Sök digitala kartor och geodata

Senast ändrad: 08 januari 2024

Som student eller forskare har du tillgång till digitala kartor och geodata från en rad olika myndigheter samt Lantmäteriets historiska kartor från 1600-talet och framåt.

Digitala kartor och geodata

Via SLU:s neddladningstjänst GET kan du som student eller anställd ladda ner geodata från en rad myndigheter, t.ex. kartor, flygbilder och laserdata från Lantmäteriet, sjökort från Sjöfartsverket, data om berg, jord och grundvatten från SGU samt statistik från SCB.

Historiska kartor

Tjänsten Historiska kartor från Lantmäteriet innehåller mer än en miljon kartor över Sverige från perioden 1630-1978. Här hittar du bl.a. geometriska uppmätningar, storskiften, laga skiften, sockenkartor, häradskartor och ekonomiska kartor.

 

Andra digitala karttjänster

Min karta från Lantmäteriet
Här kan du bland annat navigera runt i Lantmäteriets kartor, flygbilder, historiska flygbilder, mäta och rita i kartan och skriva ut.

Sök ortnamn från Lantmäteriet
Här kan du göra en formulärbaserad sökning mot Lantmäteriets ortnamnsregister och se ortnamnens stavning, antal och dess placering i kartan.

Sveriges äldsta storskaliga kartor
I Riksarkivets databas finns storskaliga kartor över byar och gårdar från 1600-talet. Kontakta Riksarkivet för tillstånd att använda kartbilderna.

OpenStreetMap
En världskarta som bygger på öppna data och är fri att använda så länge du anger OpenStreetMap som källa.