Planera datahantering

Senast ändrad: 22 september 2022
Glödlampa, kugghjul och moln. Illustration.

Data från forskning och miljöövervakning är en mycket värdefull resurs. Att planera datahantering på ett bra sätt kan bidra till att öka forskningens och miljöanalysens effektivitet och integritet, samt bidra till att data återanvänds i högre grad.

Läs mer om hur man planerar sin datahantering och om vad DMS kan bidra med på den engelska versionen av den här sidan.

Information om datahanteringsplaner, mallar och DMPonline finns här (på engelska): Data Management Plans (DMPs).