Dokumentmallar för SLU-publikationer

Senast ändrad: 06 oktober 2022

SLU-biblioteket har dokumentmallar i Word för SLU-publikationer. Mallarna följer SLU:s grafiska profil.

SLU-bibliotekets mallar

  • Doktorsavhandlingar. SLU-bibliotekets avhandlingsmall är obligatorisk att använda för doktorsavhandlingar (både sammanläggnings- och monografiavhandlingar). Den kan också användas för licentiatavhandlingar.
  • Studentarbeten
  • Rapporter

Mallarna uppdateras kontinuerligt. Du hittar de senaste versionerna av bibliotekets Word-mallar och hjälpsidor här:

Alla bibliotekets mallar följer SLU:s riktlinjer för publikationer utgivna av SLU.

Andra SLU-mallar

SLU:s kommunikationsavdelning erbjuder flera mallar. För dig som föredrar att arbeta i InDesign finns till exempel en rapportmall.

Tillgänglighetsanpassning

Pdf:er som publiceras vid SLU ska vara tillgänglighetsanpassade enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. För att din slutgiltiga pdf ska vara tillgänglighetsanpassad krävs att du följer mallens formatering och anger beskrivningar för alla bilder (så kallade alt-texter) och tabeller i Word-dokumentet.

Instruktioner för hur du gör din fil tillgänglig finns på sidan SLU-mallar för Word under rubriken ”Skapa tillgängliga pdf-filer från Word och andra program”.