Hoppa till huvudinnehåll

Sök digitala kartor och geodata

Som student eller forskare har du tillgång till digitala kartor och geodata från en rad olika myndigheter samt Lantmäteriets historiska kartor från 1600-talet och framåt. 

Karta över de nordiska länderna, illustration.

Digitala kartor och geodata

Via SLU:s neddladningstjänst GET kan du som student eller anställd ladda ner geodata från en rad myndigheter, t.ex. kartor, flygbilder och laserdata från Lantmäteriet, sjökort från Sjöfartsverket, data om berg, jord och grundvatten från SGU samt statistik från SCB.

Support och användarvillkor för digitala kartor och geodata

Gammal karta med tillhörande text, illustration.

Historiska kartor

Tjänsten Historiska kartor från Lantmäteriet innehåller mer än en miljon kartor över Sverige från perioden 1630-1978. Här hittar du bl.a. geometriska uppmätningar, storskiften, laga skiften, sockenkartor, häradskartor och ekonomiska kartor.

Support och användarvillkor för Historiska kartor

Enkel världskarta, illustration.

Andra digitala karttjänster

  • Min karta från Lantmäteriet. Här kan du bland annat navigera runt i Lantmäteriets kartor, flygbilder, historiska flygbilder, mäta och rita i kartan och skriva ut.

  • Sök ortnamn från Lantmäteriet. Här kan du göra en formulärbaserad sökning mot Lantmäteriets ortnamnsregister och se ortnamnens stavning, antal och dess placering i kartan.

  • Sveriges äldsta storskaliga kartor. I Riksarkivets databas finns storskaliga kartor över byar och gårdar från 1600-talet. Kontakta Riksarkivet för tillstånd att använda kartbilderna.

  • OpenStreetMap. En världskarta som bygger på öppna data och är fri att använda så länge du anger OpenStreetMap som källa.

Publicerad: 14 december 2022 - Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se
Loading…