Specialsamlingar på SLU-biblioteket

Senast ändrad: 08 januari 2024
Bokhylla med gamla böcker, foto.

Inom SLU-biblioteket finns ett antal samlingar av ovanligt, historiskt värdefullt eller på annat sätt speciell material. Det mesta av detta material lånas inte ut och kan bara studeras på plats i biblioteket.

Alnarp

Trädbiblioteket
En unik samling med 217 "trädböcker" från tidigt 1800-tal.

Örtengrenska samlingen
En stor samling pomologisk litteratur från 1500-1900-talen, skänkt av grosshandlaren Sven Helmer Örtengren.

Plantskolekataloger
En samling plantskolekataloger från olika länder, huvudsakligen från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal.

Skara

Hernquistska samlingen
En samling äldre litteratur, huvudsakligen från senare delen av 1700-talet, som fått sitt namn från Peter Hernquist, grundare av Sveriges första veterinärskola i Skara, samt ca 30 000 sidor handskrifter.

Umeå

Skogsbilder
Bildarkiv med ca 17 000 skogshistoriska foton tagna 1900-1963 varav ca 5 000 har digitaliserats.

Historiska samlingen i Umeå
Litteratur från 1600-1800-talen, huvudsakligen med skogligt innehåll samt jakt, svensk botanik och zoologi.

Uppsala

Historiska samlingen i Uppsala
Veterinärhögskolans biblioteks samling av monografier t.o.m. 1830 och Lantbrukshögskolans biblioteks samling t.o.m. 1800.

SOF-biblioteket
BirdLife Sveriges bibliotek med fågellitteratur från hela världen.