Planera datahantering

Senast ändrad: 20 december 2023
Glödlampa, kugghjul och moln. Illustration.

Data från forskning och miljöövervakning är en mycket värdefull resurs. Att planera datahantering på ett bra sätt kan bidra till att öka forskningens och miljöanalysens effektivitet och integritet, samt bidra till att data återanvänds i högre grad.

Läs mer om hur man planerar sin datahantering  på den engelska versionen av den här sidan.

Läs också vår guide: Så skapar du en datahanteringsplan i DMPonline.