Bearbeta och analysera data

Senast ändrad: 06 juli 2023
Datorskärm och kugghjul. Illustration.

På den här sidan kan du läsa om skillnaden mellan rådata och bearbetade data, hur man använder versionskontroll för att undvika fel och öka datakvalitet, samt om hur man hanterar persondata och känslig information i forsknings- och miljöanalysprojekt.

När du bearbetar och analyserar data finns det ett antal viktiga frågor att tänka på för att säkerställa hög datakvalitet och forskningseffektivitet, samt att möjliggöra reproducerbarhet, bevarande och delning av data i ett senare skede.

Läs mer om vad man ska tänka på när man bearbetar data, samt dokumentering, versionskontroll och hantering av persondata, på den engelska versionen av den här sidan.