Bearbeta och analysera data

Senast ändrad: 22 september 2022
Datorskärm och kugghjul. Illustration.

När du bearbetar och analyserar data finns det ett antal viktiga frågor att tänka på för att säkerställa hög datakvalitet och forskningseffektivitet, samt att möjliggöra reproducerbarhet, bevarande och delning av data i ett senare skede.

Läs mer om vad man ska tänka på när man bearbetar data, samt dokumentering, versionskontroll och hantering av persondata, på den engelska versionen av den här sidan.