av data.

Datorskärm och kugghjul. Illustration.

Arkivera och bevara data

Vad ska man tänka på när man arkiverarar data och hur bevaras data bäst? Vilka data ska arkiveras?

En server och ett hänglås. Illustration.

Dela och tillgängliggöra data

Att publicera data ökar forskningens nytta och synlighet.

Öppen kartong med pilar som pekar upp. Illustration.

Hitta, återanvända och citera data

Hur hittar man öppna data och vad ska man ska tänka på när man återanvänder data?

Förstoringsglas framför en datorskärm med stapeldiagram. Illustration.
Publicerad: 04 juli 2023 - Sidansvarig: dms@slu.se
Loading…