Sök bilder, film och ljud

Senast ändrad: 03 maj 2023

Det finns flera sätt att hitta bilder, film och ljud. Här är förslag på tjänster som du kan ha nytta av.

Om du vill använda andra personers illustrationer behöver du ha upphovspersonens tillstånd, eller hitta en illustration som är fri att använda. Här finns tips på webbplatser och databaser där du kan hitta illustrationer som är godkända för användning eller får användas med så kallad Creative Commons-licens.

Du måste alltid tänka på att referera till illustrationerna på rätt sätt.

 

Tips på webbsidor för att hitta bilder

Artstor

Artstor är en databas som du har tillgång till som student eller anställd på SLU. Databasen innehåller mer än 2,5 miljoner bilder från museer och arkiv. Du får lov att använda dem i undervisning- och studiesyfte, t.ex. i självständiga arbeten eller uppsatser.

För att ladda ner bilder måste du först skapa ett konto.

Det finns mycket information om varje bild, och en funktion, "cite this item", som ger dig förslag på hur du ska referera till bilden. Glöm inte att dubbelkolla så att referensen stämmer med SLU:s riktlinjer.

Openverse

Openverse är en söktjänst som söker i öppet licensierat material, mer än 300 miljoner bilder (det är även möjligt att söka efter ljudfiler). Observera att Openverse inte garanterar att bilderna är korrekt licensierade med Creative Commons, så var noga med att kolla ursprungskällan och verifiera licensen innan du använder en bild.

Flickr

Flickr är en söktjänst för bilder där du både kan ladda upp egna och hitta andras bilder. Du kan välja att söka efter Creative Commons-licensierat material och det finns ett stort utbud att välja bland. En stor fördel är också att det står tydligt vilken licens som fotot har. En bra söktjänst att börja söka med.

Google bilder

Det går att ställa in Google bildsök så att man bara söker på bilder som får användas, men du kan inte lita på att det fungerar till hundra procent. Om du hittar en bild via Google måste du också kontrollera på sidan där den ligger att den är fri för användning.

SLU:s mediabank

SLU:s mediabank finns bilder som studenter och anställda fritt kan använda i material relaterat till SLU:s verksamhet och ämnesområden, inklusive självständiga arbeten. Bilderna kan även användas för att marknadsföra SLU, men inget annat varumärke.

Unsplash, Pixabay och Pexels 

UnsplashPixabay och Pexels är webbplatser där användare kan ladda upp bilder som är fria att använda. På Pixabay och Pexels finns även filmer du kan använda. Märkningen för allt material på webbplatserna är Creative Commons 0 (CC0) eller motsvarande, vilket innebär att det kan användas gratis och du behöver inte ange upphovsperson, men det uppskattas dock om namn och titel anges. Skriver du i ett akademiskt sammanhang bör du i enlighet med akademisk hederlighet alltid ha med en bildreferens.

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons är ett mediabibliotek och databas för fria bilder, filmer, musik och ljudfiler. Det finns endast material med fri licens och framför allt Creative Commons-licensierat material. Du kan både söka material och ladda upp eget material.

Tips på webbsidor att hitta film och ljud

ccMixter

ccMixter är ett arkiv med remixad musik som har CC-licenser.

dig.ccMixter

dig.ccMixter är ett arkiv med fri musik som har CC-licenser.

YouTube

YouTube kan du söka efter filmer som har fått en Creative Commons-licens. Skriv in ditt sökord och välj sedan att filtrera på "Creative Commons". Kom ihåg att ändå kolla noga på klippet så att det inte innehåller något material (t.ex. musik eller filmklipp) som strider mot upphovsrätten.

Film: Hitta bilder, film och ljud på webben (09:43)

Filmen går igenom Creative Commons-licenser och hur du hittar fritt material på webben som du kan använda.