Workshoppar och webbinarier om datahantering

Senast ändrad: 01 juli 2024
Tre personer och pratbubblor. Illustration.

Data Management Support (DMS) arrangerar webbinarier och workshops, samt håller föreläsningar och presentationer. En del webbinarier spelas in och kan ses i efterhand.

Kommande workshops och webbinarier

Det finns för närvarande inga webbseminarier eller workshops planerade för den närmaste framtiden. Kommande evenemang kommer att meddelas här och i vår kalender (se DMS förstasida).

Om du har förslag på ämnen är du välkommen att kontakta oss. Vi håller även workshops och webbinarier för institutioner och forskargrupper. Läs mer om det stöd vi erbjuder och kontakta oss för mer information.

Inspelningar och dokumentation från tidigare webbseminarier

How to use Creative Commons licences for publications and data

Ett webbinarium om hur man publicerar vetenskapliga artiklar och data under olika CC-licenser, och hur SLU-biblioteket kan hjälpa dig med publiceringen.

Webbinariet hölls i februari 2024 på engelska.

Öppen tillgång, öppna data och datahanteringsplaner – så möter du finansiärernas krav

Ett webbinarium om Formas och VR:s krav på datahanteringsplaner, vad SLU-forskare behöver göra för att uppfylla dessa krav samt vilka möjligheter, verktyg och stöd som finns på SLU.

Webbinariet hölls den 23 januari 2024, en gång på svenska och en gång på engelska.

Webbinariet kan ses på SLU play:

Kontakta dms@slu.se om du är intresserad av presentationsmaterialet.

Data management as part of open science, FAIR data and good research practice – an introduction

Ett webbinarium om ansökningar, datapublicering och dataarkivering, hur väl hanterade data är en integrerad del av öppen vetenskap, hur man gör data FAIR (Findable, Accessible, Interoperable och Reusable), och hur man publicerar data i den forskningsdatakatalog som Svensk nationell datatjänst (SND) tillhandahåller.

Webbinariet hölls den 28 september 2022 på engelska.

Kontakta dms@slu.se om du är intresserad av presentationsmaterialet.

Kom igång med din datahanteringsplan (2022)

Ett webbinariet om vad en datahanteringsplan är, vad den är bra för, vad den ska innehålla, vad finansiärerna efterfrågar, samt vad SLU, via avdelningen Data Management Support (DMS), kan hjälpa till med.

Webbinariet hölls i december 2022, på både svenska och engelska.

Webbinariet kan ses på SLU-play.

Kontakta dms@slu.se om du är intresserad av presentationsmaterialet.

The principle of public access to official documents – can anyone ask for your research material?

Ett webbinarium om offentlighetsprincipen och vem som har rätt att ta del av data och annat forskningsmaterial. Du får lära dig vad allmänna handlingar är, om när de måste göras tillgängliga för allmänheten och hur du ska hantera de handlingar som din forskning genererar.

Föredragshållare: Patrik Spånning Westerlund och Maria Sjölund (SLU Arkiv), Henrik Leffler och Simon Åkerblom (SLU Juridik) och Hanna Östholm (Data Management Support). Webbinariet hölls i oktober 2022 på engelska.

Kontakta dms@slu.se om du är intresserad av presentationsmaterialet.

Research data and Swedish law, GDPR and immaterial rights

Ett webbinarium om hur svenska lag, GDPR och immateriella rättigheter kan påverka hanteringen av forskningsdata, vad du måste, kan och inte kan göra med personuppgifter, samt företagspatent och upphovsrätt när det gäller forskningsdata.

Föredragshållare: Henrik Leffler och Simon Åkerblom (SLU Juridik), Hanna Östholm (Data Management Support). Webbinariet hölls i november 2022 på engelska.

Kontakta dms@slu.se om du är intresserad av presentationsmaterialet.

Podcast: Samtal om öppen vetenskap

I SLU:s universitetsbiblioteks podcast "Open Science talks" får du
får du veta mer om hur SLU arbetar med öppen vetenskap. Avsnitt #02 handlar
om öppna data.

Lyssna på podcasten: Open Science Talks.