SLU:s service för systematiska översikter

Senast ändrad: 21 augusti 2023

Syftet med en systematisk översikt är att summera all tillgänglig och relevant forskning för en specifik frågeställning. Biblioteket kan hjälpa dig som är doktorand eller forskare på SLU med din systematiska översikt. Kontakta oss, eller besök vår öppna resurs i Canvas, SLU Hub for systematic Reviews.

En central del av en systematisk översikt utgörs av en omfattande strukturerad litteratursökning, som redovisas i detalj i den publicerade artikeln eller rapporten.

Bibliotekets stöd kring systematiska översikter

Vi erbjuder stöd på olika nivåer:

  • Konsultation - Vi vägleder kring relevanta söktermer för en forskningsfråga, söktekniker i valda databaser och visar på verktyg och tekniker för screening.
  • Utförande - Vi utför sökningar i samarbete med er i relevanta och tillgängliga databaser och levererar resultatet i ett format som passar dig och din projektgrupp.
  • Föreläsningar, workshops och kurser – Vi kan skräddarsy efter era behov och vad som passar dig och din projektgrupp.

Kontakta biblioteket om du är intresserad av någon av våra tjänster. 

Öppen resurs för systematiska översikter

Vill du veta mer om metoder och resurser kan du läsa mer i vår öppna resurs i lärplattformen Canvas: