Dela och tillgängliggöra data

Senast ändrad: 22 september 2022
Öppen kartong med pilar som pekar upp. Illustration.

Data förblir en värdefull resurs, även efter att projektet där datat samlades in avslutats. Om data delas kan det i framtiden användas för att besvara nya frågeställningar. På så sätt maximera nyttan med datainsamlingen.

På den engelska versionen av den här sidan ges vägledning om varför och hur man delar data samt hur man väljer rätt datadelningsstrategi.