Datalagringsalternativ vid SLU

Senast ändrad: 12 mars 2024

Denna sida ger en översikt över SLU:s olika alternativ för lagring och säkerhetskopiering av vetenskapliga data.

För allmän information om lagring och säkerhetskopiering, se Så lagrar och säkerhetskopierar du vetenskapliga data vid SLU.

SLU-dator (mappen Mina dokument)

SLU-dator är en Windows-dator som konfigurerats av SLU:s IT-avdelning. De flesta institutioner använder SLU-datorer, men inte alla.

När filer lagras på din arbetsdator kan de antingen lagras endast lokalt (eventuell med en backup-lösning implementerad) eller synkroniseras med lagring på en server eller en molntjänst, vilket eventuellt möjliggör fjärråtkomst och delning av filer med andra.

Mapparna Mina dokument (inklusive Mina bilder, Min musik, Mina filmer), Favoriter och Skrivbord på en SLU-dator är anslutna till ett centralt lagringsutrymme och säkerhetskopieras automatiskt och är tillgängliga utanför SLU. Observera att du måste vara ansluten till SLU:s nätverk (på campus eller via VPN) för att den automatiska synkroniseringen och säkerhetskopieringen ska fungera. Om du arbetar offline kommer dina filer bara att lagras på din dator tills du ansluter till nätverket, så du kan behöva använda en annan säkerhetskopieringslösning tillfälligt.

Observera att filer som lagras på andra platser på datorn inte automatiskt säkerhetskopieras eller synkroniseras till servern.

Åtkomst, delning och samarbeten

Åtkomst via ditt SLU-konto (AD). VPN kan användas för åtkomst utanför SLU:s nätverk. Används inte för att dela filer med andra.

Läs mer här: Åtkomst till filer hemifrån.

Fysisk lagringsplats

Servrar i SLU:s nätverk (inom Sverige).

Känslig information och personuppgifter

Kan användas för personuppgifter och känslig information.

Säkerhetskopiering

Säkerhetskopiering hanteras av SLU. Om du tappar bort din dator eller om den går sönder kan du komma åt de filer som finns lagrade på SLU:s server.

Lagringskapacitet

100 GB lagringsutrymme ingår.

Kompatibilitet med filsystem och operativsystem

NTFS-filsystem åtkomligt från Windows. Kan även nås från andra operativsystem med hjälp av t.ex. Samba.

Versionskontroll

Inbyggd versionshantering.

Dator som inte är SLU-dator

Intern lagring på en dator som inte är ansluten/inkluderad i SLU:s datortjänster (t.ex. en Mac- eller Linux-dator, eller en Windows-dator på en institution som inte använder SLU:s IT-avdelnings tjänster).

När filer lagras på din arbetsdator kan de antingen lagras endast lokalt (eventuell med en backup-lösning implementerad) eller synkroniseras med lagring på en server eller en molntjänst, vilket eventuellt möjliggör fjärråtkomst och delning av filer med andra.

Åtkomst, delning och samarbeten

Normalt lagras data lokalt på datorn, men nätverksdelning kan också vara aktuellt.

Plats för fysisk lagring

Samma som platsen för den fysiska datorn.

Känslig information och personuppgifter

Data exponeras inte automatiskt för tredje part och kan användas för personuppgifter och känslig information. Datorer kan dock tappas bort eller bli stulna, särskilt bärbara datorer. Innehållet i datorn kan krypteras för att minska sådana risker.

Säkerhetskopiering

Ingår ej.

Lagringskapacitet

Beror på datorn.

Kompatibilitet med filsystem och operativsystem

Normalt är enheten formaterad med ett filsystem som passar de förinstallerade operativsystemen.

Versionshantering

Måste läggas till ovanpå filsystemet.

Microsoft OneDrive (konto via SLU)

Filer som lagras i molnet kan enkelt nås på utanför SLU och kan delas med andra. Som anställd på SLU har du tillgång till OneDrive, som är en del av Microsofts molntjänst Office 365. Observera att ditt Office 365-konto är kopplat till ditt SLU-konto, som kommer att inaktiveras när din SLU-anställning upphör.

Åtkomst, delning och samarbeten

Du har tillgång till Office 365 via ditt SLU-konto (AD). Filer kan delas med andra personer, inklusive personer utanför SLU.

Plats för lagring

Servrar hos Microsoft.

Känslig information och personuppgifter

Data lagras utanför Sverige och därför bör Onedrive inte användas för personuppgifter eller känslig information.

Säkerhetskopiering

Backup hanteras av Microsoft.

Lagringskapacitet

1 TB lagringsutrymme ingår.

Kompatibilitet med filsystem och operativsystem

OneDrive-lagring är möjlig för flera olika operativsystem.

Versionskontroll

Inbyggd versionshantering.

Externa molntjänster

Om du använder lagring i en molntjänst från en extern leverantör måste denuppfylla krav på informationssäkerhet samt lagstiftning som GDPR.

Åtkomst, delning och samarbete

Beror på villkoren för tjänsten.

Plats för lagring

Servrar hos molnleverantören.

Känslig information och personuppgifter

SLU har inte kontroll över lagringen och denna tjänst bör inte användas för känsliga uppgifter eller personuppgifter.

Säkerhetskopiering

Säkerhetskopiering hanteras normalt av molnleverantören. Du kan hantera din egen säkerhetskopiering för att undvika beroende av en leverantör som t.ex. kan gå i konkurs.

Lagringskapacitet

Beror på villkoren för tjänsten.

Kompatibilitet med filsystem och operativsystem

Beror på tjänsten.

Versionskontroll

Beror på tjänsten.

Mappen "Common"

SLU:s IT-avdelning erbjuder, mot en avgift, möjligheten att lagra filer i en delad mapp på IT-avdelningens servrar. Mappen finns tillgänglig på SLU:s datorer under Favoriter och heter Common.

Åtkomst, delning och samarbeten

Common är ett delat utrymme som är tilldelat en viss grupp inom SLU, till exempel en institution. Alla i den gruppen kan läsa, spara, redigera och ta bort filer i mappen. VPN kan användas för åtkomst utanför SLU:s nätverk.

SLU-konto (AD) och behörigheter krävs för åtkomst.

Fysisk lagringsplats

Servrar i SLU:s nätverk (inom Sverige).

Känslig information och personuppgifter

Eftersom mappen kan nås av en stor grupp (som dessutom kan förändras, t.ex. när någon ny börjar på en institution) är en begränsad mapp (se nedan) ett bättre alternativ för data som innehåller känslig information eller personuppgifter.

Säkerhetskopiering

Säkerhetskopiering hanteras av SLU.

Lagringskapacitet

Enligt SLU:s IT-priser.

Kompatibilitet med filsystem och operativsystem

NTFS-filsystem åtkomligt från Windows. Kan även nås från andra operativsystem med hjälp av t.ex. Samba.

Versionskontroll

Inbyggd versionshantering.

Mappen "Restricted"

En tjänst som SLU:s IT-avdelning erbjuder mot en avgift. Filerna lagras i en gemensam mapp på IT-avdelningens servrar. Mappen finns tillgänglig på SLU:s datorer under Favoriter och heter Restricted.

Åtkomst, delning och samarbeten

Åtkomst till mappen Restricted kan begränsas till de personer (inom SLU) som behöver ha åtkomst, till exempel namngivna medlemmar i en projektgrupp. VPN kan användas för åtkomst utanför SLU:s nätverk.

Plats för lagring

Servrar i SLU:s nätverk (inom Sverige).

Känslig information och personuppgifter

Kan användas för personuppgifter och känslig information. SLU-konto och behörigheter krävs för åtkomst.

Säkerhetskopiering

Backup hanteras av SLU.

Lagringskapacitet

Enligt SLU IT:s priser.

Kompatibilitet med filsystem och operativsystem

NTFS-filsystem åtkomligt från Windows. Kan även nås från andra operativsystem med hjälp av t.ex. Samba.

Versionskontroll

Inbyggd versionshantering.

SLU:s serverlagring

Lagring på en enhet inom SLU:s nätverk. Kan monteras på t.ex. en virtuell server.

Åtkomst, delning och samarbeten

I första hand via ditt SLU-konto (AD). Ytterligare delning kan sättas upp på servern.

Plats för lagring

Servrar i SLU:s nätverk (inom Sverige).

Känslig information och personuppgifter

Data kommer att skyddas från obehörig åtkomst.

Säkerhetskopiering

Säkerhetskopiering hanteras av SLU.

Lagringskapacitet

Enligt SLU:s IT-priser.

Kompatibilitet mellan filsystem och operativsystem

Ett lämpligt filsystem kan väljas.

Versionskontroll

Beroende på filsystem (versionshantering med ett verktyg som git kan alltid läggas till ovanpå filsystemet).

SLU:s Sharepoint

Lagring på Sharepoint-webbplats som SLU tillhandahåller.

Åtkomst, delning och samarbeten

Användare kan ges åtkomst via sina SLU-konton (AD).

Plats för lagring

Servrar i SLU:s nätverk (inom Sverige).

Känslig information och personuppgifter

Data kommer att skyddas från obehörig åtkomst.

Säkerhetskopiering

Säkerhetskopiering hanteras av SLU.

Lagringskapacitet

Enligt SLU:s IT-priser. 10 GB lagringsutrymme är gratis.

Kompatibilitet filsystem och verksamhetssystem

I första hand via Sharepoint webbgränssnitt.

Versionskontroll

Inbyggd versionshantering.

Externa hårddiskar och USB-minnen

Ett USB-minne eller en extern hårddisk kan användas för att lagra aktiva data, samt för att säkerhetskopiera och dela data. Om den används för säkerhetskopiering bör den inte förvaras på samma fysiska plats som huvudfilerna.

Åtkomst, delning och samarbete

Enheten kan delas fysiskt med andra eller delas via nätverk från den dator som den är ansluten till. Sådan nätverksåtkomst går dock förlorad om enheten kopplas bort fysiskt eller om datorn stängs av.

Plats för fysisk lagring

Samma som platsen för den fysiska enheten.

Känslig information och personuppgifter

Data exponeras inte automatiskt för en tredje part. En extern enhet kan dock lätt tappas bort eller bli stulen. Innehållet på enheten kan krypteras för att minska risken för att andra får tillgång till data om enheten stjäls.

Säkerhetskopiering

Ingår inte.

Lagringskapacitet

Olika på olika enheter.

Kompatibilitet med filsystem och operativsystem

I allmänhet kan enheten formateras med ett lämpligt filsystem.

Versionshantering

Måste läggas till ovanpå filsystemet.

Externa tjänster

Om ingen av de lösningar som finns tillgängliga på SLU passar ditt projekt är det möjligt att köpa en tjänst från en extern leverantör. Det är dock mycket viktigt att alla riktlinjer, policys och lagkrav uppfylls, t.ex. vad gäller informationssäkerhet och personuppgifter.

Lokala (institution/enhet) lösningar

Din institution eller enhet kan ha andra lagringslösningar än de som nämns ovan.

Lagring av kartor och geodata

SLU har en stödfunktion, GIS-stöd, som bland annat har i uppdrag att stödja miljöanalys- och forskningsverksamheter avseende karttjänster, applikationsutveckling, visningstjänster, samt lagring och distribution av geografiska data.

GIS-stöd kan bland annat publicera och lagra stora datamängder utan kostnad för forskningsprojekt och miljöanalysverksamheter.

Kontakta GIS-stöd för mer information.