Hitta, återanvända och citera data

Senast ändrad: 22 september 2022
Förstoringsglas framför en datorskärm med stapeldiagram. Illustration.

I takt med att allt mer forsknings- och miljöanalysdata delas och tillgängliggörs ökar möjligheten att använda redan insamlat data i nya projekt.

På den engelska versionen av den här sidan finns information om hur man hittar data från öppna källor och vad man ska tänka på när man återanvänder data.