Dokumentmallar för SLU-publikationer

Senast ändrad: 14 juni 2021
Uppslagen bärbar dator med uppslagen bok inuti, foto.

På den här sidan hittar du dokumentmallar i word för SLU-publikationer. Mallarna är varumärkesanpassade och uppdaterade i början på 2020. Du hittar även information och hjälp kring hur du använder mallarna.

Doktors- och licentiatavhandling

Paketet med dokumentmallar innehåller:

  • Texten i kappan/inlagan
  • Spikblad
  • Errata
  • Baksidestext (gäller enbart doktorsavhandling). Framsidan utformar tryckeriet.
  • Mall för artiklar med tillhörande instruktion

Uppsatsmall för studentarbete

Skriver du ett studentarbete eller självständigt arbete kan du använda uppsatsmallen.

Rapport

Rapportmallen fungerar på samma sätt som uppsatsmallen för studenter och du kan därför använda instruktionerna för uppsatsmallen. För dig som föredrar att arbeta i InDesign finns en varumärkesanpassad rapportmall framtagen av SLU-kommunikation.

Tillgänglighetsanpassning

Allt som publiceras på SLU:s webb ska vara tillgänglighetsanpassat enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det gäller även uppladdade pdf:er. För att din slutgiltiga pdf ska vara tillgänglighetsanpassad krävs att du följer mallarnas formatering och anger så kallade alt-texter för bilder och tabeller i word-dokumentet. Se instruktioner för alt-texter på SLU:s sida: Tillgänglighet på webben.

Tidigare versioner av mallarna och andra program

För dig som använder en tidigare version av SLU-bibliotekets dokumentmallar

Ovanstående mallar lanserades i början av 2020 och rekommenderas. De är varumärkesanpassade och förenklade ur användarsynpunkt. Men om du redan börjat arbeta i en tidigare version finns mallarna med instruktioner här:

Doktorsavhandling

Licentiatavhandling

Rapport

Instruktioner för de tidigare wordmallarna

Använda andra program än Microsoft Word för avhandlingen

LaTeX

För dig som hellre skriver i LaTeX, finns det en LaTeX-mall för SLU-avhandlingar. Mallen är skapad av Rob Hart och uppdaterades i januari 2020. 

Andra program

Det är också möjligt att använda något annat ordbehandlingsprogram eller ett layout-program. Då måste du själv göra inställningar och formateringar i dokumentet utfirån formaten du hittar i avhandlingsmallen. Det är särskilt viktigt att inställningen för pappersstorleken blir korrekt.

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se