Dela och tillgängliggöra data

Senast ändrad: 06 juli 2023
Öppen kartong med pilar som pekar upp. Illustration.

SLU:s policy för datahantering anger att data från forskning miljöanalys ska tillgängliggöras så öppet som möjligt. På denna sida finns information om varför och hur man delar data, samt vägledning om hur man väljer rätt strategi för datadelning.

På den engelska versionen av den här sidan ges vägledning om varför och hur man delar data samt hur man väljer rätt datadelningsstrategi.