Stilfiler EndNote

Senast ändrad: 03 januari 2023
Student med surfplatta.

Med hjälp av SLU:s stilfiler (output styles) för EndNote kan du enkelt formatera din referenslista enligt SLU:s standard för avhandlingar och uppsatser.

Hämta SLU-stilfiler för EndNote

Stilfilerna kan användas tillsammans med desktop-versionen av EndNote, version X7 eller nyare. Det finns två stilfiler, en som utformar referenserna på svenska och en som utformar dem på engelska. Hämta den du behöver:

Installera en stilfil i datorn

För att stilfilen ska fungera tillsammans med programmet måste filen ligga rätt mapp.

Windows

\\[servernamn]\home$\[användarnamn]\Documents\EndNote\Styles (på en SLU-dator)

C:\Program\EndNote [versionsnummer]\Styles (på en dator utanför SLU:s nätverk)

Skapa mapparna EndNote och Styles om de saknas. I AD kan det redan finnas en mapp som heter EndNote. Om den innehåller en mapp som heter Examples, går det inte att lägga Styles-mappen i den. Det går dock bra att skapa en EndNote-mapp vid sidan av den befintliga och i den skapa mappen Styles.

Mac OS

Program/EndNote[versionsnummer]/Styles

Aktivera stilfilen i EndNote

Windows

I EndNote, välj menykommandot Tools > Output Styles > Open Style Manager och bocka för SLU_Avhandling(/Thesis)_Endnote_vX. Stäng fönstret EndNote Styles. Därefter kan du välja stilfilen i rullgardinsmenyn i verktygsfältet.

Mac OS

I EndNote, välj menykommandot Tools > Output Styles > Open Style Manager och bocka för SLU_Avhandling(/Thesis)_Endnote_vX. Stäng fönstret EndNote Styles. Därefter kan du välja stilfilen i rullgardinsmenyn ovanför fältet som förhandsvisar den referens som är markerad.

Infoga referenser i Word med EndNote

Växla till Word. Placera markören där citeringen ska infogas. Därefter finns flera olika sätt att infoga referensen på. Här beskrivs ett av dem.

Klicka på Insert Citation (i Windows på fliken EndNote [versionsnummer], i Mac på EndNote-verktygsfältet eller menyn Verktyg > EndNote [versionsnummer]) och leta fram den önskade referensen. Citeringen och referensen infogas i worddokumentet.

Om utformningen inte är korrekt, prova med att klicka på Format Bibliography och välj SLU_Avhandling_Endnote_vX.

Viktigt om EndNote tillsammans med Word

Referenslistan blir kanske inte slutgiltigt formaterad i och med att du använder en stilfil. EndNote infogar rätt uppgifter i rätt ordning, sätter in skiljetecken och kursiverar vissa uppgifter. EndNote ger också texten storlek, styckeindrag och styckeavstånd, som kanske inte är just de du vill ha. Om du använder en dokumentmall, som innehåller en formatmall för referenser, behöver du ändra teckenegenskaperna genom att applicera den avsedda formatmallen på referenslistan.