Planera datahantering

Senast ändrad: 06 december 2021
Glödlampa, kugghjul och moln. Illustration.

Data från forskning och miljöövervakning är en mycket värdefull resurs. Att planera datahantering på ett bra sätt kan bidra till att öka forskningens och miljöanalysens effektivitet och integritet, samt bidra till att data återanvänds i högre grad.

Läs mer om datahantering, datahanteringsplaner och om hur DMS kan bidra till forskningsprojekts och miljöanalysverksamheters datahantering på den engelska versionen av den här sidan.