Beställ DOI, ISBN och delnummer i serie

Senast ändrad: 28 juni 2023

Använd formuläret nedan för att beställa DOI (Digital Object Identifier), ISBN (International Standard Book Number) och delnummer för publikationer som ska publiceras av SLU. DOI och ISBN är exempel på beständiga identifierare (persistent identifiers – PIDs). De säkerställer åtkomst till publikationen och underlättar spridning.

DOI, ISBN och delnummer i serie ska synas på publikationen. Du måste därför beställa dessa innan du färdigställer, registrerar och laddar upp publikationerna i publikationsdatabasen.

DOI

DOI kan tilldelas alla publikationer som publiceras av SLU elektroniskt via SLU:s publikationsdatabas (SLUpub). DOI fungerar både som länk till publikationen och som identifierare för publikationen. DOI aktiveras först när publikationen publiceras via SLUpub.

ISBN

ISBN är obligatoriskt för doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar. ISBN bör också tilldelas böcker och kan tilldelas rapporter. Om en publikation ska publiceras både i tryckt form och i elektronisk form tilldelas den två ISBN.

Delnummer i serie

För följande serier beställs även delnummer i serien:

  • Acta Universitatis agriculturae Sueciae (doktorsavhandlingar)
  • Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap : rapportserie
  • LTV-fakultetens faktablad
  • Introductory paper at the Faculty of Landscape Architecture, Horticulture and Crop Production Science

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.

Jag vill beställa:

DOI:
ISBN för tryckt publikation:
ISBN för elektronisk publikation:
Delnummer i serie:

Information om publikationen:

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.