Hoppa till huvudinnehåll

Publicera med öppen tillgång

Att publicera forskning med öppen tillgång är ett sätt att tillgängliggöra sin forskning för andra forskare och det omgivande samhället. Enligt SLU:s policy för vetenskaplig publicering ska alla sakkunniggranskade artiklar vid SLU publiceras öppet. Antingen genom en öppen tidskrift eller via parallellpublicering i SLU:s publikationsdatabas.

Policy för vetenskaplig publicering

Policyn för vetenskaplig publicering syftar till att resultaten av den verksamhet som bedrivs vid SLU ska spridas, synliggöras och användas.

Vetenskaplig tidskrift på Ipad.

Upphovsrätt och CC-licenser

Läs vad du behöver veta inför val av CC-licens och om upphovsrätt vid publicering.

Avtal och rabatter för öppen tillgång

Sök tidskrifter där publiceringsavgiften finansieras genom olika publikationsavtal.

Handslag mellan två personer, foto.

Parallellpublicera i SLUpub

Parallellpublicera genom att registrera artiklar i SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Parallella tågspår.
Publicerad: 21 december 2022 - Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se
Loading…