Dokumentmallar för SLU-publikationer

Senast ändrad: 22 mars 2022
Uppslagen bärbar dator med uppslagen bok inuti, foto.

På den här sidan hittar du dokumentmallar i Word för SLU-publikationer. Mallarna är varumärkesanpassade och uppdaterade i början på 2020. Du hittar även information och hjälp kring hur du använder mallarna.

Doktors- och licentiatavhandling

Paketet med dokumentmallar innehåller:

  • Texten i kappan/inlagan
  • Spikblad
  • Errata
  • Baksidestext (gäller enbart doktorsavhandling). Framsidan utformar tryckeriet.
  • Mall för artiklar med tillhörande instruktion

Uppsatsmall för studentarbete

Skriver du ett studentarbete eller självständigt arbete kan du använda uppsatsmallen.

Rapport

Rapportmallen fungerar på samma sätt som uppsatsmallen för studenter och du kan därför använda instruktionerna för uppsatsmallen. För dig som föredrar att arbeta i InDesign finns en varumärkesanpassad rapportmall framtagen av SLU-kommunikation.

Tillgänglighetsanpassning

Allt som publiceras på SLU:s webb ska vara tillgänglighetsanpassat enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det gäller även uppladdade pdf:er. För att din slutgiltiga pdf ska vara tillgänglighetsanpassad krävs att du följer mallarnas formatering och anger så kallade alt-texter för bilder och tabeller i Word-dokumentet. Se instruktioner för alt-texter på SLU:s sida: Tillgänglighet på webben.