Så använder du EndNote

Senast ändrad: 05 februari 2024
Händer skriver på bärbar dator.

EndNote är ett referenshanteringsprogram. Det finns stilfiler (kallas output styles i EndNote) som formaterar referenser enligt SLU:s Harvard-stil. På den här sidan har vi samlat information om installation, stilfiler och hur du använder programmet.

SLU har en campuslicens för EndNote och det finns installerat på alla campusdatorer. Om du har en SLU-dator så finns EndNote i Software Center på PC eller i Self Service för Mac. Om du är student kan du ladda ner programmet här (inloggning krävs).

Funktioner i EndNote:

  • Möjligheter att organisera ditt bibliotek genom att skapa grupper samt anpassade fält för referenser och publikationstyper.
  • Stöd för stilfiler för olika vetenskapliga tidskrifter och möjlighet att själv redigera befintliga stilfiler eller skapa egna.
  • Söka i databaser samt söka efter och lägga till PDF:er direkt i EndNote

Om du har EndNote desktop installerat på din dator måste du synkronisera ditt bibliotek mot det webbaserade EndNote Online om du vill dela ditt bibliotek med andra. Du kan också ladda ner referenser till EndNote Online på valfri dator och synkronisera mot EndNote desktop.

Om du inte har EndNote desktop installerat kan du ändå använda EndNote Online, men med begränsad funktionalitet, som t.ex. ett mindre lagringsutrymme och färre stilfiler att använda. SLU:s Harvard-stil finns exempelvis inte.

Hur du kommer igång med EndNote

EndNote är ett program med många funktioner. Det finns flera guider för hur du kommer igång med EndNote, samt om du stöter på problem:

Stilfiler för EndNote

Med hjälp av SLU:s stilfiler (output styles) för EndNote kan du enkelt formatera din referenslista enligt SLU:s Harvardstil för avhandlingar och uppsatser. Det finns en stilfil på svenska och en på engelska.