Beställ DOI och ISBN

Senast ändrad: 31 oktober 2022

Använd formuläret nedan för att beställa DOI (Digital Object Identifier) och ISBN (International Standard Book Number) för publikationer som ska publiceras av SLU.

DOI tilldelas alla publikationer som publiceras elektroniskt via SLU:s publikationsdatabas (SLUpub) och där SLU är utgivare. Publikationens DOI ska också återfinnas i själva publikationen. DOI fungerar både som länk till publikationen och som identifierare för publikationen. DOI aktiveras först när publikationen publiceras via SLUpub.

ISBN är obligatoriskt för doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar. ISBN kan också tilldelas böcker och rapporter. Om en publikation ska publiceras både i tryckt form och i elektronisk form tilldelas den två ISBN. ISBN ska återfinnas i själva publikationen.

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.

Författare

Publikation

OBS! För följande serier får du delnummer av biblioteket: Acta Universitatis agriculturae Sueciae (doktorsavhandlingar), LTV-fakultetens rapportserie, faktabladsserien och introductory paper-serien.

Publiceras i elektronisk version: *
Publiceras i tryckt version: *
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.