Verktyg för ditt vetenskapliga skrivande

Senast ändrad: 03 april 2024
Student som skriver på dator, foto.

På den här sidan hittar du tips på var du kan lära dig mer om att skriva akademiska texter.

Webbresurser 

 • Bibliotekets sök- och skrivguide (SLU-biblioteket)
  I våra moduler kan du exempelvis lära dig mer om akademiskt skrivande, att presentera muntligt och att göra en vetenskaplig poster.

 • Skrivguiden (Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet och Umeå universitet)
  Här finns konkreta råd om till exempel skrivprocessen, hur en vetenskaplig text är uppbyggd och hur du kan skapa sammanhang. Det här är en bra sida att börja med när du ska börja skriva!

 • The Purdue OWL (Purdue University)
  Engelskspråkig omfattande guide till vetenskapligt skrivande. Här kan du lära dig mer om skrivprocessen, grammatik och få tips om hur du kan förbättra ditt skrivande. 

 • Akademiskt skrivande (Lunds universitet)
  Lättnavigerad och omfattande kurs om vetenskapligt skrivande ur flera olika aspekter. Består av ett flertal YouTube-filmer. Kursen finns både på svenska och engelska (Writing in English at University)

 • Scriptor (Uppsala universitet)
  Du som skriver på engelska kan hitta textexempel och få inspiration.  

Frasbanker 

En frasbank är en resurs du kan använda för att hitta exempel på vanliga meningar och uttryck som du kan inspireras och använda dig av i din egen text 

 • Frasbanken (Universitetsbiblioteket på Karolinska Institutet) 
  Här kan du få tips på hur du formulerar dig på svenska i vetenskapliga texter. Där finns bland annat konkreta exempel på hur du kan uttrycka dig om du vill påvisa att något är problematiskt eller om du vill redogöra för fokus och syfte med din text.

 • Academic Phrasebank (Manchester University)
  Precis som Frasbanken är det här en bra resurs som hjälper dig att hitta uttryck och formulering på engelska när du skriver vetenskapliga texter.  

Användbara program 

Grammarly 

Grammarly är ett språkgranskningsprogram som hjälper dig med stavning, formuleringar och grammatik när du skriver på engelska. Det finns en gratisversion för programmet och en betalversion som ger dig utökad funktionalitet. I den här filmen presenteras programmets funktionalitet i webbversion och för smarta telefoner, men du kan också ha Grammarly som plugin i Word. Filmen är på engelska.  

Tortalk 

Tortalk är en talsyntes som läser upp texter. Programmet är utvecklat för personer med läs- och skrivsvårigheter men alla kan ha bra hjälp av att lyssna på sin text. Speciellt när du är i slutfasen av ditt skrivarbete kan det här verktyget hjälpa dig att få nya perspektiv på din text. Information om hur du laddar ned programmet, och andra program som du som SLU-student har tillgång till, hittar du på den här sidan:  

Hör av dig till biblioteket om du behöver hjälp!  

Litteraturtips 

 • Blomström, V. & Wennerberg, J. (2015) Akademiskt läsande och skrivande. Lund: Studentlitteratur.
  Det här är en bok som tar ett brett perspektiv på akademisk text. Där du kan läsa mer om allt från studieteknik, att läsa akademiska texter till att själv utveckla ditt vetenskapliga skrivande.
  Finns på SLU-biblioteket

 • Karlsson, O. (2017). Svenska skrivregler. 4. uppl. Stockholm:Liber (Språkrådets skrifter;22)
  Fungerar ungefär som en uppslagsbok över normer och regler I svenskt skriftspråk. I den finns det också ett kort avsnitt om engelska skrivregler som är relevant för svenska skribenter.
  Finns på SLU-biblioteket

  Svenska skrivregler finns också tillgänglig digitalt. Kom ihåg att du behöver ha VPN på.
  Svenska skrivregler i WordFinder

 • Rienecker, L. & Stray Jørgensen, P. (2018). Att skriva en bra uppsats. 4. uppl. Malmö: Liber.
  Den här handboken presenterar ett ramverk över viktiga aspekter att ha i åtanke när du skriver vetenskapliga texter, speciellt när du skriver självständigt arbete.
  Finns på SLU-biblioteket

 • Svenska språknämnden (2005). Språkriktighetsboken. Stockholm: Norstedts akademiska förlag. (Skrifter utgivna av Svenska språknämnden)
  Handbok i språkriktighetsfrågor med resonemang om många vanliga frågor om svenska språket till exempel när du ska använda de eller dem, vad en satsradning är och hur du undviker ofullständiga meningar.
  Finns på SLU-biblioteket  

 • Strömquist, S. (2014). Skrivboken: skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier. 7. [rev.] uppl. Malmö: Gleerup.
  I den här boken kan du läsa mer om skrivprocessen - från planeringsstadiet till revideringsfasen. Boken innehåller också en del konkreta skrivtips.
  Finns på SLU-biblioteket
 • Åkerlund, D. (2017) Guide till akademiskt skrivande (CC BY-NC-ND) Karlstads universitet.
  En bra och tydlig guide som hjälper dig att skriva rapporter, uppsatser och examensarbeten.
  Guide till akademiskt skrivande (online)

Populärvetenskapliga skrivtips

För allmänna tips på hur du kan gå till väga när du skriver en populärvetenskaplig text, se Lunds universitets sida Popular Science Writing  Där får du tips på hur du fångar läsaren och stilistiska knep som kan vara användbara. Kanske kan du också ha nytta av molekylärbiologen och vetenskapsskribenten Henrik Brändens texter.